Dünya petrol rezervleri

Dünya petrol rezervleri, yaklaşık 1,7 trilyon varil(kanıtlanmış) civarında olup bu miktar 54 yıllık tüketimi karşılamaktadır. Son 10 yılda küresel kesinleşmiş rezervler %26 oranında yani 350 milyar varil artmıştır. Kalan üretilebilir petrol rezervlerinin yaklaşık %60’ı karada, %37’si denizde ve %3’ü Kuzey Kutbunda yer almaktadır.

Dünya petrol rezervleri ilk 15 ülke sıralaması (BP, 2014)

Ülkeler
(2013)
Petrol Rezervi
(Milyar varil)
Toplamdaki Payı
1Venezuela298,3%17,7
2Suudi Arabistan265,9%15,8
3Kanada174,3%10,3
4İran157,0%9,3
5Irak150,0%8,9
6Kuveyt101,5%6,0
7Birleşik Arap Emirlikleri97,8%5,8
8Rusya93,0%5,5
9Libya48,5%2,9
10ABD44,2%2,6
11Nijerya37,1%2,2
12Kazakistan30,0%1,8
13Katar25,1%1,5
14Çin18,1%1,1
15Brezilya15,6%0,9

2013 yılında yüksek seyreden petrol fiyatları toplam kanıtlanmış rezervlerde bir artışa sebep olmuştur. Konvansiyonel petrolün keşif oranları ve keşfedilen alanların ortalama büyüklüğü son on yılda 14 milyar varil civarında sabitlenmiştir (IEA, 2014). IEA’nın tahminlerine göre kalan geri kazanılabilir kaynaklar şu şekildedir: 2 trilyon 670 milyon varil konvansiyonel petrol, 345 milyon varil kaya (şeyl) petrolü, 1 trilyon 880 milyon varil ekstra ağır petrol ve bitümen . Üstteki tabloda petrol rezervlerinde ilk 15 ülke sıralaması yer almaktadır. Buna göre petrol rezervlerinin yaklaşık %85’i ilk on ülkenin elinde bulunmaktadır.

Ayrıca konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan petrolün kanıtlanmış ve muhtemel rezervlerinin yaklaşık %80’i ulusal petrol şirketleri veya bu şirketlere ev sahipliği yapan devletler tarafından kontrol edilmektedir. Geri kalan %20’si ise özel şirketlerce kontrol edilir. Bunlardan %7’si yedi büyük uluslararası petrol şirketince (BP, Shell, Mobil, Exxon, Gulf, Texaco, Chevron), %13’ü ise bağımsız şirketlerce kontrol edilir.

Petrol rezervleri OPEC ülkeleri ve diğerlerinin payı (OPEC, 2014)

OPEC ve OPEC dışı petrol rezervleri

1960 yılında üye ülkelerin petrol politikalarını koordine etmek ve birleştirmek, petrol ihracatçılarına istikrarlı bir fiyat sağlamak, ithalatçı ülkelere düzenli ve ekonomik petrol temin etmek gibi amaçlarla kurulan Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) ülkelerinin rezervleri dünya petrol rezervleri toplamının %81’lik kısmını oluşturmaktadır. OPEC petrol rezervlerinin ağırlığı %66’lık payla Ortadoğu’da bulunmaktadır (OPEC, 2014).

Benzer Yazılar

Enerji nedir?
Görüntülenme: 151
Enerji nedir? Enerji iş yapabilme kapasitesi veya başka bir deyişle herhangi bir sistem içinde oluşan iş olarak tanımlanmaktadır. İnsan aktivitelerind...
Enerji tüketimi
Görüntülenme: 219
Küresel enerji tüketimi ekonomik büyüme, kişi başına milli gelirdeki artış, sanayileşme, nüfus artışı ve kentleşme gibi unsurlara bağlı olarak sürekli...
Yenilenebilir enerji kaynakları
Görüntülenme: 218
Tanım olarak yenilenebilir enerji, “doğal yollarla makul ölçülerde kendini yenileyebilen bir enerji türü”dür (Chiras, 2006). Küresel enerji talebinin ...

Bir Cevap Yazın