Adsense Reklam Geliri ve Vergi

Günümüzde pek çok kişi web sitesi açarak Google’nin Adsense reklam programından gelir elde etmektedir. Ancak elde edilen gelirin vergi kanunları karşısındaki durumu konusunda kafalarda soru işareti bulunmaktadır. Bu yazımızda Adsense reklam geliri vergi hususunu gelir vergisi ve katma değer vergisi açısından değerlendireceğiz. Hedef kitlemiz reklam geliri elde edenler olduğundan yazıyı mümkün olduğunca sade ve anlaşılır kılmaya çalıştık.

1: Adsense Reklam Geliri Ticari Kazançtır

Adsense VergiAdsense reklam geliri ticari kazanç kapsamında olduğundan gelir vergisine tabidir. Ticari kazanç söz konusu olduğunda zarar edilse dahi beyanname verilmesi gerekmektedir.  Bu nedenle Adsense’den ayda “1 TLbile kazansanız vergi kanunlarına göre vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmalı ve beyanname vermelisiniz.

2: Gelir Vergisi Hasılat Üzerinden Alınmaz

Gelir vergisi hasılat üzerinden alınmaz. Elde ettiğiniz hasılat ile maliyet ve giderleriniz arasındaki fark üzerinden alınır. Eğer giderleriniz gelirlerinizden fazla ise gelir vergisi ödemek zorunda değilsiniz. Beyanname verildiğinde geliriniz üzerinden hesaplanan gelir vergisi dışında, matbu tutarda damga vergisi ödenir. Damga vergisi gelir vergisinden bağımsız olduğundan kar ve zarar çıkması fark etmeksizin damga vergisi ödemek durumundasınız. 2016 yılı beyannamesi için söz konusu tutar 47,80 TL’dir.

Hangi Giderleri Kazancımdan İndirebilirim?

Esasen vergi kanunlarımız açısından birçok giderinizi gelirinizden indirmeniz mümkündür. İş yeri açmaksızın home ofis çalışanlar için indirilebilecek giderlere aşağıdaki kalemleri örnek verebiliriz. Ancak giderleriniz için fatura almanız gerektiğini unutmayın.

 • İnternet bağlantısı giderleri
 • Domain, hosting vb. giderler
 • Bilgisayar, yazıcı, modem gibi demirbaş harcamaları (yıllara yayılarak indirilir)
 • Cep telefonu faturaları
 • Yemek giderleri
 • Arabanız varsa arabanızın alış tutarı (yıllara yayılarak indirilir)
 • Arabanızın yakıt giderleri, yıllık bakım ve onarım giderleri

3: KDV Ödemelisiniz İstisnadan Yararlanamazsınız

KDV Kanununa göre ticari kazanç kapsamında yapılan hizmetler KDV’ye tabidir. Kimileri Google’nin yurt dışında bulunması nedeniyle reklam gelirinin hizmet ihracı olduğunu savunmaktadır. Oysa ki istisnadan faydalanabilmek için hizmetin yurt dışında yapılması ya da hizmet Türkiye’de yapılmakla birlikte hizmetten yurt dışında yararlanılması gerekmektedir. Adsense reklam geliri açısından hizmet Türkiye’de sunulmakta ve hizmetten Türkiye’de yararlanılmaktadır. Bu nedenle %18 KDV ödemek durumundasınız.

Elde ettiğiniz geliri KDV dahil kabul ederek KDV hesaplamalısınız. Örneğin: Mayıs ayında 1.000 TL reklam geliri elde ettiyseniz, bu tutarı KDV dahil kabul edersek elde ettiğiniz gelir 1.000/1,18 = 847,45 TL olacak iken 1.000-847,45=152,55 TL ise KDV tutarı olacaktır.

KDV beyannamesinde de damga vergisi söz konusu olup bu tutar her beyanname için 31,50 TL‘dir.

KDV’de İndirim Mekanizması

Ödenecek KDV = Hesaplanan KDV – İndirilecek KDV

Tıpkı gelir vergisinde gelirlerinizden giderlerinizi indirebildiğiniz gibi KDV’de de indirim mekanizması vardır. Buna göre yaptığınız satışlar için KDV hesaplarsınız ki bunun adı Hesaplanan KDV‘dir. Aynı zamanda yaptığınız harcamalar için aldığınız faturalarda da görebileceğiniz üzere KDV ödersiniz. Ödediğiniz bu KDV’ler ise İndirilecek KDV‘dir. Hesaplanan KDV’den indirilecek KDV’yi çıkardığımızda Ödenecek KDV‘yi hesaplamış oluruz. Özetle yapmış olduğunuz satışlardan doğan KDV ile alışlarınız sırasında ödediğiniz KDV arasındaki farkı ödersiniz.

4: Defter Tutmanız ve Fatura Düzenlemeniz Gerek

Vergi kanunlarına göre ticari kazanç sahiplerinin defter tutması ve yaptığı satışlar için fatura düzenlemesi gerekiyor. Defterlerin mali müşavirler tarafından tutulduğu düşünüldüğünde mali müşavir tutmanız da zorunlu oluyor. Peki mali müşavire ne kadar ödemeniz gerek? Mali müşavirlerin uyması zorunlu bulunan asgari ücret tarifesine göre bu tutar KDV hariç 100-150 TL arasında değişmektedir. Bu tutar işlem hacmi nispeten daha düşük olan işletmeler için uygulanan işletme hesabı esası için geçerlidir. Eğer işlem hacminiz yüksekse bilanço esasında defter tutmanız gerekir ki bu durumda aylık ücretler 400 TL’nin üzerine çıkmaktadır. Ayrıca tutulan defterlerin noterde tasdiki gereklidir.

5: Vergi Mükellefi Olursam Ne Kadar Giderim Olur?

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız üzere belirli giderleri kazancınız olmasa dahi ödersiniz. Sabit giderleri yaklaşık olarak aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

Gider Kalemi Tutar
Defter tasdiki vb. giderler 350
Beyanname damga vergileri 600
Mali müşavir ücreti 1.770
Toplam 2.720

 

Örnek: Aylık 2.000 TL geliri ve mükellefiyetle ilgili giderler hariç aylık 1.000 TL KDV dahil gideri olan web sitesi sahibinin Adsense geliri vergi durumu aşağıdaki gibi olacaktır.

Gelir/Gider Kalemi Tutar
Toplam Gelir
(2.000*12/1,18)
20.340
Toplam Gider
2.500 (Mükellefiyet giderleri) + 10.170 (1.000*12/1,18)
12.670
Kar 7.670
Gelir Vergisi
(7.670*0,15)
1.150
KDV
3.660(Hesaplanan) – 2.100(İndirilecek)
1.560
Toplam Vergi 2.710

Böylece 24.000 TL Adsense geliri elde edip aylık 1.000 TL gideri olan web master, 2.720 TL sabit gider 2.710 TL vergi olmak üzere toplamda yaklaşık 5.420 TL vergi ödemesi yapacaktır. Oranlayacak olursak %22,5 yapmaktadır. Bu oran gelirin ve giderin aynı oranlarda artması halinde sabit giderlerin değişmeyecek olduğunu varsayarsak düşecektir.

6: Mükellef Olmazsam Vergi Ödemezsem Ne Olur?

Maliye Bakanlığı geçtiğimiz günlerde çıkardığı genel tebliğ ile internet reklamcılığı hizmet aracısı olarak nitelendirilen şirketlerin düzenli olarak Maliyeye bilgi vermesini zorunlu kıldı. Genel tebliğe göre;

İnternet ortamında ticari amaçlı reklam hizmetlerinin verilmesine aracılık edenler takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde aracılık ettikleri reklam hizmetlerine ilişkin olarak;
a) Reklamın yayınlandığı internet adresini ve internet adresinin ait olduğu kişi ya da kurumun adı soyadı/unvanı ile TCKN/VKN bilgilerini,
b) Reklam veren gerçek ya da tüzel kişilere ilişkin ad soyad/unvan ile TCKN/VKN bilgilerini,
c) Tahsil ettikleri reklam hizmeti bedelini,
bu Tebliğin 4 üncü bölümünde açıklanan yöntemle elektronik ortamda Başkanlık (Maliye Gelir İdaresi Başkanlığı) sistemine ileteceklerdir.

Görüleceği üzere Google gibi şirketler Maliyeye düzenli olarak bilgi verecekler. Ayrıca Maliye banka hesap hareketlerini de görebilmektedir. Peki Maliye ne gibi bir yol izler? Maliye mükelleflerin elde ettiği kazançları beyan edip etmediğini denetlemek üzere vergi incelemesi yapmaktadır. Vergi incelemelerinde verimliliği sağlamak amacıyla her önüne gelen incelemeye alınmamaktadır. Genellikle belirli hadler belirlenmekte ve bu hadleri geçen mükellefler vergi incelemesine sevk edilmektedir.  Dolayısıyla cüzi tutarlarda gelir elde edenlere muhtemelen Maliye herhangi bir yaptırım uygulamayacaktır. Örneğin ayda 200-300 TL Adsense reklam geliri elde ediyorsanız, muhtemelen vergi incelemesine tabi tutulmazsınız. Maliyenin iş yüküne göre değişmekle birlikte genellikle yıllık 20.000-25.000 TL civarında hadler belirlenmektedir.

Vergi incelemesi sonucunda vergi ve vergi cezasıyla karşı karşıya kalırsınız. Maliye vergiyi sizden beyan etmeniz gereken zamandan günümüze kadar işleyen gecikme faizi ile birlikte talep edecektir.

Aklınıza takılan soruları yazımıza yorum olarak bırakabilirsiniz. İyi kazançlar.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

Benzer Yazılar

4 Yanıt

 1. faruk diyor ki:

  selam, googlea nasıl fatura kesecem hangi adrese kimin adına örnek bir fatura gönderebilir misiniz?

 2. adsense geliri diyor ki:

  Merhaba,
  1-Şirket kurmaksızın Adsense gelirlerinden elde edilen kazançlar vergilendirilebilir mi?
  2- Şirket kurduk diyelim. Şimdiye kadar kazandığımız kazançların vergi ödemesini nasıl yapabiliriz? Yada fatura keserken nasıl bir yol izlemek gerekir.

  • 100Kasa.com diyor ki:

   Merhaba,
   1. Şirket kurup kurmamanızın önemi yok, vergilendirilebilir. Çünkü vergiyi doğuran olay gerçekleşmiştir. Maliye tarafından inceleme başlatılırsa, geliri elde eden kişi adına geçmişe yönelik vergi borcu çıkarılabilir.
   2. Şirket kurulduğu andan itibaren tüzel kişilik kazanır. Bu nedenle hukuken var olmayan kişi geçmişe yönelik fatura kesemez veya gelir elde edemez. Ancak şahıs işletmesi kurup geçmişe yönelik işlem yapabilirsiniz.

   Size tavsiyemiz 6736 sayılı kanun hükümlerinden faydalanarak geçmişe yönelik matrah artırımında bulunmanız. Böylece düşük tutarda vergi ödeyerek geçmiş yıllara yönelik Maliye tarafından incelenmezsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir