En Yaygın Dinler

En yaygın dinler arasında başı çeken İslam ve Hristiyanlıktır. Dünyanın en yaygın dini Hristiyanlıktır. Dünya nüfusunun yaklaşık olarak %31,5’lik kısmı Hristiyanlık dinine mensuptur. En yaygın ikinci din ise İslamdır. Dünyadaki Müslüman nüfusu ise yaklaşık %22,32’lik  bir paya tekabül etmektedir.

DinTakipçi SayısıOran
Hristiyanlık2,2 milyar31,5%
İslam1,6 milyar22,32%
Hinduizm1 milyar13,95%
Ateizm ve Agnostisizm1,1 milyar15,3%
Etnik ve yerel dinler400 milyon5,59%
Geleneksel Çin Dini395 milyon5,5%
Budizm375 milyon5,25%
Ateizm ve Agnostisizm1,1 milyar15,3%

Solda verilen istatistikler yaklaşık oranları ortaya koymaktadır. Dünya üzerinde en yaygın olan dinin Hristiyanlık olduğu görülmektedir. İki milyarı aşan bu nüfusun yarısını Papa’ya bağlı Katolikler oluşturmaktadır. Milattan sonra 380 yılında Roma İmparatorluğunun resmi din olarak Hristiyanlığı seçmesinden günümüze dek en yaygın din, bu din olmuştur. Her ne kadar bu tez büyük oranda doğruluk payı taşısa da, Hristiyanlığı en yaygın din yapan gelişme 980’de Ruslar tarafından da resmi din olarak benimsenmesi olmuştu.

Dünya tarihini her anlamıyla etkileyen gelişme 610 yılında Hz. Muhammed’e ilk vahyin gelmesi ve İslamiyetin doğuşudur. İslam dini Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Araplar arasında hızla yayılmıştır. Müslümanlığın Asya’da yayılmasıyla birlikte dünya nüfusunun önemli bir bölümü İslam dinini benimsemiştir. Özellikle Abbasilerin hoşgörülü yaklaşımı neticesinde Türkler ve İranlıların İslam’ı benimsemesi dönüm noktasıdır. Günümüzde Müslüman sayısı hızla artmakta ve oransal olarak dünya nüfusundan daha büyük bir pay alır hale gelmektedir.

En yaygın dinlerHristiyanlık inancının yayılması sağlayan büyük dalga da 15. ve 16. yüzyılda misyonerler aracılığıyla gerçekleşmiştir. Özellikle Portekizli ve İspanyol misyonerler, Hristiyanlığı Afrika ve Amerika’da yaymışlardır. Nitekim, günümüzde Hristiyanlık oranının en yüksek olduğu bölgelerden birinin de Güney Amerika olması, başarılı olduklarını göstermektedir. Güney Amerika’daki Hristiyan oranının %90 olduğu sanılmaktadır.

20. yüzyılda, dinler özellikle de Hristiyanlık en büyük sınavını komünizm karşısında vermiştir. Bilindiği gibi komünist devletlerin resmi dini Ateizmdir.  Ancak Sovyetler Birliği’nin dağılması ve doğu blokunun çökmesinin ardından ateistler arasında dini dönüşler görülmüştür. Komünizm döneminde baş aktörlerden olan Sovyetler Birliğinin varisi Rusya’nın, günümüzde kiliseyle sıkı bir bağı vardır.

Hristiyanlıktan önce en yaygın olan dinin Hinduizm olduğu sanılmaktadır.

Kaynak: Pew research

Benzer Yazılar

Rasta
Görüntülenme: 95
Rasta terimi, kökensel olarak fakir ve işçi sınıfın siyahi üyeleri arasında başlayan ve 1930'larda Jamaika'da ortaya çıkan Rastafarian Hareketi’nin kı...
Nirvana nedir?
Görüntülenme: 65
Budist Nirvana nedir sorusunun kısa cevabı: Budist inancın temel öğelerinden biridir ve bütün Budistlerin ulaşmak istedikleri yerdir. Ne yazık ki, bir...

Bir Cevap Yazın