ÖNE ÇIKANLAR

Rönesans Müziği

Rönesans Dönemi, 1400’lerden 1600’lerin başına kadar olan batı tarihini kapsar. Bu dönemde hümanizm yeniden güç kazanır; müzik de dahil olmak üzere sanatın birçok alanında kültürel başarılar kazanılır. Rönesans kelimesi, ‘yeniden doğuş, yeniden yapılanma’ manasını taşır. Rönesans müziği, bu dönemdeki müzikal gelişmeleri ifade eder. Bu dönem boyunca, sanatçılar ve müzisyenler sanatsal özgürlük ve bireysellik temalı birçok eser ortaya çıkarttılar. Bu yaratıcılık …

Read More »

Oda Müziği

Oda müziği, küçük gruplara yönelik olarak hazırlanmış bir klasik müzik formudur. Temelleri soyluların saraylarında verilen özel konserlere dayanır. İsmini de burdan almıştır; saray odalarında seçkin konuklara, sınırlı sayıda müzisyen bu müziği gerçekleştirmektedir. Oda müziği, bir koro şefi olmadan genellikle keman, çello, viyola ve piyano gibi müzik aletleriyle gerçekleştirilir. İngilizce’de oda müziği, bazen “dostların müziği” şeklinde de ifade edilmektedir. Küçük ve …

Read More »

Erkek Manken Olmak

Erkek manken olmak denildiğinde aklımıza yakışıklı, genç ve iyi fiziğe sahip bir erkek profili gelir. Her ne kadar erkek mankenlerin büyük bir kısmı bu özellikleri taşısa da, bunlar tek başına yeterli değildir. Gerçekten bu yolda ilerlemek isteyenler için bu yazıda hayallerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacak fikirleri ele alacağız. Erkek manken olmak için yapmanız gereken ilk şey; envanterinizi çıkarmanızdır. Daha açık bir ifadeyle, …

Read More »

En İyi Savunma Sanatları

En iyi savunma sanatları, bu yazıda sizler için derlenmeye çalışıldı. Dövüş sporlarının kendine özgü felsefeleri vardır. Ve bunlardan bazıları tamamen “kişinin kendini savunması” üzerine kuruludur. Siz de kendinizi savunmak adına dövüş sanatlarından birini öğrenmeyi düşünüyorsanız, yapacağınız seçim çok önemli. Çünkü savunma sanatlarında en iyi olan, size en uygun olandır. Dolayısıyla “en iyi savunma sanatı hangisidir?” sorusunun cevabını bulmak biraz zor olabilir. …

Read More »

Nesli Tükenmekte Olan Hayvanlar

Son yıllarda dünyadaki doğal dengeleri alt-üst eden birçok olayın arkasında insanoğlu vardır. Bunlar arasında en önemlileri çevre kirliliği, küresel ısınma, nesli tükenen canlılar ve yok edilen ormanlardır. Nesli tükenen hayvanların yanı sıra nesli tükenmekte olan hayvanlar da vardır. İnsanlar kendilerine daha iyi bir yaşam sağlamak için kendi gezegenine zarar vermektedir. Daha açık bir ifadeyle kendi gezegenini yok etmektedir. Bu yazıda, …

Read More »

Yenilenemez Enerji Kaynakları

Yenilenemez enerji kaynakları belli bir rezerve ve ömre sahip olan enerji kaynaklarıdır. Kömür, petrol, doğal gaz, asfaltit, bitümlü şeyl, toryum ve uranyum bunlar arasındadır. Fosil kaynaklar (petrol, kömür, doğal gaz, asfaltit, bitümlü şist, turbo, uranyum ve toryum) hidrokarbon içeren katı, sıvı ve gaz halinde bulunan, yakıldıklarında elektrik enerjisine dönüştürülebilen kaynaklardır. Fosil yakıtlar enerji ham maddesi olmasının yanı sıra; birçok sanayinin …

Read More »

Yenilenebilir enerji kaynakları

Yenilenebilir enerji yatırımları

Tanım olarak yenilenebilir enerji, “doğal yollarla makul ölçülerde kendini yenileyebilen bir enerji türü”dür (Chiras, 2006). Küresel enerji talebinin ve dünya nüfusunun giderek artmasından dolayı bir süre sonra fosil yakıtların ihtiyacı karşılamada yetersiz kalacağı uluslararası projeksiyonlarda ortaya konulmaktadır. Dünya enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan fosil yakıtların yüksek kullanım oranına rağmen rezervlerinin sınırlı olması ve çevreye olumsuz etkilerinin bulunması bu yakıtları …

Read More »

Enerji tüketimi

Enerji tüketimi

Küresel enerji tüketimi ekonomik büyüme, kişi başına milli gelirdeki artış, sanayileşme, nüfus artışı ve kentleşme gibi unsurlara bağlı olarak sürekli artan bir seyir izlemiştir. Şekil 1.1 Dünya birincil enerji tüketimi ve GSYH ilişkisi (IEA,2013) Enerji Tüketimini Etkileyen Faktörler Ekonomik büyüme enerji tüketimini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. IEA 2013 Dünya Enerji Görünümü Raporu’ndan alınan Şekil 1.1’de görüleceği üzere İktisadi İşbirliği …

Read More »

Enerji nedir?

Enerji nedir? Enerji iş yapabilme kapasitesi veya başka bir deyişle herhangi bir sistem içinde oluşan iş olarak tanımlanmaktadır. İnsan aktivitelerinde de mevcut olduğu gibi her tür eylem için, canlılığın devamı için, maddelerin yer değiştirmesi için, yeni bir madde oluşumu için, mevcut maddenin başka bir şekle dönüşümü için enerji olmazsa olmaz bir unsurdur ve enerji bu nedenlerden dolayı çoğu kez zorunlu …

Read More »

Yapay Diller

Tarihte doğal olarak oluşmamış; bizzat insanlar tarafından yaratılmış yapay diller olduğunu biliyor muydunuz? Peki ya ilk yapay dilin Türkler tarafından oluşturulduğunu? Niçin dil geliştirildiğinin cevabıysa açık: iletişimi kolaylaştırmak, sanatsal yaratıcılık, dil bilimi deneyleri ve şifreli konuşmak. Bu amaçlardan uluslararası iletişimi kolaylaştırılmak için 1890’larda geliştirilmiş Esperanto isimli dil, günümüzde yaklaşık bir milyon kişi tarafından konuşulabilmektedir. Yapay dilleri, iki temel kategori altında incelemek …

Read More »