ÖNE ÇIKANLAR
Home » Vergi

Vergi

Stopaj Oranları

Stopaj oranları

Stopaj oranları yazımızda 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK) uyarınca yapılan stopaj oranları, bir başka deyişle gelir vergisi kesintileri oranları bilgisine yer verilmiştir. Yazımızda işlem türüne göre kanunla veya bakanlar kurulu kararlarıyla (BKK) belirlenmiş stopaj oranlarına yer verdikten sonra kimler stopaj yapmak zorunda ele alacağız. Stopaj ile ilgili detaylı bilgi için bakınız:  Gelir Vergisi Stopaj Oranları   Türü Stopaj Oranı (%) Hizmet erbabına ödenen …

Read More »

Agi Nedir?

Agi nedir?

Agi, asgari geçim indiriminin kısaltılması olup ücretlinin kendisi ve ailesinin geçimini sağlayacak gelirinin vergi dışı bırakılmasıdır. Uygulamada öncelikle maaş üzerinden gelir vergisi hesaplanmakta daha sonra asgari geçim indirimi tutarı vergiden düşülmektedir. Böylece bireyin asgari geçimini sağlayacak tutar üzerinden vergi alınmamaktadır. Agi tutarı medeni hal, çocuk sayısı ve eşin çalışıp çalışmaması göre değişmektedir. Ücretin düşük veya yüksek olması tutarı etkilememektedir. Anayasamızın “Vergi ödevi” başlıklı 73’üncü maddesi: …

Read More »

2015 Vergi Rekortmenleri

2015 Vergi Rekortmenleri

2015 vergi rekortmenleri GİB tarafından açıklanmış bulunmaktadır. Türkiye çapında gelir vergisi rekortmenlerinin listesi aşağıda yer almaktadır. Listede İstanbul’dan 82, Ankara’dan 5,  Gaziantep’ten 5, Bursa ve İzmir’den 3 kişi, Kocaeli ve Burdur’dan ise 1’er kişi bulunmaktadır. İlk 100’de yer alan vergi rekortmenleri arasında yer alan 51 mükellef isminin açıklanmasını istememesi nedeniyle listemizde (*) olarak yer almaktadır. Görüleceği üzere vergi rekortmenlerinin yarısından fazlası isminin açıklanmasını …

Read More »

2013 Vergi Rekortmenleri

2013 vergi rekortmenleri

2013 vergi rekortmenleri GİB tarafından açıklanan verilere dayanmaktadır. Türkiye genelinde gelir vergisi rekortmenleri aşağıda yer verdiğimiz listede derlenmiştir. Listede İstanbul’dan 78, Gaziantep’ten 7, Ankara ve İzmir’den 4 kişi bulunmaktadır. İlk 100’de yer alan vergi rekortmenleri arasında 33 vergi mükellefi isminin açıklanmasını istemediğinden listemizde (*) olarak yer almaktadır. Vergi rekortmenlerinin diğer yıllarda da olduğu gibi genellikle büyük holdinglerinden çıktığını görülmektedir. 2013 Vergilendirme Dönemi …

Read More »

2014 Vergi Rekortmenleri

2014 vergi rekortmenleri

2014 vergi rekortmenleri GİB tarafından açıklanmıştır. Türkiye geneli gelir vergisi rekortmenleri aşağıdaki listede yer almaktadır. Listede İstanbul’dan 43, Ankara’dan 8, Gaziantep’ten 4, İzmir’den 3 kişi bulunmaktadır. İlk 100’de yer alan vergi rekortmenleri arasında 37 vergi mükellefi isminin açıklanmasını istemediğinden listede (*) olarak yer almaktadır. Vergi rekortmenlerinin genellikle Türkiye’nin büyük holdinglerinden çıktığını görmekteyiz. 2014 Yılı Gelir Vergisi Türkiye Geneli Vergi Rekortmenleri …

Read More »

Agi 2016

Agi 2016

Agi 2016, ücret geliri elde edenlerin 2016 yılında ödeyeceği vergiden indirilecek asgari geçim indirimi tutarını ifade etmektedir. Asgari geçim indirimi 2016 tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Asgari geçim indirimi ücretlinin medeni haline, evliyse eşinin çalışıp çalışmamasına ve varsa çocuk sayısına göre değişmektedir. Bu kriterlere göre bulunan indirim oranı, takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin brüt tutarıyla çarpılır, elde edilen tutarın %15’i alınır. …

Read More »

Stopaj Nedir Nasıl Hesaplanır?

Stopaj Nedir

Stopaj, bazı ödemelerin yapılması aşamasında ödemeyi yapan tarafından gelir vergisi kesintisi yapılmasıdır. Ödemeyi yapan kişi vergi kesintisi yaparak vergi dairesine ödemektedir. Özellikle ücret ödemeleri ile kira ödemelerinde stopaj yapılmaktadır. Örneğin işverenler personele yaptıkları ücret ödemelerinden stopaj yaparlar. Bu yazımızda stopaj nedir inceledikten sonra, kimler stopaj yapmalı ve stopaj hesaplama gibi konulara değineceğiz. İlginizi çekebilir: Stopaj Nedir? Türk vergi sistemi beyan esasına dayanmaktadır. Beyan esasında; …

Read More »

Özel Sağlık Sigortası Vergi İndirimi

Özel sağlık sigortası vergi indirimi

Geçtiğimiz yıllarda getirilen düzenlemeyle birlikte elde ettiğiniz gelirin %15‘ini geçmemek üzere vergi indiriminden yararlanmanız mümkün. Bu yazımızda özel sağlık sigortası vergi indirimi ile ilgili detayları sizin için derledik. Yazımızı sonuna kadar okumanızda fayda var. Vergi İndiriminden Kimler Nasıl Faydalanılabilir? Sağlık sigortası vergi indiriminden gelir elde eden herkes faydalanabilir. Ancak ücret geliri elde edenlerin dışındakiler vergi indiriminden faydalanabilmeleri için beyanname vermeleri şarttır. Ücretliler …

Read More »

Adsense Reklam Geliri ve Vergi

Adsense Vergi

Günümüzde pek çok kişi web sitesi açarak Google’nin Adsense reklam programından gelir elde etmektedir. Ancak elde edilen gelirin vergi kanunları karşısındaki durumu konusunda kafalarda soru işareti bulunmaktadır. Bu yazımızda Adsense reklam geliri vergi hususunu gelir vergisi ve katma değer vergisi açısından değerlendireceğiz. Hedef kitlemiz reklam geliri elde edenler olduğundan yazıyı mümkün olduğunca sade ve anlaşılır kılmaya çalıştık. 1: Adsense Reklam …

Read More »

Vergi kodları

Vergi kodları

Vergi kodları, beyanname verilmesi halinde kullanılmaktadır. Ayrıca idare tarafından yapılan tarhiyat ve tahakkuklarda söz konusu kodların kullanıldığı görülmektedir. Genellikle kişilere idarece gönderilen ihbarname, tahakkuk fişi ve ödeme emri gibi belgelerde vergi kodları kullanılmaktadır. Aşağıdaki listede görülebileceği üzere idare tarafından belirlenen vergi kodu sayısı oldukça fazladır. Özellikle idari para cezalarının her biri için ayrı ayrı kod belirlenmiş olması listeyi iyice uzatmaktadır. …

Read More »