Adsense Reklam Geliri ve Vergi

Adsense Vergi

Günümüzde pek çok kişi web sitesi açarak Google’nin Adsense reklam programından gelir elde etmektedir. Ancak elde edilen gelirin vergi kanunları karşısındaki durumu konusunda kafalarda soru işareti bulunmaktadır. Bu yazımızda Adsense reklam geliri vergi hususunu gelir vergisi ve katma değer vergisi açısından değerlendireceğiz. Hedef kitlemiz reklam geliri elde edenler olduğundan yazıyı mümkün olduğunca sade ve anlaşılır kılmaya çalıştık.

1: Adsense Reklam Geliri Ticari Kazançtır

Adsense VergiAdsense reklam geliri ticari kazanç kapsamında olduğundan gelir vergisine tabidir. Ticari kazanç söz konusu olduğunda zarar edilse dahi beyanname verilmesi gerekmektedir.  Bu nedenle Adsense’den ayda “1 TLbile kazansanız vergi kanunlarına göre vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmalı ve beyanname vermelisiniz.

2: Gelir Vergisi Hasılat Üzerinden Alınmaz

Gelir vergisi hasılat üzerinden alınmaz. Elde ettiğiniz hasılat ile maliyet ve giderleriniz arasındaki fark üzerinden alınır. Eğer giderleriniz gelirlerinizden fazla ise gelir vergisi ödemek zorunda değilsiniz. Beyanname verildiğinde geliriniz üzerinden hesaplanan gelir vergisi dışında, matbu tutarda damga vergisi ödenir. Damga vergisi gelir vergisinden bağımsız olduğundan kar ve zarar çıkması fark etmeksizin damga vergisi ödemek durumundasınız. 2016 yılı beyannamesi için söz konusu tutar 47,80 TL’dir.

Hangi Giderleri Kazancımdan İndirebilirim?

Esasen vergi kanunlarımız açısından birçok giderinizi gelirinizden indirmeniz mümkündür. İş yeri açmaksızın home ofis çalışanlar için indirilebilecek giderlere aşağıdaki kalemleri örnek verebiliriz. Ancak giderleriniz için fatura almanız gerektiğini unutmayın.

 • İnternet bağlantısı giderleri
 • Domain, hosting vb. giderler
 • Bilgisayar, yazıcı, modem gibi demirbaş harcamaları (yıllara yayılarak indirilir)
 • Cep telefonu faturaları
 • Yemek giderleri
 • Arabanız varsa arabanızın alış tutarı (yıllara yayılarak indirilir)
 • Arabanızın yakıt giderleri, yıllık bakım ve onarım giderleri

3: KDV Ödemelisiniz İstisnadan Yararlanamazsınız

KDV Kanununa göre ticari kazanç kapsamında yapılan hizmetler KDV’ye tabidir. Kimileri Google’nin yurt dışında bulunması nedeniyle reklam gelirinin hizmet ihracı olduğunu savunmaktadır. Oysa ki istisnadan faydalanabilmek için hizmetin yurt dışında yapılması ya da hizmet Türkiye’de yapılmakla birlikte hizmetten yurt dışında yararlanılması gerekmektedir. Adsense reklam geliri açısından hizmet Türkiye’de sunulmakta ve hizmetten Türkiye’de yararlanılmaktadır. Bu nedenle %18 KDV ödemek durumundasınız.

Elde ettiğiniz geliri KDV dahil kabul ederek KDV hesaplamalısınız. Örneğin: Mayıs ayında 1.000 TL reklam geliri elde ettiyseniz, bu tutarı KDV dahil kabul edersek elde ettiğiniz gelir 1.000/1,18 = 847,45 TL olacak iken 1.000-847,45=152,55 TL ise KDV tutarı olacaktır.

KDV beyannamesinde de damga vergisi söz konusu olup bu tutar her beyanname için 31,50 TL‘dir.

KDV’de İndirim Mekanizması

Ödenecek KDV = Hesaplanan KDV – İndirilecek KDV

Tıpkı gelir vergisinde gelirlerinizden giderlerinizi indirebildiğiniz gibi KDV’de de indirim mekanizması vardır. Buna göre yaptığınız satışlar için KDV hesaplarsınız ki bunun adı Hesaplanan KDV‘dir. Aynı zamanda yaptığınız harcamalar için aldığınız faturalarda da görebileceğiniz üzere KDV ödersiniz. Ödediğiniz bu KDV’ler ise İndirilecek KDV‘dir. Hesaplanan KDV’den indirilecek KDV’yi çıkardığımızda Ödenecek KDV‘yi hesaplamış oluruz. Özetle yapmış olduğunuz satışlardan doğan KDV ile alışlarınız sırasında ödediğiniz KDV arasındaki farkı ödersiniz.

4: Defter Tutmanız ve Fatura Düzenlemeniz Gerek

Vergi kanunlarına göre ticari kazanç sahiplerinin defter tutması ve yaptığı satışlar için fatura düzenlemesi gerekiyor. Defterlerin mali müşavirler tarafından tutulduğu düşünüldüğünde mali müşavir tutmanız da zorunlu oluyor. Peki mali müşavire ne kadar ödemeniz gerek? Mali müşavirlerin uyması zorunlu bulunan asgari ücret tarifesine göre bu tutar KDV hariç 100-150 TL arasında değişmektedir. Bu tutar işlem hacmi nispeten daha düşük olan işletmeler için uygulanan işletme hesabı esası için geçerlidir. Eğer işlem hacminiz yüksekse bilanço esasında defter tutmanız gerekir ki bu durumda aylık ücretler 400 TL’nin üzerine çıkmaktadır. Ayrıca tutulan defterlerin noterde tasdiki gereklidir.

5: Vergi Mükellefi Olursam Ne Kadar Giderim Olur?

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız üzere belirli giderleri kazancınız olmasa dahi ödersiniz. Sabit giderleri yaklaşık olarak aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

Gider Kalemi Tutar
Defter tasdiki vb. giderler 350
Beyanname damga vergileri 600
Mali müşavir ücreti 1.770
Toplam 2.720

 

Örnek: Aylık 2.000 TL geliri ve mükellefiyetle ilgili giderler hariç aylık 1.000 TL KDV dahil gideri olan web sitesi sahibinin Adsense geliri vergi durumu aşağıdaki gibi olacaktır.

Gelir/Gider Kalemi Tutar
Toplam Gelir
(2.000*12/1,18)
20.340
Toplam Gider
2.500 (Mükellefiyet giderleri) + 10.170 (1.000*12/1,18)
12.670
Kar 7.670
Gelir Vergisi
(7.670*0,15)
1.150
KDV
3.660(Hesaplanan) – 2.100(İndirilecek)
1.560
Toplam Vergi 2.710

Böylece 24.000 TL Adsense geliri elde edip aylık 1.000 TL gideri olan web master, 2.720 TL sabit gider 2.710 TL vergi olmak üzere toplamda yaklaşık 5.420 TL vergi ödemesi yapacaktır. Oranlayacak olursak %22,5 yapmaktadır. Bu oran gelirin ve giderin aynı oranlarda artması halinde sabit giderlerin değişmeyecek olduğunu varsayarsak düşecektir.

6: Mükellef Olmazsam Vergi Ödemezsem Ne Olur?

Maliye Bakanlığı geçtiğimiz günlerde çıkardığı genel tebliğ ile internet reklamcılığı hizmet aracısı olarak nitelendirilen şirketlerin düzenli olarak Maliyeye bilgi vermesini zorunlu kıldı. Genel tebliğe göre;

İnternet ortamında ticari amaçlı reklam hizmetlerinin verilmesine aracılık edenler takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde aracılık ettikleri reklam hizmetlerine ilişkin olarak;
a) Reklamın yayınlandığı internet adresini ve internet adresinin ait olduğu kişi ya da kurumun adı soyadı/unvanı ile TCKN/VKN bilgilerini,
b) Reklam veren gerçek ya da tüzel kişilere ilişkin ad soyad/unvan ile TCKN/VKN bilgilerini,
c) Tahsil ettikleri reklam hizmeti bedelini,
bu Tebliğin 4 üncü bölümünde açıklanan yöntemle elektronik ortamda Başkanlık (Maliye Gelir İdaresi Başkanlığı) sistemine ileteceklerdir.

Görüleceği üzere Google gibi şirketler Maliyeye düzenli olarak bilgi verecekler. Ayrıca Maliye banka hesap hareketlerini de görebilmektedir. Peki Maliye ne gibi bir yol izler? Maliye mükelleflerin elde ettiği kazançları beyan edip etmediğini denetlemek üzere vergi incelemesi yapmaktadır. Vergi incelemelerinde verimliliği sağlamak amacıyla her önüne gelen incelemeye alınmamaktadır. Genellikle belirli hadler belirlenmekte ve bu hadleri geçen mükellefler vergi incelemesine sevk edilmektedir.  Dolayısıyla cüzi tutarlarda gelir elde edenlere muhtemelen Maliye herhangi bir yaptırım uygulamayacaktır. Örneğin ayda 200-300 TL Adsense reklam geliri elde ediyorsanız, muhtemelen vergi incelemesine tabi tutulmazsınız. Maliyenin iş yüküne göre değişmekle birlikte genellikle yıllık 20.000-25.000 TL civarında hadler belirlenmektedir.

Vergi incelemesi sonucunda vergi ve vergi cezasıyla karşı karşıya kalırsınız. Maliye vergiyi sizden beyan etmeniz gereken zamandan günümüze kadar işleyen gecikme faizi ile birlikte talep edecektir.

Aklınıza takılan soruları yazımıza yorum olarak bırakabilirsiniz. İyi kazançlar.

Benzer Yazılar

“Adsense Reklam Geliri ve Vergi” üzerine 11 yorum.

 1. Merhaba,
  1-Şirket kurmaksızın Adsense gelirlerinden elde edilen kazançlar vergilendirilebilir mi?
  2- Şirket kurduk diyelim. Şimdiye kadar kazandığımız kazançların vergi ödemesini nasıl yapabiliriz? Yada fatura keserken nasıl bir yol izlemek gerekir.

  1. Merhaba,
   1. Şirket kurup kurmamanızın önemi yok, vergilendirilebilir. Çünkü vergiyi doğuran olay gerçekleşmiştir. Maliye tarafından inceleme başlatılırsa, geliri elde eden kişi adına geçmişe yönelik vergi borcu çıkarılabilir.
   2. Şirket kurulduğu andan itibaren tüzel kişilik kazanır. Bu nedenle hukuken var olmayan kişi geçmişe yönelik fatura kesemez veya gelir elde edemez. Ancak şahıs işletmesi kurup geçmişe yönelik işlem yapabilirsiniz.

   Size tavsiyemiz 6736 sayılı kanun hükümlerinden faydalanarak geçmişe yönelik matrah artırımında bulunmanız. Böylece düşük tutarda vergi ödeyerek geçmiş yıllara yönelik Maliye tarafından incelenmezsiniz.

 2. çift taraflı vergilendirme olaylarınıda açarsanız çok sevinirim irlanda kesilen vergi türkiyede tekrar bizden neden kesilecek?. madem öyle google amca ile anlaşılsın hesaplasın adımıza devlete vergiyi stopajı neyse ödesin bu işin olur yanı budur.
  ayrıca google parasını istediğin ülkeye gönderir alırsın yüzlerce ülke var vergi almayan bu gelirlerden devlet destek olmak yerine köstek olma stratejisi geliştirsin. yurt dışından paranızı getirin nerden kazandığınız sorulmayacak diyen devlet bu devlet.

 3. Şirketiniz ile İrlanda mukimi firma arasındaki işlemler 01.01.2011 tarihinden önceki dönemlere ilişkin ise, anılan Anlaşma hükümleri bu tarihten önceki dönemleri kapsamadığından vergilendirme tamamen iç mevzuat hükümlerimiz esas alınarak yapılacaktır. Şirketiniz ile İrlanda mukimi firma arasındaki işlemler 01.01.2011 tarihinden sonraki dönemleri kapsıyorsa, İrlanda mukimi firmadan internet üzerinden alınan reklam hizmetinin Türkiye-İrlanda Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması kapsamında ticari kazanç olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

  Buna göre, İrlanda mukimi şirketin, Anlaşmanın 5 inci maddesi kapsamında Türkiye’de bir işyerine sahip olmaması ve reklam hizmetini bu işyeri vasıtasıyla vermemesi durumunda söz konusu reklam hizmeti karşılığında elde edilecek ticari kazançları vergileme hakkı yalnızca İrlanda’ya ait bulunmaktadır.

  olayı tek boyutlu para kazanıyorsun vergisi ödeyeceksin şeklinde bakmayalım öncelikle yurt dışından gelen para ve geldiği ülke arasındaki anlaşmalı müzakereleri inceleyeyim mahalle muhasebeciliği yapmayalım.

  1. Mahalle muhasebeciliği yapmayın demişsiniz ancak anlaşılan o ki okuduğunuzu anlama konusunda sıkıntılarınız var. Alıntı yaptığınız özelge Adwords üzerinden İrlanda firmasına reklam veren Türk firmasının, İrlanda firmasına yaptığı ödeme için stopaj (tevkifat) yapıp yapmayacağına ilişkindir. Geliri elde eden İrlanda firması açısından elde edilen gelir İrlanda’da beyan edilecek, Türkiye’de vergilendirilmeyecektir. Türk firmasını ilgilendiren kısım stopaj yükümlülüğüdür. Yanlış örnek.

   Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarını Adsense geliri elde edenler merak ediyor. Bazı özel durumlar dışında bu anlaşmalar Adsense geliri için uygulanamaz.

   Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları özünde her ülkenin kendi vatandaşını ve kendi ülkesinde gerçekleştirilen işlemleri vergilendirmesini amaçlar. Adsense örneğinde Türk vatandaşı, Türkiye’de sunduğu hizmet üzerinden kazanç sağlamaktadır. Ödemenin İrlanda firması tarafından yapılması sonucu değiştirmez.

   Not: Burada herkesin anlayacağı dilden yazmaya çalıştığımız için teknik terimler kullanmaktan imtina ediyoruz.

 4. Merhaba,

  Sahip olduğum web sitesi Türkiye’de değil yurt dışında hizmet veriyor. Yayın dili İngilizce. Türkçe dil desteği de var fakat Türkiye’den elde edilen gelir %2 civarında. Fakat ben ve banka hesabım Türkiye’deyiz. Bu durumda benim vergilendirmemin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi gerekmiyor mu? Yapılan iş yurt dışı ve kazanç kaynağı yurt dışı. Sadece ödemeyi Türkiye’de alıyorum.

  1. Merhaba,

   Vergi kanunlarına göre vergi mükellefleri tam ve dar olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayrımın ana kriteri Türkiye’de yerleşik olup olmamaktır. Türkiye’de yerleşik olanlar tam mükelleftir ve hem Türkiye’de hem de yurt dışında elde ettiği kazançlar üzerinden vergilendirilir. Dar mükellefler ise Türkiye’de yerleşik olmayanlardır; yalnızca Türkiye’de elde ettikleri kazanç üzerinden vergilendirilirler.

   Sizin durumunuza gelecek olursak; Türkiye’de yerleşik olduğunuz için tam mükellef kapsamındasınız. Bu nedenle normal şartlar altında gerek yurtiçinde gerekse yurt dışında elde ettiğiniz kazanç üzerinden vergi ödemelisiniz. Yurt dışında ödediğiniz vergileri ise Türkiye’de hesaplanan vergiden mahsup etmeniz mümkün. Temel düzenleme böyle olmakla birlikte elbette kanunda öngörülmüş istisna ve muafiyet varsa yararlanırsınız. Vergi kanunlarındaki istisna ve muafiyetleri incelediğimizde gelir vergisi açısından hizmet ihracı ile ilgili istisna hükmü olduğunu görüyoruz ancak bu istisna belirli hizmetleri sunan işletmeler ile sınırlandırılmış durumda. (Gelir Vergisi Kanunu Madde 89/13)

   KDV açısından istisna ve muafiyetleri incelediğimizde ise yazımızda belirttiğimiz üzere hizmet ihracatının istisnası olduğunu görüyoruz. Buna göre hizmet ihracatı ile ilgili şartları sağladığınızda KDV ödemek zorunda değilsiniz. Ziyaretçi kaynağınızın yurt dışı kaynaklı olduğunu kanıtlayarak sunduğunuz hizmetten yurt dışında faydalanıldığını ispat edebilirsiniz.

 5. Merhaba öncelikle bu konu hakkında bir yazı hazırlamış olmakla dijital ekonominin vergilendirilmesi hususundaki soru işaretlerini cevaplama gayretinizi tebrik ederim.

  Yazınızın KDV bölümü ile ilgili olarak ben de görüşümü paylaşmak istedim. İlgili bölümde şu şekilde ifade edilmiş “Adsense reklam geliri açısından hizmet Türkiye’de sunulmakta ve hizmetten Türkiye’de yararlanılmaktadır”. Evet kişi Türkiye’de yerleşik ise hizmet Türkiye’de verilmiştir ancak yararlanma Türkiye dışında da gerçekleşebilmektedir. Şöyle ki; yabancı içerikli bir web site sahibinin sitesine örneğin İngiltere’den girildiğinde Google reklamı yine bu ülke’den tıklanmış olacak ve reklam gösterimi bu ülkedeki kişiye gösterilmiş olacaktır. Zira Google konuma göre hedef kitle seçerek reklam göstermektedir. Bu durumda google reklamını İngiltere’de göstermiş olurken verilen reklam aracılığı hizmetinden yine bu ülkede yararlanmış olacaktır ki adsense hesap sahipleri tıklamaları ülke bazından ayırt edebilmektedir. Böylece KDV’nin 12. maddesinde hükmedilen “hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır” şartı yerine gelmiş ve hizmet ihracatı istisnasının yolu açılmıştır diye düşünüyorum.
  Saygılar.

  1. Merhaba, öncelikle yorumunuz için teşekkür ederiz. Bir üstte yer alan yorumda belirttiğimiz üzere yorumunuzda ifade ettiğiniz hususlara katılıyoruz. Yazımızda konuyu sınırlı tuttuk ancak bu hususu yazımıza eklememiz faydalı olacak gibi görünüyor. Saygılar bizden.

Bir Cevap Yazın