Vergi dairesi hacizli araçlar

Vergi dairesinden hacizli araçlar, Maliye Bakanlığı tarafından kamu alacaklarının tahsili için haczedilen araçlardır. Eğer borçlular devlete olan borcunu ödemezse cebren tahsil usulleri uygulanmaktadır. Cebren tahsil usulleri arasında borca yetecek miktardaki mallarının haczedilerek paraya çevrilmesi yer almaktadır. Aşağıdaki listede vergi dairesinden hacizli araçların duyurulduğu sayfaların adresleri paylaşılmıştır.

Hacizli Araç Satış Süreci

Hacizli araçHacizli araçlar vergi dairesi tarafından satışa sunulmaktadır. Satış vergi dairesince belirlenen rayiç bedel dikkate alınarak açık artırma usulü ile yapılmaktadır. İlk açık artırmada rayiç bedelin %75‘i şartı bulunmaktadır. Eğer tekliflerin hiçbiri bu seviyeye ulaşamazsa 15 gün sonra ikinci açık artırma yapılmaktadır. İkinci açık artırmada satış bedelinin, vergi dairesinin haczinden önce gelen alacakları ve takip masraflarını aşması şartları aranmaktadır. Eğer menkul mal ikinci açık artırmada da satılamazsa 6 ay içinde pazarlık usulü ile satılabilmektedir.

Hacizli araç satışının ardından mal bedeli, alıcı tarafından 3 gün içinde peşin para olarak ödenmelidir.

Bu şekilde satışa sunulan araçların fiyatı piyasaya göre daha uygun olabileceği için sıkı takip etmek gerekmektedir. Bu nedenle bu sayfamız üzerinden vergi dairelerinin web adreslerini toplu olarak derledik. Eğer araçları satın almak isterseniz vergi dairelerine başvurmanız gerekmektedir.

İnternette ayrıca icralık arabalar ilanları da mevcut. Bu iki olay birbirinden farklıdır.

Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın