Cassis de Dijon davası

Cassis de Dijon davası, Avrupa Birliği’nde “mutual recognition” olarak bilinen “karşılıklı tanıma ilkesi“ni doğuran kritik davadır. Bu ilkeye göre; AB üyesi herhangi bir ülkede satılabilen bir mal, diğer bir üye ülkede de satılabilir. Davayı, AB’nin en önemli davalarından biri yapan, diğer bir önemli nokta ise; tüketici ilgisi üzerinedir.

Davanın Konusu

Cassis de dijon
Cassis de dijon likörü

Almanya’da faaliyet gösteren ithalatçı bir şirketin “cassis de dijon” ismini taşıyan Fransız likörünü ithal etmesi Alman hukuk kurallarına göre mümkün değildi. Alkol oranı %25’in altında olan içkilerin satışına izin vermeyen hukuki düzenlemeler, %15 ile %20 arasında bir alkol oranına sahip olan cassis de dijon’un Almanya’da satışını engelliyordu. Alman hukukunda yer alan bu düzenlemenin, Roma Antlaşması güncel versiyonunun 30. maddesine aykırı olduğunu iddia eden firma, konuyu Avrupa Adalet Divanı‘na taşımıştır.

Madde 30: Üye ülkeler arasında yapılan ithalat üzerindeki miktar kısıtlamaları ve miktar kısıtlamalarına eşdeğer sonuçlar doğurabilecek her türlü düzenleme yasaklanmıştır[…]

Alman yetkililer, bu kararın ithalat ile bir ilgisi olmadığını ve iç piyasada üretilen ürünler içinde geçerli olduğunu savunmuşlardır. Bu yasaklamanın arkasındaki sebebi ise düşük orandaki alkollü içeceklerin alkolizmi cesaretlendirdiğiydi.

Avrupa Adalet Divanı, söz konusu kısıtlamanın asıl amacının ithal ürünlere yönelik bir düzenleme olmadığını kabul etse de, kotaya eşdeğer bir sonuç doğurduğuna karar vermiştir. Alman hukukunda yer alan düzenleme iptal edilmiştir.

Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın