ÖNE ÇIKANLAR

Erkek Manken Olmak

Erkek manken olmak denildiğinde aklımıza yakışıklı, genç ve iyi fiziğe sahip bir erkek profili gelir. Her ne kadar erkek mankenlerin büyük bir kısmı bu özellikleri taşısa da, bunlar tek başına yeterli değildir. Gerçekten bu yolda ilerlemek isteyenler için bu yazıda hayallerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacak fikirleri ele alacağız. Erkek manken olmak için yapmanız gereken ilk şey; envanterinizi çıkarmanızdır. Daha açık bir ifadeyle, …

Read More »

En İyi Savunma Sanatları

En iyi savunma sanatları, bu yazıda sizler için derlenmeye çalışıldı. Dövüş sporlarının kendine özgü felsefeleri vardır. Ve bunlardan bazıları tamamen “kişinin kendini savunması” üzerine kuruludur. Siz de kendinizi savunmak adına dövüş sanatlarından birini öğrenmeyi düşünüyorsanız, yapacağınız seçim çok önemli. Çünkü savunma sanatlarında en iyi olan, size en uygun olandır. Dolayısıyla “en iyi savunma sanatı hangisidir?” sorusunun cevabını bulmak biraz zor olabilir. …

Read More »

Nesli Tükenmekte Olan Hayvanlar

Son yıllarda dünyadaki doğal dengeleri alt-üst eden birçok olayın arkasında insanoğlu vardır. Bunlar arasında en önemlileri çevre kirliliği, küresel ısınma, nesli tükenen canlılar ve yok edilen ormanlardır. Nesli tükenen hayvanların yanı sıra nesli tükenmekte olan hayvanlar da vardır. İnsanlar kendilerine daha iyi bir yaşam sağlamak için kendi gezegenine zarar vermektedir. Daha açık bir ifadeyle kendi gezegenini yok etmektedir. Bu yazıda, …

Read More »

Yenilenemez Enerji Kaynakları

Yenilenemez enerji kaynakları belli bir rezerve ve ömre sahip olan enerji kaynaklarıdır. Kömür, petrol, doğal gaz, asfaltit, bitümlü şeyl, toryum ve uranyum bunlar arasındadır. Fosil kaynaklar (petrol, kömür, doğal gaz, asfaltit, bitümlü şist, turbo, uranyum ve toryum) hidrokarbon içeren katı, sıvı ve gaz halinde bulunan, yakıldıklarında elektrik enerjisine dönüştürülebilen kaynaklardır. Fosil yakıtlar enerji ham maddesi olmasının yanı sıra; birçok sanayinin …

Read More »

Yenilenebilir enerji kaynakları

Yenilenebilir enerji yatırımları

Tanım olarak yenilenebilir enerji, “doğal yollarla makul ölçülerde kendini yenileyebilen bir enerji türü”dür (Chiras, 2006). Küresel enerji talebinin ve dünya nüfusunun giderek artmasından dolayı bir süre sonra fosil yakıtların ihtiyacı karşılamada yetersiz kalacağı uluslararası projeksiyonlarda ortaya konulmaktadır. Dünya enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan fosil yakıtların yüksek kullanım oranına rağmen rezervlerinin sınırlı olması ve çevreye olumsuz etkilerinin bulunması bu yakıtları …

Read More »

Enerji tüketimi

Enerji tüketimi

Küresel enerji tüketimi ekonomik büyüme, kişi başına milli gelirdeki artış, sanayileşme, nüfus artışı ve kentleşme gibi unsurlara bağlı olarak sürekli artan bir seyir izlemiştir. Şekil 1.1 Dünya birincil enerji tüketimi ve GSYH ilişkisi (IEA,2013) Enerji Tüketimini Etkileyen Faktörler Ekonomik büyüme enerji tüketimini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. IEA 2013 Dünya Enerji Görünümü Raporu’ndan alınan Şekil 1.1’de görüleceği üzere İktisadi İşbirliği …

Read More »

Enerji nedir?

Enerji nedir? Enerji iş yapabilme kapasitesi veya başka bir deyişle herhangi bir sistem içinde oluşan iş olarak tanımlanmaktadır. İnsan aktivitelerinde de mevcut olduğu gibi her tür eylem için, canlılığın devamı için, maddelerin yer değiştirmesi için, yeni bir madde oluşumu için, mevcut maddenin başka bir şekle dönüşümü için enerji olmazsa olmaz bir unsurdur ve enerji bu nedenlerden dolayı çoğu kez zorunlu …

Read More »

Yapay Diller

Tarihte doğal olarak oluşmamış; bizzat insanlar tarafından yaratılmış yapay diller olduğunu biliyor muydunuz? Peki ya ilk yapay dilin Türkler tarafından oluşturulduğunu? Niçin dil geliştirildiğinin cevabıysa açık: iletişimi kolaylaştırmak, sanatsal yaratıcılık, dil bilimi deneyleri ve şifreli konuşmak. Bu amaçlardan uluslararası iletişimi kolaylaştırılmak için 1890’larda geliştirilmiş Esperanto isimli dil, günümüzde yaklaşık bir milyon kişi tarafından konuşulabilmektedir. Yapay dilleri, iki temel kategori altında incelemek …

Read More »

Coco Chanel Kimdir?

Moda uzmanı olmasanız bile, Coco Chanel kimdir tanımak istersiniz. İsmini biliyor olmanız muhtemeldir. 1883 yılında doğan Gabrielle Chanel, özellikle cepli ve düğmeli ceketleri, diz hizasındaki etekler ile tamamladığı ünlü Chanel takımlarıyla büyük bir moda tasarımcısıdır. Bu takımların, Amerikan tarihinde de önemli bir yeri vardır, çünkü bu takımlar Jackie Kennedy’nin de en çok tercih etmiş olduğu kıyafetler arasındadır. Coco Chanel modayla ilgilenen …

Read More »

Antonio Gramsci

Antonio Gramsci

1891’de İtalya’nın Sardunya şehrinde dünyaya gelen Antonio Gramsci, etrafını çevreleyen olumsuz şartlara rağmen 20. Yüzyılın en önemli Marksist düşünürlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Yaşadığı dönemde yazdıkları yeterince yankı bulamasa da ilerleyen yıllarda düşünceleri daha çok konuşulmaya başlanmıştır. Avrupa komünizmi bunalıma girdiği yıllarda Gramsci’yi keşfetmiştir. Gramsci’nin düşüncelerinin böyle bir dönemde önem kazanmasının en önemli sebebi kuşkusuz ki onun yazdıklarında sadece İtalya …

Read More »