Deniz kızı

Deniz Akkaya Deniz Kızı

Deniz kızı, efsanelere konu olan varlığı ispatlanmamış mitolojik bir canlı türüdür. Bedeninin üst kısmı insan, alt kısmıysa balık şeklinde olmak üzere; bölgemizde genellikle güzelliği ve saflığı simgeleyecek şekilde resmedildiği için insan zihninde pozitif bir yere sahiptir.

Deniz kızıİlginç bir şekilde deniz kızı dünyanın çok farklı coğrafyalarında mitolojik bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır. Afrika’dan Avrupa’ya, Avrupa’dan Uzak Doğu’ye ve Orta Doğu’ya kadar her bölgede deniz kızı efsaneleri ve hikayeleri yüzyıllarca anlatılmıştır. Ülkemizde de deniz kızlarıyla ilgili yerel hikayeler mevcuttur. Fırat nehri çevresinde yaşayan insanların nehirde deniz kızı yaşadığına dair taşıdıkları inanç ve çocuklarına anlattıkları hikayeler örnek gösterilebilir.

Alışık olmadığımız şekilde başka kültürlerde ve efsanelerde deniz kızı genellikle kötü şans getiren bir yaratık olarak karşımıza çıkmaktadır.  Mitolojide ve kimi dini inanışlarda ise kutsal sayılmaktadır. Deniz kızı figürü bazen görünüm açısından başka biçimlerde resmedilmektedir. Kitaplarda, filmlerde, masallarda ve hikayelerde karşımıza çıkan deniz kızı ile ilgili olarak verilebilecek meşhur örneklerden biri Hans Christian Andersen’in peri masalıdır. Bu masal daha sonra Küçük Deniz Kızı ismiyle sinemaya uyarlanmış ve Türkiye’de de bilinir hale gelmiştir.

Sinbad filminde sirenlere yer verilen sahne.

Deniz kızının bir benzeri Yunan mitolojisinde yer alan Siren‘dir. Sirenler yarı kuş yarı insan şeklinde tasvir edilen ve denizcilere şarkı söyleyerek onları rotalarından çıkarıp kayalıklara sürükleyen mitolojik yaratıklardır. Homeros’un Odysseia destanında da geçen sirenler deniz kızının yakın akrabası kabul edilir. Deniz kızlarına atfedilen bazı özelliklerin sirenlerden etkilenildiği düşünülmektedir.

Deniz Kızı Var Mı?

Deniz kızları sadece bir efsaneden ibarettir. Hayatımıza renk katan hayali karakterlerden biridir. Geçmişi M.Ö. 5000’lere kadar dayanan deniz kızı efsaneleri, sanatta ve mitolojide geniş olarak işlenmiştir. Her ne kadar deniz kızı ve deniz adamına benzer bazı bulgulara rastlansa da bu bulguların gerçekten bir deniz kızı veya deniz adamına ait olduğuna dair bir kanıt bulunamamıştır.

Suvannamaccha deniz kızı
Hindu inanışı figürleri: Suvannamaccha ve Hanuman

Her ne kadar kanıtlanamasa da günümüzde halen deniz kızı gördüğünü iddia edenler vardır. Bazı araştırmacılar deniz ayısı gibi insan boyutlarındaki deniz canlılarının göz yanılması sonucunda deniz kızı sanılabileceğini savunmaktadır. Ancak şu bir gerçek ki deniz kızı var mı sorusunun cevabı bilinmese de halen hayatımızın çeşitli alanlarında ve eserlerde karşımıza çıkmaktadır.

Geçmişte hiçbir teknolojik imkan olmaması nedeniyle birbiriyle bağlantısı bulunmayan çok geniş coğrafyalarda deniz kızı öğesinin mevcut olması önemli bir soru işaretidir. Bu sorunun cevabı tarihçiler, filozoflar ve antropologlar tarafından araştırılmalıdır.

Günümüzde halen deniz kızı gördüğünü iddia edenler varsa da bu iddialar kanıtlanamamıştır.

Geçmiş yıllarda insanların deniz kızı merakından ticari rant elde edenler olmuştur. Amerika’da 19. yüzyıldan itibaren pek çok sahte deniz kızı figürü üretilerek para karşılığı sergilenmiştir. Bu konu Vizontele Tuuba (2004) filminde de işlenmiştir.

Deniz Akkaya Deniz Kızı
Vizontele Tuuba filminde Deniz Akkaya deniz kızı görünümünde.

Deniz Kızı İle İlgili Eserler

Deniz Kızı İle İlgili Filmler

 • Denizden Gelen Kız (Aquamarine)
 • Deniz Kızı (Splash)
 • Küçük Deniz Kızı (The Little Mermaid)
 • Barbie: Mermaidia Yolculuğu (Barbie Fairytopia: Mermaidia)
 • Barbie: Deniz Kızı Hikayesi 1-2
 • Küçük Deniz Kızı Ponyo (Ponyo)

Deniz Kızı İle İlgili Kitaplar

 • Bir Deniz Kızı Hikayesi
 • Küçük Deniz Kızı

Kaynakça

 • http://oceanservice.noaa.gov/facts/mermaids.html
 • http://www.livescience.com/39882-mermaid.html
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Mermaid

Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın