ÖNE ÇIKANLAR
Home » Enerji

Enerji

Türkiye’de Kömür

Türkiye kömür üretimi tüketimi ithalati

Türkiye’de kömür sayfamızda Türkiye’nin kömür rezervleri, linyit rezervleri, kömür ithal ettiği ülkeler gibi enerji ekonomisi açısından önem arz eden hususları ele alacağız. İlk olarak Türkiye’de enerji üretiminin 2013 yılı itibarıyla kaynaklara göre dağılımına bakıldığında linyitin oranının %43,7, taş kömürünün oranının ise %3,1 olduğu görülmektedir. Aynı kaynakların enerji tüketiminde payları ise sırasıyla %11 ve %14,7’dir. Türkiye taş kömürü rezervleri-milyon ton (Türkiye …

Read More »

Türkiye’de Doğal Gaz

Türkiye doğal gaz anlaşmaları

Doğal gaz, diğer fosil yakıtlara göre daha temiz bir kaynak olması, katı atık sorununun olmaması, daha düşük karbon emisyonu yaratması gibi özellikleri ve boru hattı taşımacılığının gelişmesi nedenleriyle gitgide daha çok tercih edilen bir kaynak olmaktadır (Aydın, 2014). Doğal gaz Türkiye enerji pazarı içinde de hızlı bir şekilde yerini almıştır. Türkiye dünyanın en çok doğal gaz ithal eden 8. ülkesidir. …

Read More »

Türkiye’de Petrol

Türkiye'de petrol üreten şirketler

Cumhuriyet döneminde milli ekonomi ilkesi benimsenmesi sonucu yerli kaynakların bulunmasına, işletmeye açılmasına; dolayısıyla kaynak bağımlılığının asgaride kalmasının sağlanmasına önem verilmiştir. Bu doğrultuda Türkiye’de petrol ile ilgili kanunlar çıkarılarak ve petrol aramak için çeşitli idareler kurularak çalışmalarda bulunulmuştur. Yapılan çalışmalar sonucunda ilk verimli petrol alanı Batman’ın Ramandağı bölgesinde 1940 yılında bulunmuştur. Bölgede üretimle beraber rafine ihtiyacının oluşması üzerine, rafineri kurulmasına başlanılmış …

Read More »

Nükleer Enerji

Nükleer enerji kapasitesi ve elektrik üretimindeki payı

Nükleer enerji son 50 yılda küresel enerji konjonktüründe yükselişe geçen yenilenemez enerji kaynağıdır. Nükleer enerji, düşük üretim ve yüksek yatırım maliyeti, yakıt fiyatlarının dalgalanmasından etkilenmemesi, uzun işletme ömrü ve düzenleyici maliyetleriyle öne çıkmaktadır (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu). Tarihte ilk nükleer reaktör 1942 yılında Enrico Permi’nin başında bulunduğu projeyle ABD’nin Illinois kentinde kurulurken, 1957’de işletmeye alınan ilk nükleer santral ABD’nin Pennsylvania, …

Read More »

Kömür

En çok kömür üreten ülkeler

Kömür, milyarlarca yıl boyunca toprak altında kalan bitkisel artıkların kısmi ayrışması sonucunda oluşup kimyasal değişime uğrayan katı bir yakıttır. Kömür nedir? Kömür insanlık tarihi boyunca çok önemli bir enerji ham maddesi olagelmiştir. 2013 yılı itibarıyla dünya enerji tüketiminin %29’u kömüre aittir. Kömürü diğer fosil yakıtlardan ayıran dünyada yaygın olarak birçok ülkede bulunması ve arzında sorun yaşanmamasıdır. Fosil yakıtlardan olması itibarıyla …

Read More »

Doğal Gaz

Dünya doğal gaz üretimi

Doğal gaz, yenilenebilir enerji kaynağıdır. Küresel enerji arzının önemli bir unsuru olan doğal gaz geniş rezervlerin bulunması, diğer fosil yakıtlara oranla daha temiz bir yakıt olması gibi birçok olumlu özelliğe sahiptir. Ayrıca yakılmasında yüksek verimlilik sunması ve daha düşük karbon emisyonuna neden olmasından dolayı kömür ve petrole nazaran temiz ve güvenilir bir enerji kaynağı olarak düşünülmektedir. Yazımızda dünya doğal gaz rezervleri, …

Read More »

Dünya petrol üretimi ve petrol tüketimi

Dünya günlük petrol tüketimi

Dünya petrol üretimi Üstteki grafikte 1971-2013 yılları arasında bölgelere göre küresel petrol üretim miktarının seyri görülmektedir. Şekilde de görüleceği üzere Ortadoğu dışındaki bölgelerin petrol üretimi genel anlamda yatay bir seyir izlemişken, Ortadoğu’nun üretimi 1979 enerji krizine bağlı olarak düşüş göstermiştir (Philip K. Verleger, 1979). Enerji krizinin etkisinde olan yıllar dışında Ortadoğu’nun petrol üretiminde birinciliğini koruduğu göze çarpmaktadır. Petrol üretiminde Ortadoğu’yu Avrupa …

Read More »

Dünya petrol rezervleri

OPEC ve OPEC dışı petrol rezervleri

Dünya petrol rezervleri, yaklaşık 1,7 trilyon varil(kanıtlanmış) civarında olup bu miktar 54 yıllık tüketimi karşılamaktadır. Son 10 yılda küresel kesinleşmiş rezervler %26 oranında yani 350 milyar varil artmıştır. Kalan üretilebilir petrol rezervlerinin yaklaşık %60’ı karada, %37’si denizde ve %3’ü Kuzey Kutbunda yer almaktadır. Dünya petrol rezervleri ilk 15 ülke sıralaması (BP, 2014) Ülkeler (2013) Petrol Rezervi (Milyar varil) Toplamdaki Payı …

Read More »

Yenilenemez Enerji Kaynakları

Yenilenemez enerji kaynakları belli bir rezerve ve ömre sahip olan enerji kaynaklarıdır. Kömür, petrol, doğal gaz, asfaltit, bitümlü şeyl, toryum ve uranyum bunlar arasındadır. Fosil kaynaklar (petrol, kömür, doğal gaz, asfaltit, bitümlü şist, turbo, uranyum ve toryum) hidrokarbon içeren katı, sıvı ve gaz halinde bulunan, yakıldıklarında elektrik enerjisine dönüştürülebilen kaynaklardır. Fosil yakıtlar enerji ham maddesi olmasının yanı sıra; birçok sanayinin …

Read More »

Yenilenebilir enerji kaynakları

Yenilenebilir enerji yatırımları

Tanım olarak yenilenebilir enerji, “doğal yollarla makul ölçülerde kendini yenileyebilen bir enerji türü”dür (Chiras, 2006). Küresel enerji talebinin ve dünya nüfusunun giderek artmasından dolayı bir süre sonra fosil yakıtların ihtiyacı karşılamada yetersiz kalacağı uluslararası projeksiyonlarda ortaya konulmaktadır. Dünya enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan fosil yakıtların yüksek kullanım oranına rağmen rezervlerinin sınırlı olması ve çevreye olumsuz etkilerinin bulunması bu yakıtları …

Read More »