Pareidolia

İnsan zihninin düşünce ve tecrübelerine dayanarak nesneleri algılamaya çalışması bazen ilginç sonuçlar doğurabiliyor. Göz yanılmasına benzer bir durumu ifade eden Pareidolia da tıpkı böyle...