Pareidolia

Pareidolia 6

İnsan zihninin düşünce ve tecrübelerine dayanarak nesneleri algılamaya çalışması bazen ilginç sonuçlar doğurabiliyor. Göz yanılmasına benzer bir durumu ifade eden Pareidolia da tıpkı böyle bir kavramdır. Çokta yabancı olmadığımız bu kavramla ilgili popüler örnekler haddinden fazla olsa da konu üzerinde pek malumat sahibi olduğumuz söylenemez.

Bir çeşit “apophenia formu” olan pareidolia; olmayan şekiller, motifler, nesneler görme eğilimidir. Tek başına uyumaktan korkan bir insanın, odasındaki nesneleri korkunç resimlere dönüştüren, insanın kendi düşüncesi ve korkularından başka bir şey değildir. Kendini koruma içgüdüsü ve tehlikelere karşı tetikte olma eğilimi, kişinin gördüğü şekilleri bu yönde yorumlamasına yol açar.

Sebebi her ne olursa olsun, pareidolia fenomeni hep ilginç olmuştur. Bulutları izlemek ve aralarında başka başka nesneler aramak muhtemelen hepimizin yaptığı aktivitelerdendir. Keza, elektrik prizini insan yüzüne benzetmemizde bir türlü engelleyemediğimiz alışkanlıklarımızdandır.

Bazen bulutlar arasında, hayvan derilerinde, meyve içlerinde görülen dini motifler, insanlar tarafından bir mesaj olarak kabul edildiği için, zaman zaman pareidolia durumunun bilimsel izahına karşı çıkılmaktadır. Ancak aşağıda da örneklendireceğimiz gibi bu tür görüntülerin birden fazla din için örneği vardır.

Paredolia Örnekleri

Algılama aşamasında beynimizin oluşturduğu şemalar vardır. Örneğin herhangi bir yerde veya nesnede gördüğümüz iki yuvarlak ve altlarında yer alan çizgiyi bile beynimiz insan yüzü olarak yorumlamaya meyillidir. Hatta bu durum pazarlama stratejilerinde dahi kullanılmaktadır. Örneğin araba tasarımlarına dikkat edildiğinde aracın önden görünümü insan yüzünü andırır. Biz farkında olmasak dahi beynimiz bu şekilde algıladığı için standart tasarıma sahip otomobiller insanlara daha sıcak geldiği için daha çok tercih edilmiştir.

 

Bir Cevap Yazın