E-Ticaret Nedir?

Elektronik ticaret (e-ticaret), mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD’nin tanımına göre, e-ticaret, sayısallaştırılmış yazılı metin, ses ve görüntünün işlenmesi ve iletilmesine dayanan kişileri ve kurumları ilgilendiren tüm ticari işlemlerdir. Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere e-ticaret nedir? sorusunun yanıtı; mal ve hizmet alışverişinin internet üzerinden yapılmasına olanak sağlayan günümüzün modern ticaret şeklidir. Elektronik ticaret kavramıyla ilk defa, 1994 yılında amazon.com adlı web sitesinde kitap satışının başlamasıyla karşılaşılmıştır. E-ticaretin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız e-ticaret nasıl yapılır başlıklı yazımız ilginizi çekebilir.

E-Ticaret Yalnızca Online Alışverişi mi Kapsar?

E-ticaret nedir?Ticaretin kelime anlamı ürün, mal vb.  alım satımıdır. Bu açıdan bakıldığında akıllara e-ticaretin, elektronik ortamda gerçekleştirilen ticari faaliyet olduğu gelmektedir. Ancak geniş anlamda e-ticaret, işletmelerin organizasyon performanslarını geliştirmek üzere bilgisayar ağlarının kullanılmasıdır. E-ticaret ile karlılığın arttırılması, pazar payının genişletilmesi, halkla ilişkilerin geliştirilmesi ve siparişlerin daha hızlı teslimi mümkün hale gelmektedir. Anlaşılacağı üzere geniş anlamda e-ticaret, internet üzerinden sipariş vermekten daha geniş bir kavramdır. Örneğin, web sitesi oluşturmak suretiyle yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesini de içermektedir.

E-ticaret bilgi işlem teknolojilerini kullanmak suretiyle işletmenin bütün paydaşları arasında iletişimi ve ticari işlemleri güçlendirmektedir. Paydaş deyimi müşterilerden tedarikçilere, işletme yöneticilerinden finansal kuruluşlara, geniş bir kitleyi kapsamaktadır.

Dar anlamda e-ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır. Elektronik ticaret, ticari işlemlerden biri veya tamamının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi yoluyla reklam ve pazar araştırması, sipariş ve ödeme ile teslim olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.

E-Ticaretin Faydaları

E-ticaretin faydaları işletmeler için özellikle de KOBİ’ler için oldukça fazladır. Bu nedenle e-ticaretin faydalarına değinmeden e-ticaret nedir ortaya koyamayız. Maddeler halinde sıralayacak olursak;

 1. Pazara erişimi kolaylaştırır. Zaman ve mekan sınırları aşılmaktadır.Sınırların kalktığı elektronik ortamda müşteriye ulaşma açısından kapılar açılmaktadır. Özellikle yurt dışına açılmak işletmeler açısından çok daha kolay olabilmektedir.
 2. İletişim ve halkla ilişkiler geliştirir. Sipariş ve satış sonrası destek gibi müşteri hizmetleri internet üzerinden verilerek müşteri memnuniyeti ve sadakati arttırılabilir.
 3. Maliyetleri azaltır. E-ticaretin en önemli artıları arasında gösterilmektedir. İstanbul Ticaret Odasınca yapılan çalışmaya göre e-ticaret ile %5 ile %40 arasında tasarruf yapılması mümkündür.
 4. İnsanlar gerçek para ile harcama yapmaktan çok elektronik kartlarla harcama yapmaya eğilim göstermeleri nedeniyle işlem hacminin artmasına olumlu katkı sağlar.
 5. E-ticaret yoluyla daha önce kağıt üzerinde paylaşılan bilgi dağıtımı ve işlenmesi kolaylaşır ve ucuzlar.
 6. Daha hızlı bir şekilde ürün geliştirilmesi, test edilmesi ve müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi mümkün kılındığından, talebe karşı arz tarafı daha hızlı uyum göstermektedir.
 7. Elektronik ticaret piyasaya giriş engellerini azaltır.

E-Ticaretin Araçları

Genel anlamda e-ticaret tanımı içerisinde e-ticaretin altı adet temel aracı bulunmaktadır. Bunlar Telefon, Faks, Televizyon, Elektronik Ödeme Ve Para Transfer Sistemleri (ATM, kredi kartları, smart kart, elektronik para, vb.), Elektronik Veri Değişimi (EDI) ve internettir. Elektronik ticaretin altı temel aracı arasında internet, en etkin araç olarak kabul edilmektedir. Daha önce yukarıda açıklamaya çalıştığımız telefon, faks ve televizyon gibi diğer araçlar, birlikte kullanılmak zorundadır ve geleneksel yöntemlere bağımlıdır. Oysaki internet geleneksel yöntemlere bağımlı olmaksızın bir hizmetin üretimi, reklamı, satın alımı, ödemesi ve teslimatı yapılabilmektedir.

Günümüzde E-Ticaret

Günümüzde dünya genelinde 3,3 milyar internet kullanıcısı bulunmaktadır. Bu kişilerce gerçekleştirilen e-ticaret hacmi 1,5 trilyon dolara ulaşmıştır. Ancak bu rakam aşağıdaki açıklamış bulunduğumuz e-ticaret türleri arasında işletmeden tüketiciye yapılan satışlarla sınırlıdır.

Ülkemizde küresel gelişmelere paralel olarak e-ticaretin hacmi artan seyir izlemektedir. TÜİK verilerine göre 2016 yılının Nisan ayı itibarıyla internet abonesi sayısı 46 milyonu aşmış ve 2015 yılında internetten yapılan kartlı ödeme işlemi tutarı toplam 55 milyar 284 milyon TL’ye ulaşmıştır.

E-Ticaret Hacmi

TÜİK tarafından her yıl yayınlanan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasına göre internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı 2015 yılında %33,1‘dur. Buna göre her üç kişiden biri internetten alış veriş yapmaktadır. İnternet üzerinden alışveriş yapanların en çok satın aldığı ürün kategorisi %57,4 ile giyim ve spor malzemeleri.

E-Ticaretin Türleri

Görüleceği üzere e-ticaret önemini ve kullanım alanını her geçen gün arttırmaktadır. Hal böyle iken e-ticaretin kapsamı genişlemiş ve belirli türleri oluşmuştur. Bu kapsamda e-ticaretin sınıflandırılması aşağıdaki gibi yapılmaktadır.

 1. İşletmeden işletmeye (B2B): İşletmeler arasında ticareti sağlayan platformlar B2B sitesi olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde dünya genelinde en yaygın kullanılan örneği alibaba.com’dur.
 2. İşletmeden tüketiciye (B2C): E-ticaret sitelerinin en yaygın örneği işletmeden tüketiciye satış yapılan sitelerdir. Örneğin hepsiburada.com bu sınıfa girmektedir.
 3. Tüketiciden tüketiciye (C2C): Tüketiciler arasında alım satım yapılan platformlardır. Sahibinden.com veya gittigidiyor.com örnek verilebilir.
 4. Firmadan devlete (B2G)
 5. Devlet ile vatandaş arasında

Kaynakça

 • Electronic Commerce: The Strategic Perspective
 • E-Ticarete Başlarken, http://www.ekonomi.gov.tr
 • Elektronik Ticaret Rehberi, İstanbul Ticaret Odası
 • Fatih GENÇ, Elektronik Ticaret İşlemlerinin Vergilendirilmesi Ve Muhasebeleştirilmesine Yönelik Bir Uygulama
 • Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, TÜİK
 • Internet Usage Statistics, http://www.internetworldstats.com/stats.htm
 • İnternetten Yapılan Kartlı Ödeme İşlemleri, http://bkm.com.tr/internetten-yapilan-kartli-odeme-islemleri/
 • Kenan Mehmet EKİCİ, “e-Ticaret”, Savaş Kitap ve Yayınevi, Ankara, 2013, s.44.
 • Özcan KELEN, TMS 12 Gelir Vergileri Standardı Açısından Elektronik Ticaretin Muhasebesi, s. 101
 • Turkey’s New Emerging Market: E-Commerce, http://www.mondaq.com/turkey/x/377342/ Consumer+Law/Turkeys+New+Emerging+Market+ECommerce
 • Türkiye’de e-Ticaretin Tarihçesi, http://www.ekonomi.gov.tr
 • Sabit Telefon, Cep Telefonu ve İnternet Abone Sayısı, TÜİK

Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın