En Yaygın Dinler

En yaygın dinler

En yaygın dinler arasında başı çeken İslam ve Hristiyanlıktır. Dünyanın en yaygın dini Hristiyanlıktır. Dünya nüfusunun yaklaşık olarak %31,5’lik kısmı Hristiyanlık dinine mensuptur. En yaygın ikinci din ise İslamdır. Dünyadaki Müslüman nüfusu ise yaklaşık %22,32’lik  bir paya tekabül etmektedir.

Din Takipçi Sayısı Oran
Hristiyanlık 2,2 milyar 31,5%
İslam 1,6 milyar 22,32%
Hinduizm 1 milyar 13,95%
Ateizm ve Agnostisizm 1,1 milyar 15,3%
Etnik ve yerel dinler 400 milyon 5,59%
Geleneksel Çin Dini 395 milyon 5,5%
Budizm 375 milyon 5,25%
Ateizm ve Agnostisizm 1,1 milyar 15,3%

Solda verilen istatistikler yaklaşık oranları ortaya koymaktadır. Dünya üzerinde en yaygın olan dinin Hristiyanlık olduğu görülmektedir. İki milyarı aşan bu nüfusun yarısını Papa’ya bağlı Katolikler oluşturmaktadır. Milattan sonra 380 yılında Roma İmparatorluğunun resmi din olarak Hristiyanlığı seçmesinden günümüze dek en yaygın din, bu din olmuştur. Her ne kadar bu tez büyük oranda doğruluk payı taşısa da, Hristiyanlığı en yaygın din yapan gelişme 980’de Ruslar tarafından da resmi din olarak benimsenmesi olmuştu.

Dünya tarihini her anlamıyla etkileyen gelişme 610 yılında Hz. Muhammed’e ilk vahyin gelmesi ve İslamiyetin doğuşudur. İslam dini Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Araplar arasında hızla yayılmıştır. Müslümanlığın Asya’da yayılmasıyla birlikte dünya nüfusunun önemli bir bölümü İslam dinini benimsemiştir. Özellikle Abbasilerin hoşgörülü yaklaşımı neticesinde Türkler ve İranlıların İslam’ı benimsemesi dönüm noktasıdır. Günümüzde Müslüman sayısı hızla artmakta ve oransal olarak dünya nüfusundan daha büyük bir pay alır hale gelmektedir.

En yaygın dinlerHristiyanlık inancının yayılması sağlayan büyük dalga da 15. ve 16. yüzyılda misyonerler aracılığıyla gerçekleşmiştir. Özellikle Portekizli ve İspanyol misyonerler, Hristiyanlığı Afrika ve Amerika’da yaymışlardır. Nitekim, günümüzde Hristiyanlık oranının en yüksek olduğu bölgelerden birinin de Güney Amerika olması, başarılı olduklarını göstermektedir. Güney Amerika’daki Hristiyan oranının %90 olduğu sanılmaktadır.

20. yüzyılda, dinler özellikle de Hristiyanlık en büyük sınavını komünizm karşısında vermiştir. Bilindiği gibi komünist devletlerin resmi dini Ateizmdir.  Ancak Sovyetler Birliği’nin dağılması ve doğu blokunun çökmesinin ardından ateistler arasında dini dönüşler görülmüştür. Komünizm döneminde baş aktörlerden olan Sovyetler Birliğinin varisi Rusya’nın, günümüzde kiliseyle sıkı bir bağı vardır.

Hristiyanlıktan önce en yaygın olan dinin Hinduizm olduğu sanılmaktadır.

Kaynak: Pew research

Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın