Boykot Nedir?

Boykot Nedir?

Boykot nedir? Boykot, belirli bir firma ya da kişinin ürün ve servislerini kullanmamaya dayalı düzenli bir girişimdir. Boykotlar, firmalara baskı uygulayarak onların ürün ya da servislerini boykota katılan insanları tatmin edecek şekilde yeniden düzenlemesi için yapılır. İşçi ve insan hakları hareketleri boykotları sık sık politik amaçlarla kullanır. Ülkemizde de boykotların genellikle politik nedenlerle yapıldığı görülmektedir.

Boykotun Kelime Anlamı

Charles Boycott
Charles Boycott

Boykot kelimesi Kaptan Charles Boycott’tan gelir; kendisi 1800’lerde İrlanda’da arazi işlerinden sorumlu bir İngiliz’dir. Kiracıları, kirayı düşürmesi için kendisine baskı yapınca, bunu reddederek kiracıları arazilerinden kovar. Buna karşılık, kiracılar organize olarak Boycott’un ürün ve servislerini kullanmayı reddeder. Boycott’un ürünleri tarlalarda çürür çünkü tarlada çalıştıracağı kimse yoktur; yiyecek ve erzak maddelerinin teslimatını yapacak kimse de kalmamıştır. Zamanla kendini toplumdan dışlanmış halde bulur. 1880’den itibaren ‘Boykot Uygulaması’ başka dillere, kültürlere de yayılarak dünyanın diğer bölgelerinde de sıklıkla kullanılmaya başlamıştır.

Boykot uygulamasının birçok sebebi vardır. Genel bir kural olarak boykotu organize edenler, boykota en son çare olarak başvururlar. Önce firmaya çeşitli başka şekillerde baskı uygularlar, imza kampanyası düzenlerler ve kibar mektuplar yazarlar. Firma bunlardan sonra hala gerekli reformları yapmayı reddederse, liderler boykot ilan eder ve insanlara, söz konusu firmayla iş ilişkisi içine girmeme çağrısında bulunur. Bunun için çeşitli eğitim ve medya kampanyaları düzenleyerek insanlara boykotun nedenleri anlatılır ve katılımın çoğalması için çalışılır.

Boykutun Etkileri

Boykot Nedir?Boykot nedir netleştirdikten sonra boykotun etkilerini incelemek gerekir. Eğer boykot yeteri kadar büyükse, firma zamanla ekonomik zorluklar yaşamaya başlayacağından gerekli değişiklikleri yapmak zorunda kalabilir. Boykotlar, birleşme, çiftçiler için daha yüksek maaşlar, işçi haklarının genişletilmesi ve iş koşullarının iyileştirilmesi gibi birçok konu için kullanılabilir. Boykotlara benzer kampanyalarda insanlar ‘tecrit uygulamaları’ da düzenleyebilir ve çeşitli kurumlardan dünyanın belirli bir bölgesindeki yatırımlarını çekmelerini isterler, bunun en belirgin örneği Güney Afrika’dır. Sayısız akademik kurum Güney Afrika’daki ırk ayrımcılığı sebebiyle bölgeden yatırımlarını çekmiş ve Güney Afrika hükümetini, büyük miktarlarda fon kaybedeceği tehdidiyle politikasını değiştirmeye zorlamıştır.

Bazı ülkelerde boykotların yapılışı ve düzenlenişi üzerine yasal sınırlamalar vardır. Bu sınırlamaların çoğu birincil boykot (çalışanlar tarafından düzenlenen) ile ikincil boykot (üçüncü partilerin boykot edilecek firmadan desteklerini çekmeleri istenen) arasındaki farklara odaklanır. İkincil boykotlar baskı faktörü de içerdiğinden bazı ülkelerde yasa dışıdır. Örneğin, otomobil parçaları üreten bir firmanın çalışanları, firmanın otomobil üreten başka bir firmayı boykot etmesi için grev yaparsa; bu bir suç olarak görülüp cezalandırılabilir.

Bir Cevap Yazın