ÖNE ÇIKANLAR

Y Kuşağı

Y kuşağı, 1977-1995 yılları arasında doğan nesli ifade etmek için kullanılan bir tabirdir. Üretken 68 kuşağının(X kuşağı da denir) yerini alan “tüketici” Y kuşağı. Dünyada meydana gelen büyük olaylar ve bunların getirdiği değişimler, dünyayla birlikte bu kuşağı da şekillendirmiştir. Bu olaylar arasında en önemlileri: Berlin duvarının yıkılması, çift kutuplu dünya sisteminin sona ermesi, Körfez savaşı, 11 Eylül saldırıları ve çevre sorunlarıdır. Y …

Read More »

Sivil Toplum

Sivil toplum nedir sorusuna cevap aramadan önce sivil toplum kavramını, toplumsal gerçeklik bakımından incelemek gerekir. Bu anlamda bakıldığında kavramın sürekli olarak bir yaşam alanına gönderme yaptığını görürüz. Gönderme yapılan bu yaşam alanı tarihsel süreçte aileden devlete uzanan geniş bir yelpazede ele alınsa da günümüzde daha çok; devletten bağımsız ve gönüllü olarak kendi kendini oluşturan bir yaşam alanını ifade etmektedir. Nitekim sivil …

Read More »

Bob Marley

Bob Marley

Robert Nesta Bob Marley, 1945 yılında Jamaika’da doğmuş ve Reggae müziğinde kendi tarzıyla ünlü olmuş etkileyici bir isimdir. Bob Marley 6 Şubat 1945’te St. Anns mahallesinde Nine Miles, Jamaika’da doğdu; babası Norval Sinclair Marley, İngiliz donanmasında görev yapmıştır, annesi de Cedella “Ciddy” Malcom, Jamaika’nın yerlisidir. Bob Marley’in doğumundan sonra babası aileyi terk etmiş ve ekonomik yönden destek verse de oğluyla çok az görüşmüştür. …

Read More »

Instagram Nedir Nasıl Kullanılır?

Instagram nedir nasıl kullanılır?

Instagram Nedir? Son yılların en popüler sosyal medya uygulamalarından olan Instagram; 2010 Ekim’de, Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından, sahip olduğu kaliteli filtreler ve sosyal ağ özellikleri ile kısa zamanda yaygın bir şekilde kullanılan bir fotoğraf paylaşım uygulamasıdır. İlk olarak IOS (iPhone-iPad) için geliştirilen uygulama artık Android cihazlarda da kullanılmaktadır. Ayrıca uygulama ile oluşturulan ve hazırlanan fotoğraflar Facebook, Flickr, Twitter, …

Read More »

Gelir Uzman Yardımcılığı

Gelir uzman yardımcılığı

Gelir uzman yardımcılığı, Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bünyesinde yer alan kariyer meslektir. Gelir uzmanlığı yönetmeliğinde yer alan ifadeye göre “Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yerine getirirler.” Mesleğe alınanlar vergi dairesi, vergi dairesi başkanlığı, GİB merkez teşkilatı ve Vergi Denetim Kurulu grup başkanlıklarında görev yaparlar. Gelir uzman yardımcılığı sınavını kazanarak mesleğe alınanlar üç …

Read More »

Nükleer Enerji

Nükleer enerji kapasitesi ve elektrik üretimindeki payı

Nükleer enerji son 50 yılda küresel enerji konjonktüründe yükselişe geçen yenilenemez enerji kaynağıdır. Nükleer enerji, düşük üretim ve yüksek yatırım maliyeti, yakıt fiyatlarının dalgalanmasından etkilenmemesi, uzun işletme ömrü ve düzenleyici maliyetleriyle öne çıkmaktadır (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu). Tarihte ilk nükleer reaktör 1942 yılında Enrico Permi’nin başında bulunduğu projeyle ABD’nin Illinois kentinde kurulurken, 1957’de işletmeye alınan ilk nükleer santral ABD’nin Pennsylvania, …

Read More »

Muhasebe Programları İsimleri

Muhasebe programları isimleri

Muhasebe programları mali müşavirler ve işletmeler tarafından faaliyetlerin takibi ve muhasebeleştirilmesi için kullanılan bilgisayar programlarını ifade etmektedir. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda muhasebe programlarına farklı platformlardan erişim mümkün hale gelmiştir. Özellikle web tabanlı muhasebe programları giderek popüler hale gelmektedir. Muhasebe programları isimleri yazımızda yaygın olarak kullanılan muhasebe yazılımlarına yer vereceğiz. Muhasebe programları hakkında daha geniş bilgi almak ve muhasebe yazılımı seçiminde dikkat edilmesi gereken …

Read More »

Kömür

En çok kömür üreten ülkeler

Kömür, milyarlarca yıl boyunca toprak altında kalan bitkisel artıkların kısmi ayrışması sonucunda oluşup kimyasal değişime uğrayan katı bir yakıttır. Kömür nedir? Kömür insanlık tarihi boyunca çok önemli bir enerji ham maddesi olagelmiştir. 2013 yılı itibarıyla dünya enerji tüketiminin %29’u kömüre aittir. Kömürü diğer fosil yakıtlardan ayıran dünyada yaygın olarak birçok ülkede bulunması ve arzında sorun yaşanmamasıdır. Fosil yakıtlardan olması itibarıyla …

Read More »

Nirvana nedir?

Budist Nirvana nedir sorusunun kısa cevabı: Budist inancın temel öğelerinden biridir ve bütün Budistlerin ulaşmak istedikleri yerdir. Ne yazık ki, birçok Budist’e göre bu evre yaşanmadan tarif edilemeyecek bir evredir ve ulaşan insanlar da kavramı tarif etmek gibi dünyevi kaygılardan arınmışlardır. Birçok filozof ve din adamı kavramı ve buna neyin neden olduğunu araştırmıştır. Budist toplumunda bu konuda yapılan hararetli tartışmalar hala …

Read More »

Pareidolia

Pareidolia 6

İnsan zihninin düşünce ve tecrübelerine dayanarak nesneleri algılamaya çalışması bazen ilginç sonuçlar doğurabiliyor. Göz yanılmasına benzer bir durumu ifade eden Pareidolia da tıpkı böyle bir kavramdır. Çokta yabancı olmadığımız bu kavramla ilgili popüler örnekler haddinden fazla olsa da konu üzerinde pek malumat sahibi olduğumuz söylenemez. Bir çeşit “apophenia formu” olan pareidolia; olmayan şekiller, motifler, nesneler görme eğilimidir. Tek başına uyumaktan …

Read More »