100 Kasa Blog

Stopaj oranları

Stopaj Oranları

Stopaj oranları yazımızda 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK) uyarınca yapılan stopaj oranları, bir başka deyişle gelir vergisi kesintileri oranları bilgisine yer verilmiştir. Yazımızda işlem türüne göre kanunla veya bakanlar kurulu kararlarıyla (BKK) belirlenmiş stopaj oranlarına...

Kamu yönetimi ne iş yapar?

Kamu Yönetimi Mezunları Özel Sektörde Ne İş Yapar?

Kamu yönetimi mezunları özel sektörde ne iş yapar? merak konusudur. Bu yazımız kamu yönetimi bölümü mezunları ve kamu yönetimi öğrencilerine fikir vermek amacıyla hazırlanmıştır. Esasen kamu yönetimi bölümü daha çok kamuya yönelik eğitim vermektedir. Bu...

Muhasebe Yazılımı

Muhasebe Yazılımı

Muhasebe yazılımı, muhasebe işlem ve kayıtlarının elektronik ortamda tutulması sağlayan yazılımdır. Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerle artık muhasebe kayıtları bilgisayar ortamında tutulmaktadır. Bu durum bilgisayarlı muhasebe kavramını doğurmuştur. Bu yazımızda öncelikle bilgisayarlı muhasebe nedir açıkladıktan sonra...

Kennedy vs Lincoln

Kennedy ve Lincoln Arasındaki Benzerlikler (Efsane)

ABD tarihinin iki önemli devlet adamı Abraham Lincoln ve John Kennedy uğradıkları suikast sonucu öldürüldüler. Lincoln ve Kennedy arasındaki benzerliklerin yanı sıra suikastlerde görülen benzerlikler inanılmaz boyutlarda. Abraham lincoln kongreye 1846‘da seçildi. John f....

Agi nedir?

Agi Nedir?

Agi, asgari geçim indiriminin kısaltılması olup ücretlinin kendisi ve ailesinin geçimini sağlayacak gelirinin vergi dışı bırakılmasıdır. Uygulamada öncelikle maaş üzerinden gelir vergisi hesaplanmakta daha sonra asgari geçim indirimi tutarı vergiden düşülmektedir. Böylece bireyin asgari geçimini sağlayacak...

Kamu yönetimi nedir

Kamu Yönetimi Nedir?

Kamu yönetimi, devletin amaçlarını gerçekleştirecek biçimde insanların ve araç gerecin örgütlenmesi ve yönetimidir. Kamu yönetimi, devlet etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde uygulanan yönetim sanatı ve bilimidir (Ergun). Düzenli toplumlarda kamu gücünün örgütlenmesi ve işleyişidir (Gözübüyük). Devletin siyasal ve...

Abdullah Çatlı

Abdullah Çatlı

Abdullah Çatlı, derin devlet ilişkileri olduğu düşünülen ve aydınlatılamayan birçok olayda ismi geçen tanınmış bir karakterdir. Ülkücü, mafya, derin devlet ajanı ve kontrgerilla ile bağlantılı olduğu ileri sürülmüştür.  “Mafya, polis, devlet” üçlüsünün bir araya geldiği Susurluk...

yazının icadı

Yazının İcadı

Birçok tarihçi, insanlığın sayısız başarısı ve keşfi içinde, gerçek manada uygarlığın tohumlarını atan gelişmenin yazının icadı olduğunda hemfikir. Bu emsalsiz adım 5000 yıl önce atıldığında, insanların sözel geleneğe emanet ettikleri düşünceleri ve deneyimleri sonunda...

Türkiye doğal gaz anlaşmaları

Türkiye’de Doğal Gaz

Doğal gaz, diğer fosil yakıtlara göre daha temiz bir kaynak olması, katı atık sorununun olmaması, daha düşük karbon emisyonu yaratması gibi özellikleri ve boru hattı taşımacılığının gelişmesi nedenleriyle gitgide daha çok tercih edilen bir...

Yasaklı Siteler

Türkiye’deki Yasaklı Siteler

İnternet yaygınlaştığından beri getirilen erişim engellenmeleri, yasaklı siteler konusunun gündemdeki yerini korumuştur. Özellikle geçmiş yıllarda Youtube, WordPress, Blogger gibi Web 2.0 uygulamalarına getirilen engeller internet kullanımını oldukça olumsuz etkilemekteydi. Günümüzde ise farklı türlerde içerik barındıran internet sitelerinde...