ÖNE ÇIKANLAR

Stopaj Oranları

Stopaj oranları

Stopaj oranları yazımızda 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK) uyarınca yapılan stopaj oranları, bir başka deyişle gelir vergisi kesintileri oranları bilgisine yer verilmiştir. Yazımızda işlem türüne göre kanunla veya bakanlar kurulu kararlarıyla (BKK) belirlenmiş stopaj oranlarına yer verdikten sonra kimler stopaj yapmak zorunda ele alacağız. Stopaj ile ilgili detaylı bilgi için bakınız:  Gelir Vergisi Stopaj Oranları   Türü Stopaj Oranı (%) Hizmet erbabına ödenen …

Read More »

Kamu Yönetimi Mezunları Özel Sektörde Ne İş Yapar?

Kamu yönetimi ne iş yapar?

Kamu yönetimi mezunları özel sektörde ne iş yapar? merak konusudur. Bu yazımız kamu yönetimi bölümü mezunları ile kamu yönetimi öğrencilerine fikir vermek amacıyla hazırlanmıştır. Esasen kamu yönetimi bölümü daha çok kamuya yönelik eğitim vermektedir. Bu konuda  yazımızı inceleyebilirsiniz. Kamu Yönetimi Özelde Ne İş Yapar? Öncelikle kamu yönetimi mezunları özel sektörde yine kamuya yönelik işlerde çalışabilir. Kamu yönetimi öğrencilerinin pek azı bunu kavrayabilmiştir. Ne …

Read More »

Muhasebe Yazılımı

Muhasebe Yazılımı

Muhasebe yazılımı, muhasebe işlem ve kayıtlarının elektronik ortamda tutulması sağlayan yazılımdır. Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerle artık muhasebe kayıtları bilgisayar ortamında tutulmaktadır. Bu durum bilgisayarlı muhasebe kavramını doğurmuştur. Bu yazımızda öncelikle bilgisayarlı muhasebe nedir açıkladıktan sonra muhasebe yazılımı çeşitlerini ve muhasebe yazılımı seçerken dikkat edilmesi gereken hususları inceleyeceğiz. Muhasebe programları için  yazımızı inceleyebilirsiniz. Bilgisayarlı Muhasebe Bilgisayarlı muhasebe sistemleri; işletmelerde yapılan işlemlere ilişkin verilerin …

Read More »

Kennedy ve Lincoln Arasındaki Benzerlikler (Efsane)

Kennedy vs Lincoln

ABD tarihinin iki önemli devlet adamı Abraham Lincoln ve John Kennedy uğradıkları suikast sonucu öldürüldüler. Lincoln ve Kennedy arasındaki benzerliklerin yanı sıra suikastlerde görülen benzerlikler inanılmaz boyutlarda. Abraham lincoln kongreye 1846‘da seçildi. John f. kennedy kongreye 1946‘da seçildi. Abraham lincoln 1860‘da abd başkanı oldu. John f. kennedy 1960‘da abd başkanı oldu. Her iki başkan da bir cuma günü suikasta kurban …

Read More »

Agi Nedir?

Agi nedir?

Agi, asgari geçim indiriminin kısaltılması olup ücretlinin kendisi ve ailesinin geçimini sağlayacak gelirinin vergi dışı bırakılmasıdır. Uygulamada öncelikle maaş üzerinden gelir vergisi hesaplanmakta daha sonra asgari geçim indirimi tutarı vergiden düşülmektedir. Böylece bireyin asgari geçimini sağlayacak tutar üzerinden vergi alınmamaktadır. Agi tutarı medeni hal, çocuk sayısı ve eşin çalışıp çalışmaması göre değişmektedir. Ücretin düşük veya yüksek olması tutarı etkilememektedir. Anayasamızın “Vergi ödevi” başlıklı 73’üncü maddesi: …

Read More »

Kamu Yönetimi Nedir?

Kamu yönetimi nedir

Kamu yönetimi, devletin amaçlarını gerçekleştirecek biçimde insanların ve araç gerecin örgütlenmesi ve yönetimidir. Kamu yönetimi, devlet etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde uygulanan yönetim sanatı ve bilimidir (Ergun). Düzenli toplumlarda kamu gücünün örgütlenmesi ve işleyişidir (Gözübüyük). Devletin siyasal ve yönetsel olarak örgütlenmesini teorik ve pratik açılardan inceleyen ve devletin faaliyetlerine uygulanan bir bilim dalıdır (Akın). Kamu yönetiminde amaç kamu yararının sağlanmasıdır. Kamu yönetimi, kamu yararını sağlamak …

Read More »

Abdullah Çatlı

Abdullah Çatlı

Abdullah Çatlı, derin devlet ilişkileri olduğu düşünülen ve aydınlatılamayan birçok olayda ismi geçen tanınmış bir karakterdir. Ülkücü, mafya, derin devlet ajanı ve kontrgerilla ile bağlantılı olduğu ileri sürülmüştür.  “Mafya, polis, devlet” üçlüsünün bir araya geldiği Susurluk Kazası’nda hayatını kaybetmiştir. Susurluk kazası, büyük toplumsal tepkilere neden olmuş ve Türk siyasetinin karanlık yönünü açığa çıkarmıştır. Nitekim ölümünün ardından Abdullah Çatlı’nın üzerinden çıkan silah ruhsatı ile yeşil pasaportta dönemin …

Read More »

Yazının İcadı

Birçok tarihçi, insanlığın sayısız başarısı ve keşfi içinde, gerçek manada uygarlığın tohumlarını atan gelişmenin yazının icadı olduğunda hemfikir. Bu emsalsiz adım 5000 yıl önce atıldığında, insanların sözel geleneğe emanet ettikleri düşünceleri ve deneyimleri sonunda yazıya aktarılarak korunmaya başlandı, zamanla yok olmayacakları inancıyla bilgi nesilden nesile aktarılabildi. (Çin’in Henan bölgesinde bulunan ve Peiligang kültürüne ait olduğu belirlenen M.Ö 6600 yılına uzanan …

Read More »

Türkiye’de Doğal Gaz

Türkiye doğal gaz anlaşmaları

Doğal gaz, diğer fosil yakıtlara göre daha temiz bir kaynak olması, katı atık sorununun olmaması, daha düşük karbon emisyonu yaratması gibi özellikleri ve boru hattı taşımacılığının gelişmesi nedenleriyle gitgide daha çok tercih edilen bir kaynak olmaktadır (Aydın, 2014). Doğal gaz Türkiye enerji pazarı içinde de hızlı bir şekilde yerini almıştır. Türkiye dünyanın en çok doğal gaz ithal eden 8. ülkesidir. …

Read More »

Türkiye’deki Yasaklı Siteler

Yasaklı Siteler

İnternet yaygınlaştığından beri getirilen erişim engellenmeleri, yasaklı siteler konusunun gündemdeki yerini korumuştur. Özellikle geçmiş yıllarda Youtube, WordPress, Blogger gibi Web 2.0 uygulamalarına getirilen engeller internet kullanımını oldukça olumsuz etkilemekteydi. Günümüzde ise farklı türlerde içerik barındıran internet sitelerinde yalnızca sakıncalı (veya sakıncalı olduğu düşünülen) içeriğin bulunduğu sayfayla sınırlı erişim engeli uygulanmaktadır. Elbette yasaklı siteler konusu internet özgürlükleri ve ifade özgürlüğü konularıyla doğrudan bağlantılı olduğundan …

Read More »