Amerikan Rüyası

Amerikan rüyası

Hepimiz en azından birkaç kez duyduğu Amerikan Rüyası tabiri bütün dünyada popüler olan, hakkında yüzlerce kitap yazılmış ve şarkı sözlerinde adı sıkça geçmiş olan bir tabirdir. Bazı Amerikanların bir anlamda aşık olduğu bu kavramın içini birçok kişi farklı şekilde doldurmaktaysa da genel bir tanım yapmak mümkündür. Amerikan rüyası, çok çalışan herkesin başarıya ulaşabileceği ve her insanın mutlu yaşama potansiyelinin var olduğu inancıdır. Amerikan rüyası düşüncesinin tarihi Amerikan devletinden çok daha eskidir. Temeli 1600’lere dayanan kavram, yeni bir ülkeye yeni umutlarla ve hayallerle gelen insanlarının pozitif inançlarını yansıtıyordu. Olumlu bir şekilde bu düşünceye inanan insanlar, çalışarak her sorunun çözülebileceğine inanıyorlardı.

Farlı yaklaşımlar

Amerikan rüyasıKimilerine göre, bu ülkede yaşayan herkesin başarıya ve refaha ulaşma fırsatı olması şeklinde ifade edilirken, kimilerine göreyse, isteyen herkesin kendi arzu ve hırslarının peşinde istediği gibi gidebilmesiydi. Bir başka görüş ise, kavramı, bu ülkede yaşayan herkesin eşit haklar, özgürlüklere sahip olması şeklinde tanımlamaktaydı.

Amerikan rüyasının pozitif bir kavram olmadığını savunanlar da vardır. Günümüzde kavramın artık para kazanma ve hırsların kölesi olma şeklinde dejenere olduğu bu düşüncelerden biridir. Karşıt bir başka görüş ise, Amerika’da halen devam eden etnik ve ekonomik eşitsizliklerin Amerikan rüyasının, “saçma bir efsane” olduğunun kanıtı olarak görüyor.

Bir başka yorum ise değişim inancıyla ilgilidir. Buna göre ebeveynlerinizden daha iyi yaşam sürebilmeniz mümkündür. Nitekim bu konuda göçmenlere gönderme yapıldığı için bu tezin belli oranlarda doğru olduğunu söylemek mümkündür.

Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın