ÖNE ÇIKANLAR
Home » Siyaset

Siyaset

Avrupa Birliği (AB) Üyesi Ülkeler

Avrupa Birliği, 28 üye devletten oluşan ekonomik ve siyasi bir işbirliği örgütüdür. İkinci dünya savaşı sonrasında kurulan örgüt, ilk olarak ekonomik bir örgüt olarak kurulmuştur. AB üyesi ülkeler listesi aşağıda yer almaktadır. Brexit: İngiltere (Birleşik Krallık) yaptığı halk oylamasıyla AB’den ayrılma kararı aldı. Ancak İngiltere halen birlikten ayrılmamış olduğundan listede yer alıyor. Eğer bu karar uygulanırsa AB üyesi ülkelerin toplam …

Read More »

Kamu Yönetimi Nedir?

Kamu yönetimi nedir

Kamu yönetimi, devletin amaçlarını gerçekleştirecek biçimde insanların ve araç gerecin örgütlenmesi ve yönetimidir. Kamu yönetimi, devlet etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde uygulanan yönetim sanatı ve bilimidir (Ergun). Düzenli toplumlarda kamu gücünün örgütlenmesi ve işleyişidir (Gözübüyük). Devletin siyasal ve yönetsel olarak örgütlenmesini teorik ve pratik açılardan inceleyen ve devletin faaliyetlerine uygulanan bir bilim dalıdır (Akın). Kamu yönetiminde amaç kamu yararının sağlanmasıdır. Kamu yönetimi, kamu yararını sağlamak …

Read More »

Gramsci ve Tarihsel Blok

Antonio Gramsci

Gramsci’ye göre toplumda çeşitli ve karmaşık nitelikli yapılar ve üst yapılar vardır. İşte bu alt yapılar ve üst yapılar bir “tarihsel blok” oluştururlar. Ancak Gramsci çalışmalarında alt yapı üzerinde çok fazla durmamakta ve bir kaç belirlemeyle yetinmektedir. Bu belirlemelerinde alt yapı, toplumsal güçler ve üretim dünyasının bütünlüğü olarak çok basit bir biçimde tanımlanmakta, bu iki düzey arasındaki katı bağ vurgulanmakta …

Read More »

Watergate Skandalı

Watergate Skandalı

Watergate skandalı, 1972’nin Haziran ayında meydana gelen bir hırsızlık olayının Washington Post gazetesi tarafından ortaya çıkarılması, dünya çapında yankı bulan bir skandaldır. Beş kişi, Demokratik Ulusal Genel Merkezi’ndeki telefonlara dinleme cihazı yerleştirmişlerdi.  ‘Su Tesisatçıları’ olarak bilinen Castro karşıtı Kübalı mültecilerden ve eski FBI ve CIA ajanlarından oluşan bir grubun üyesi olan bu kişilerin ABD Başkanı Nixon ile ilişkileri ortaya konulunca skandal …

Read More »

Sivil Toplum

Sivil toplum nedir sorusuna cevap aramadan önce sivil toplum kavramını, toplumsal gerçeklik bakımından incelemek gerekir. Bu anlamda bakıldığında kavramın sürekli olarak bir yaşam alanına gönderme yaptığını görürüz. Gönderme yapılan bu yaşam alanı tarihsel süreçte aileden devlete uzanan geniş bir yelpazede ele alınsa da günümüzde daha çok; devletten bağımsız ve gönüllü olarak kendi kendini oluşturan bir yaşam alanını ifade etmektedir. Nitekim sivil …

Read More »

Roma Statüsü

Roma Statüsü Türkiye

Roma Statüsü, insanlığa karşı işlenen suçları engellemek amacıyla 1998’de Roma’da gerçekleştirilen bir konferans sonrasında kabul edilmiştir. Bu antlaşmayla, Uluslararası Ceza Mahkemesi‘nin yetkileri ve fonksiyonları belirlenmiştir. 2002’de yürürlüğe giren Roma Statüsü, 2016 itibarıyla 124 ülke tarafından kabul edilmiştir. Türkiye ve Roma Statüsü Türkiye, ABD ile birlikte Roma Statü’sünü imzalamayan iki NATO ülkesinden biridir. Günümüzde ülkemizin hukuki altyapısı bu antlaşmayı imzalamasına izin vermemektedir. …

Read More »

Toplumsal Sözleşme

Toplumsal sözleşme

Toplumsal sözleşme (doğal hukuk veya toplum sözleşmesi) düşüncesi, orta çağ Avrupa’sında Hobbes, John Locke, Rousseau gibi düşünürler tarafından savunulan, bireylerin doğa durumundan çıkarak genel yararın sağlanması amacıyla bireysel haklarını bir üst mekanizmaya –devlete– devretmesini öngören bir düşünce modelidir. Bu gelenekte öne çıkan kavramlar “doğa durumu” ve “toplum sözleşmesi” kavramlarıdır. Toplumsal sözleşmeci düşünürlerde bu kavramlar bazı farklılıklar içermekle birlikte genel olarak …

Read More »

WikiLeaks Nedir?

Wikileaks

WikiLeaks, dünyada olup biten çeşitli olaylar hakkında hassas ve gizli dokümanlar yayınlayan internet sitesidir. Bu hassas dokümanlar ulusal sırları, çeşitli ülkelerin hükümetlerinin ve yüksek kar eden kuruluşların sırlarını içerebilir. Örneğin 2010’un Ekim ayında, Amerika’nın askeri kayıtlarından Irak operasyonu ile ilgili yaklaşık 400.000 belge dışarı sızdırılmıştır. Bu yazı, WikiLeaks nedir sorusuna cevap niteliğinde temel bilgilerin derlendiği basit düzeyde bir başlangıç rehberidir. WikiLeaks …

Read More »

Propaganda Örnekleri

Hitler Yahudi propagandası

Propaganda, fikirlerin, görsellerin ve sembollerin bir grubu belli bir düşünceye sevk etmek amacıyla etkin bir şekilde manipüle edilmesi şeklinde tanımlanabilir. İnsanların, verilen mesajı sorgulanmasının önüne geçilmeye çalışılır ve verilen mesaj hiçbir alternatifi olmayan kesin bir doğru olarak sunulur. Bu gün hayatın her alanında gizli mesajlarla propagandalara maruz kalmaktayız: haber bültenleri, reklamlar, dergiler ve gördüğümüz, okuduğumuz diğer kaynaklar. Bu mesajlar, düşüncülerimizi, hareketlerimizi, görüşlerimizi, …

Read More »

Gramsci ve Hegemonya

Antonio Gramsci

Tarihsel bloğun Gramsci tarafından altyapı–üstyapı ile sivil toplum–siyasal toplum arasındaki ilişki olarak çözümlenmesi, sivil toplumun ve bu kavramın bir çeşit tarihsel ve siyasal çevirisi olan hegemonya kavramının tarihsel blok içindeki önemini göstermektedir. Hegemonya kavramını ilk kullanan Gramsci değildir. Bu kavramın literatürde marksist düşüncede yer verilen ve “tarihsel zorunluluk zincirinde meydana gelmiş bir boşluğu” tamamlamak için kullanılan bir kavram olduğu belirtilmektedir. Gramsci’nin …

Read More »