Antonio Vivaldi

Antonio Vivaldi, 1678 İtalya doğumlu klasik müzik sanatçısı. Bestelediği yüzlerce eserle en üretken ve en önemli klasik müzik bestecilerinden biri olmuştur. Özellikle “barok” müzik türünde yaptığı çalışmalarla, çağdaşlarının çok ilerisine geçmiş, haklı bir popülarite kazanmıştır. İnsan davranışları üzerindeki etkileri incelenen eserleri, müzik terapilerinde kullanılmıştır.

Çağdaşları ve sonrasında gelen klasik müzik bestecileri üzerinde oldukça etkili olmuştur. Öyle ki, klasik müziğin diğer bir önemli ismi Bach, Vivaldi’nin müziklerinden bazılarını kendi müziklerine uyarlamıştır. Vivaldi’nin müziklerinde yaratıcı yenilikler, baş gösteren değişkenlik özelliği ve bunun dinleyenler üzerinde uyandırdığı çarpıcı etki, klasik müziğin gidişatını değiştiren ve şu anki halini almasında en etkili olan öğelerden biridir. Vivaldi’nin müzik tarzına dair geniş anlamlı ilk kavrayış bu tespit olmuştur. Bir diğer önemli nokta ise; Vivaldi’nin yaylı çalgılarda Bach ve Handel’e oranla daha yenilikçi, ilerici olduğudur. Nitekim, Vivaldi’den önce keman arka planda kalan bir enstrüman iken, onun getirdiği yeni tarzla keman şu anki değerini kazanmıştır.

Hayatı

Vivaldi
Vivaldi

Vivaldi’nin hayatına dair bilinenler oldukça kısıtlıdır. Muhtemelen ilk hocası, Venedik katedralinde kemancı olan babasıdır. Daha sonra kimlerden eğitim aldığına dair doğruluğu kesin olan çok fazla bilgi yoktur. Corelli’den ders aldığına dair iddialar varsa da bu iddiayı kanıtlayacak herhangi bir delil söz konusu değildir. Gençliğinde papazlık okuluna yazılmış ve 1703’te papaz olarak kutsanmıştır. Yüklendiği bu sıfat, hayatının büyük bölümünde kendisine eşlik eden lakabını ona kazandırmıştı: “il prete rosso” yani “kızıl rahip“. Ancak bir süre sonra kiliseyle ilgili görevlere vakit ayırmak istemediği için papazlığı bırakmıştır. İlerleyen yıllarda bu kararı almasında sağlık sorunlarının etkili olduğunu belirtmiştir. Muhtemelen, Vivaldi müzikle daha fazla vakit geçirmek istiyor, bir besteci olarak yeni keşifler yapmak istiyordu.

Papazlık sonrasında, kimsesizler yurdunda keman hocası olarak çalışmaya başlayan Vivaldi, bu yıllarda bir üçlü sonat ve bir keman sonatı yayınladı. Bu eserleri sayesinde yetenekleri bütün Avrupa’da konuşulmaya başlandı. Amsterdam’daki bir şirket eserlerini “L’estro armonica“, “Harmonic Inspriation” adıyla yayınladı. Bu eserler o zamanın en iyi satan eserleri oldu. Bu sürede boş durmayan Vivaldi, yeni ve daha başarılı konçerto setleri sunarak kabiliyetini bir kez daha herkese göstermiş oldu. Daha sonra opera besteleyerek devam eden Vivaldi, 1718-1720 yılları arasında Almanya çalıştı ve bu sırada Avusturya’ya ziyaretlerde bulundu. Bu süreçte 1941‘de Avusturya’nın Viyana şehrinde hayatını kaybetti.

Vivaldi Eserleri

Vivaldi müzik hayatı boyunca 500’den fazla konçerto, 46 opera, 73 sonat, oda müzikleri ve kutsal müzikler bestelemiştir. Bestelerinin birçoğu 20. yy’nin ilk yarısında yeniden keşfedilmiş, ikinci yarısında ise yayınlanmıştı. Eserlerini buraya sığdırmak imkansızdır, o yüzden en çok bilinen eserlerine yer vereceğiz. Yazının sonunda yer alan linkler arasında bütün eserlerinin bulunduğu linkleri bulabilirsiniz.

Dört Mevsim (Four Seasons)

Vivaldi’nin en bilinen eseri dört keman konçertosundan oluşan Dört Mevsim’dir. İsminden de anlaşılabileceği gibi, her biri, bir mevsimi temsil eden konçertolar üçer bölümden oluşmaktadır. Vivaldi, her bir konçertoda o mevsimi yansıtmaya çalışmıştır, dolayısıyla hepsinin dokusu birbirlerinden farklı olmuştur. Barok müzik türünün en popüler eserlerinden biri olmakla kalmayıp, Batı dünyasının en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir.

Oda Müziği

Oda müziği, bir çeşit klasik müzik formudur. Orkestraların daha küçük gruplar tarafından, konser salonlarından daha küçük yerlerde, daha az bir insan topluluğuna karşı yapılır. Vivaldi, oda müziğine yönelik sonatlar ve üçlü sonatlar bestelemiştir. Bunların birçoğu sürekli basın eşlik ettiği ve bir/iki kemana göre bestelenmiştir.

Daha Fazla Bilgi

Bir Cevap Yazın