KPSS A grubu en iyi meslekler

KPSS’ye alan grubundan hazırlanan herkesin ortak hedefi, KPSS A grubu en iyi meslekler. Bu yazımızda kamu kariyer meslekleri hakkında değerlendirmelerde bulunacağız. Özellikle son yıllarda gözde olan meslekleri ele alacağız. Ön bilgi için KPSS A Grubu yazımızı inceleyebilirsiniz.

Elbette herkesin beklentilerinin farklı olması nedeniyle en iyi meslek kişiden kişiye değişecektir. Hedefinizi belirlerken şu hususları göz önünde bulundurmanızı öneririz: iş tatmini, gelişim olanağı, yükselme olanağı, özlük hakları, çalışma şartları, kurum içi değer algısı, kurum dışı imajı, kurum kültürü, özel sektör olanağı vs. Bu kriterlerden hangilerinin sizin için önem arz ettiğini belirledikten sonra hedefinizi daha sağlıklı oluşturabilirsiniz.

Bu yazıda yalnızca belirli mesleklere yer verilmiştir, tamamı için bakınız:  KPSS A Grubu Meslekleri

Yazımız iktisadi ve idari bilimler vb. fakültelerden mezun olanlar için hazırlanmıştır.

Özet Tablo

Not: Eğer mobil cihazınızdan bağlanıyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için telefonunuzu yatay olarak konumlandırınız.

Meslek / Kriter İş tatmini Gelişim olanağı Yükselme olanağı Özlük hakları Çalışma şartları Kurum içi değer algısı Kurum dışı imajı Kurum kültürü Özel sektör olanağı Ortalama
İdari Hakim 10 10 6 10 9 10 10 10 7 9,11
Hazine Uzmanı 10 10 9 7 9 10 8 10 6 8,78
BDDK Murakıbı 9 9 10 7 9 10 8 8 8 8,67
Gümrük Müfettişi 9 9 10 7 8 9 8 8 8 8,44
Dış Ticaret Uzmanı 9 10 8 7 8 10 8 9 6 8,33
Sayıştay Denetçisi 9 10 7 10 10 10 9 10 0 8,33
Kaymakam 10 10 9 8 7 10 10 9 0 8,11
Vergi Müfettişi 8 8 8 7 7 8 9 7 10 8,00
TİKA Uzmanı 8 9 8 7 8 9 7 8 0 7,11

İdari Yargı Hakimliği

KPSS A grubu en iyi mesleklerHakimlik ve savcılık meslekleri, devlet memuru olarak yapılabilecek en prestijli mesleklerin başında gelir. Anayasal güvence, tatmin edici özlük hakları, iş tatmini, üst düzey konum, olumlu çalışma koşulları gibi birçok avantaja sahiplerdir. Yargı mensubu olmak bile başlı başına avantaj olup bütün kapıları açmakta, günlük yaşamda çok saygın bir konum kazandırmaktadır. Öte yandan adli yargı hakimliğinde bulunan görev yeri çokluğu, idari yargı hakimliğinde bulunmamaktadır. Adli yargı hakimleri ilçeler dahil 81 vilayette çalışırken, idari yargı hakimleri yalnızca büyük şehirlerde istihdam edilmektedirler.

İdari yargı hakimi, devlet ile vatandaşlar arasında doğan uyuşmazlıklara ilişkin davalara bakmaktadır. Sözel yönü ağır basan ve yorum kabiliyeti yüksek olan adayların yönelebileceği idari yargı hakimliği alımlarında iktisadi ve idari bilimler adaylarına %20 kota uygulanmaktadır. Esasen hakimlikte KPSS şartı bulunmamaktadır. Ancak genellikle alan grubuna hazırlanan kişilerin hedefinde olduğu için yazımızda yer verdik. Bu nedenle KPSS A grubu meslekleri arasında değerlendirebileceğimiz idari yargı hakimliği, kota uygulaması nedeniyle zor bir tercih halini alıyor.

 Eğer KPSS çalışmaya yeni başladıysanız daha makul hedefler belirleyebilirsiniz. Bakınız: Gelir Uzman Yardımcılığı 

Sayıştay Denetçiliği

Sayıştay denetçiliğiSayıştay, TBMM adına kamu kurum ve kuruluşlarının mali denetimini yapan anayasal yüksek denetim birimidir. Geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi, Sayıştayın yüksek yargı merci olduğunu onaylamıştır. Bu iki unsur nedeniyle Sayıştay diğer kamu kurumlarından ayrı bir yerde durmaktadır. Ayrıca Sayıştay denetçisinin özlük hakları, hakim ve savcılarla eş değerdir. Doğrudan iktisadi ve idari bilimler adaylarına hitap eden bir meslek oluşu idari yargı hakimliğine göre önemli bir avantajdır. Ayrıca görev yerinin yalnızca Ankara’da bulunması önemli bir avantajken, turneye çıkmaları ise idari yargı hakimliğine göre dezavantajdır. Pek tabi bu göz ardı edilebilecek bir dezavantajdır.

Sayıştay denetçileri, kamu maliyesinin “gelir-gider” ayrımında, gider tarafında yer almakta ve bu alanı son yıllarda domine eder hale gelmişlerdir. Dolayısıyla kariyer anlamında “gider” kısmıyla ilgili olarak önleri açık görünmektedir.

Öte yandan, Sayıştay denetçisinin idari yargı hakimine göre yüksek yargı üyeliğine seçilme ihtimali daha fazladır.

Hazine Uzmanlığı

Hazine uzmanlığıHazine Müsteşarlığı, Başbakanlığa bağlıdır. Son yıllarda ekonomi yönetiminin en önemli aktörlerinden birisi Hazine Müsteşarlığıdır. Kurum kültürü gelişmiş, özel sektör mantığıyla çalışan yenilikçi bir kamu kurumudur. Böyle bir ortamda çalışmak hem kişisel gelişim açısından hem de kariyer açısından avantaj sağlıyor. Geçmişte Devlet Planlama Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı) oldukça etkin iken günümüzde Hazine Müsteşarlığı etkinliğini arttırmaktadır. Dolayısıyla planlama uzmanlığının artık eski cazibesi kalmamışken hazine uzmanlığı cazip hale gelmiştir. Hazine uzmanı yalnızca Hazine Müsteşarlığında değil, ekonomi yönetiminin diğer birimlerinde de güçlü yönetici adayıdır. Hazine uzmanı, Hazine Müsteşarlığının yoğun dış ilişkileri nedeniyle de bir artıyı daha haznesine yazdırmaktadır.

Yabancı dil bilgisine sahip, kariyer hedefi olan, gelişime açık adaylar için hazine uzmanı olmak hedefler arasında olmalı.

Gümrük Müfettişliği

Gümrük ve ticaret müfettişi, kamu kariyer meslekleri arasında tercih edilebilir bir başka seçenektir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı içinde etkin bir konumları vardır. Ayrıca gümrük müşaviri olarak özel sektörde kariyer imkanları bulunmaktadır. Yurt dışı yüksek lisans olanakları bulunmaktadır. Dezavantajı ise turne süresinin uzun olmasıdır.

Kaymakamlık

Kaymakam, ilçenin en büyük mülki idare amiridir. Devlet Memurları Kanunu’nda mülki idare amirleri için ayrı bir sınıf bulunmaktadır. Kaymakamlık mesleği diğer mesleklerden farklı olarak doğrudan yönetici olarak mesleğe alınmış olmaktadır. İlçenin yönetimin sorumlu idareci olarak kendini geliştirme imkanı bulmaktadır. Kamu yönetimi alanında devletin en öne çıkan isimleri kaymakamlar ve valiler ile başbakanlık personelidir. Kamu kurumlarında görev yapan idarecilerin mesleki kökeni araştırılacak olsa şüphesiz mülki idare amirlerinin çokluğu göze çarpacaktır.

Kaymakamlar, kaymakamlık konutlarında ücretsiz olarak ikamet ederler. Korumaları, makam araçları ve şoförleri vardır. Bu ve benzeri birçok artısı vardır. Bununla birlikte özellikle mesleğin ilk yıllarında küçük ilçelerde görev yapıyor olmak, sürekli görev yeri değişiklikleri mesleğin dezavantajlarındandır.

İdealist, yöneticilik hedefi bulunan, yer değişikliğini sorun etmeyen ve özellikle kamu yönetimi mezunu adaylar için kaymakamlık iyi bir tercihtir.

Kamu yönetimi mezunuysanız ayrıca bkz.  Kamu Yönetimi Ne İş Yapar?

BDDK Murakıplığı

Bddk murakıplığıKPSS A grubu meslekleri arasında yer alan bir diğer meslek BDDK murakıplığıdır. Her ne kadar üst kurulların geçmiş yıllardaki cazibesi kalmamış olsa da BDDK murakıpları rahat çalışma ortamı ve kariyer imkanları nedeniyle halen iyi bir seçenektir. BDDK’da yükselme şansının yanı sıra geçmiş yıllardaki kadar olmasa da özel sektör imkanları bulunmaktadır. Ankara’da yaşamak istemeyenler içinse BDDK’nın İstanbul’a taşınması yeni bir alternatif oluşturmaktadır.

Bankacılık sektörüne ilgi duyan, gelişime açık, kurum içinde yükselmek isteyenler için BDDK murakıplığı kamunun en iyi meslekleri arasında.

Dış Ticaret Uzmanlığı

Yurt dışı ayağı bulunan meslekler her zaman için kariyer açısından olumlu katkı sağlamaktadır. Dış Ticaret Müsteşarlığının temel çalışma alanının dış ticaret olması nedeniyle bu anlamda güzel bir seçenek olarak görünüyor. Dış ticaret uzmanı olarak görev yapan neredeyse herkesin yurt dışında yüksek lisans imkanı bulunmaktadır. Ayrıca dış ticaret uzmanı görev icabı sık sık yurt dışına çıkmaktadır. Bu durum bir yandan avantaj iken düzen isteyenler açısından dezavantaj olarak değerlendirilebilecektir.

Vergi Müfettişliği

Vergi müfettişiGeçmiş yıllarda kamuda yetişen pek çok meslek grubundan özel sektöre geçiş mümkün iken günümüzde bu olanak gitgide azalmaktadır. Ancak, teknik özellik taşıması nedeniyle vergi alanında özel sektörün yetişmiş eleman ihtiyacı halen devam etmektedir. Vergi mevzuatının karmaşık yapısı ve uzmanlık gerektiren hassas bir konu olması nedeniyle kendini yetiştirmiş ve yabancı dil bilgisine sahip bulunan Vergi müfettişi özel sektörün aranan elemanıdır. Yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetçilik gibi meslekleri icra edebiliyor olmaları vergi müfettişliği mesleğinin artılarından. Ayrıca yeminli mali müşavirlik sınavlarını zorluğu nedeniyle iyi vergi eğitimi almış olmak şart.

Maliyecilerin sıklıkla ifade ettiği gibi vergi altından bileziktir. Önemini ve değerini, devlet var oldukça koruyacak alanlardandır. Vergiyi en iyi bilenler ise; vergi inceleme elemanlarıdır.

Dezavantajları ise rotasyona tabi olmaları, Vergi Denetim Kurulunun yeni bir kurum olması nedeniyle henüz oturmamış olması. Yine de KPSS a grubu meslekleri içinde önemli yer tutuyor.

TİKA Uzmanlığı

TİKA uzmanlığı, son yıllarda cazip hale gelen kamu a grubu meslekleri arasında öne çıkıyor. Görev alanının yurt dışına yönelik olması başlı başına avantaj. TİKA uzman yardımcılığı olarak göreve başlayan kamu görevlileri TİKA uzmanı olduktan sonra yurt dışında üst düzey ilişkilerde bulunmaları nedeniyle önleri çok açık görülmektedir. Kurumun Başbakanlığı bağlı olması da bir başka artı. Önümüzdeki yıllarda TİKA uzmanlarının bürokraside yüksek mevkilere gelmeleri beklenmektedir.

Diğer KPSS A Grubu Meslekleri

  • Başbakanlık uzmanlığı ve müfettişliği
  • SGK müfettişliği
  • SPK uzmanlığı
  • İş müfettişliği

Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın