100 Kasa Hesabı

100 kasa hesabı, işletmenin mevcut ulusal ve yabancı para varlığının Türk Lirası karşılığının izlendiği muhasebe hesabıdır. Tek düzen hesap planında “hazır değerler” grubunda yer alan aktif karakterli bir hesaptır.

İşleyişi: Tahsil edilen para tutarları hesabın borç kısmına yapılan ödemeler ve banka hesaplarına aktarılan para tutarları hesabın alacak kısmına kaydedilir. 100 kasa hesabı borç bakiyesi verir veya sıfır olur. Alacak bakiyesi vermesi mümkün değildir. Kasa hesabının bakiyesi işletmenin kasasındaki mevcutla eşit olmalıdır.

Değerlemesi: TL mevcudu itibari değeri (üzerinde yazılı olan değer) ile yabancı paralar ise Türk parası karşılıkları ile değerlenir. Yabancı para değerlemesinde “efektif alış” kuru esas alınır.

Kasa Fişleri

Tediye fişi: Ödeme yapılması amacıyla düzenlenen muhasebe fişidir.

Tahsil fişi: Tahsilat yapılması amacıyla düzenlenen muhasebe fişidir. Tahsilat gerçekleştiğinde ise tahsilat makbuzu düzenlenerek ödeyen tarafa verilir.

100 Kasa Hesabı Örnekleri

100 kasa hesabı örnekleri aşağıda yer almaktadır. Örneklerimizde KDV oranı %18 kabul edilmiştir.

Örnek 1: Peşin bedelle mal satışı

İşletme KDV dahil 10.000 TL tutarında satış yapmıştır. KDV dahil tutar nakden tahsil edilmiştir. Örneğimizin muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

(1)(..)/(..)/2016BORÇALACAK
100 Kasa10.000

600 Yurt içi Satışlar

 8.475
391 Hesaplanan KDV1.525

Örnek 2: Peşin bedelle mal alışı

İşletme KDV hariç 15.000 TL tutarında ticari mal satın almıştır. Mal bedeli nakden ödenmiştir.

(2)(..)/(..)/2016BORÇALACAK
153 Ticari Mallar15.000
191 İndirilecek KDV2.700
100 Kasa17.700
Tedavülden kalkmış eski paralar mal olarak muhasebeleştirilir.

Örnek 3: Bankaya para yatırılması

İşletme kasasında yer alan 25.000 TL’yi (A) bankasında bulunan vadesiz hesabına yatırmıştır.

(3)(..)/(..)/2016BORÇALACAK
102 Bankalar

102.01 (A) Bankası

25.000
100 Kasa25.000

Örnek 4Bankadan para çekilmesi

İşletme nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla (A) bankasında bulunan vadesiz hesabından 3.000 TL çekmiştir.

(4)(..)/(..)/2016BORÇALACAK
100 Kasa3.000
102 Bankalar

102.01 (A) Bankası

 

3.000

Örnek 5: Alacağın nakden tahsilatı

İşletme müşterisi (B)’den olan alacağının 1.000 TL’sini nakden tahsil etmiştir karşılığında tahsilat makbuzu düzenlemiştir.

(5)(..)/(..)/2016BORÇALACAK
100 Kasa1.000
120 Alıcılar

120.01 Müşteri (B)

1.000

Örnek 6: Borcun nakden ödenmesi

İşletme ticari mal alışı yaptığı (C) firmasına olan 2.000 TL senetsiz borcunu nakden ödemiştir.

(6)(..)/(..)/2016BORÇALACAK
320 Satıcılar2.000
100 Kasa2.000

100 Kasa Hesabı Yabancı Para Örnekleri

Yabancı paralar için tek düzen hesap planında ayrı bir hesap öngörülmemiştir. Bu nedenle yabancı paralar da kasa hesabı altında izlenir. Farklı yabancı paralar ve Türk parası için ayrı alt hesaplar açılır. Yabancı paralar Türk Lirası karşılığı ile kayıtlara alınır. Dikkate alınacak kur ise Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından açıklanan “efektif alış kuru”dur. Ancak GİB yalnızca dönem sonunda dikkate alınacak kur tutarlarını açıklamaktadır. Bu nedenle dönem içi işlemlerde Merkez Bankası tarafından açıklanan kurlar dikkate alınmaktadır.

Örnek 7: İşletme 1.000 Dolar tutarında mal satışı gerçekleştirmiştir. Sözleşme uyarınca satış bedeli bir ay sonra nakden tahsil edilecektir. KDV ise satış tarihinde nakden tahsil edilmiştir. Satış anında kur: 2,96 TL, tahsilat tarihinde kur: 3,01

Satış tarihinde yapılacak kayıt:

(7)(..)/(..)/2016BORÇALACAK
100 Kasa532,80
320 Satıcılar2.960
– 320.01 Dolar
600 Yurt İçi Satışlar2.960
391 Hesaplanan KDV532,80

Tahsilat sonrası yapılacak kayıt:

(8)(..)/(..)/2016BORÇALACAK
100 Kasa3.010
320 Satıcılar2.960
– 320.01 Dolar
646 Kambiyo Karları*50

* 646 Kambiyo Karları hesabı yerine 600 Yurt İçi Satışlar hesabı da kullanılabilir.

100 Kasa Hesabı

Kasa Noksanı

Kasada fiilen yapılan sayım tutarı ile kayıtlara göre kasada olması gereken tutar arasında uyumsuzluk çıkabilmektedir. Eğer fiili sayımda çıkan tutar muhasebe kayıtlarına göre olması gereken tutardan daha az ise “kasa noksanı” söz konusudur. Ortaya çıkan bu durumun muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.

ÖrnekKasa noksanı muhasebe kaydı

Dönem sonu işlemleri sırasında yapılan fiili sayımda işletmenin kasasında 6.000 TL bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak muhasebe kayıtlarına göre kasada bulunması gereken tutar 6.250 TL’dir.

(..)(..)/(..)/2016BORÇALACAK
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları250
100 Kasa250

Üstteki yevmiye maddesinde kasa sayımında çıkan eksiklik muhasebeleştirilmiştir. Noksanlığın sebebi tespit edildiğinde ise gerekli kayıtlar yapılır.

Durum 1: Noksanlığın sebebinin tespit edilememesi

(..)(..)/(..)/2016BORÇALACAK
689 Diğer Olağan dışı Gider ve Zararlar

689.01 KKEG*

250
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları250

* Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler: Sebebi tespit edilemeyen noksanlık vergi kanunlarına göre mali karın tespitinde gider yazılamaz. Bu nedenle KKEG adlı alt hesapta izlenebilir.

Durum 2: Noksanlığın sebebinin satıcılara yapılan ödemenin kayda alınmaması kabul edilirse aşağıdaki muhasebe kaydı yapılır.

(..)(..)/(..)/2016BORÇALACAK
320 Satıcılar250
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları250

Kasa Fazlası

Kasada yapılan sayımda çıkan tutar muhasebe kayıtlarına göre olması gereken tutardan daha fazla ise “kasa fazlası” söz konusudur. Ortaya fazlanın muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.

ÖrnekKasa fazlası muhasebe kaydı

Dönem sonu işlemleri sırasında yapılan fiili sayımda işletmenin kasasında 6.000 TL bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak muhasebe kayıtlarına göre kasada bulunması gereken tutar 5.750 TL’dir.

(..)(..)/(..)/2016BORÇALACAK
100 Kasa250
397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları250

Benzer Yazılar

Ücretsiz Muhasebe Programları
Görüntülenme: 1,994
Ücretsiz muhasebe programları, genellikle ön muhasebe programları olmakla birlikte ücretsiz ticari paketler de mevcuttur. Bu yazımızda işinizi görebil...
Muhasebe Programları İsimleri
Görüntülenme: 4,918
Muhasebe programları mali müşavirler ve işletmeler tarafından faaliyetlerin takibi ve muhasebeleştirilmesi için kullanılan bilgisayar programlarını if...
Gelir Tablosu Örneği
Görüntülenme: 2,357
Gelir tablosu, işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirler ile katlandığı gider ve maliyetleri yansıtan mali tablodur. Gelir ile gider ve mali...

Bir Cevap Yazın