Nirvana nedir?

Budist Nirvana nedir sorusunun kısa cevabı: Budist inancın temel öğelerinden biridir ve bütün Budistlerin ulaşmak istedikleri yerdir. Ne yazık ki, birçok Budist’e göre bu evre yaşanmadan tarif edilemeyecek bir evredir ve ulaşan insanlar da kavramı tarif etmek gibi dünyevi kaygılardan arınmışlardır. Birçok filozof ve din adamı kavramı ve buna neyin neden olduğunu araştırmıştır. Budist toplumunda bu konuda yapılan hararetli tartışmalar hala devam etmektedir.

Biri Nirvana’ya ulaşmışsa, bu o kişi ‘samsara’dan (dünyadaki yaşamı betimleyen reenkarnasyon ve acı çekme döngüsünden) kurtulmuş ve gerçek özgürlüğüne kavuşmuş demektir. Acı çekmekten kurtulmaya ek olarak, bu kişi aynı zamanda obsesyondan ve dünyevi kaygılarından arınmıştır, büyük bir bilgeliğe ve merhamete sahiptir ve hayatla arasında mutlak bir barış söz konusudur. Budistler için Nirvana, ulaşılabilecek en yüksek noktadır ve bu noktaya ulaşmak çok uzun bir zaman alabilir.

Nirvana Nedir: Nirvanaya Ulaşmak

Nirvana nedir?Budistler yaşam süresince Nirvana durumuna ulaşma ve yaşamdan sonra erişme arasında bir ayrım yaparlar. Buda gibi insanlar Nirvana durumuna yaşarken yoğun sofuluk, dua ve inanç ile ulaşmışlardır ve bu insanlar ölümden sonra ulaşılan ‘son Nirvana’ ile ödüllendirilmişlerdir. Nirvana durumuna yaşarken ulaşmış birisini tanımak kolaydır, çünkü kişinin ruh durumu kendini belli eder.

Nirvana nedir? Kelime olarak ‘sönmek, yok olmak’ demektir; fakat bu yok olma her şeyin sonu anlamında bir yok olma değil, bizim bildiğimiz yaşamın sonuna gelmektir. Budistler, Sekiz Aşamalı Yol’u takip ederek ve inançlarının diğer gereklerini de yerine getirerek bu evreye ulaşmaya çalışırlar ve birçoğunun inancına göre ne kadar zamandır Dünya üzerinde Nirvana’ya ulaşmaya çalışarak geçirdiklerini bilmenin bir yolu yoktur. Ayrıca Budist Nirvanaya ulaşmak için aydınlanmanın gerçekleşmesi gerektiğine de inanılır fakat bu aydınlanma bu evreye ulaşmayı garanti etmez.

Budizm dünyada farklı mezhepler haline birçok kişi tarafından benimsenen bir dindir ve bazı Budistlerin, Nirvana kavramı hakkında diğer Budistler tarafından kabul görmeyen anlayışları da vardır. Budist Nirvana, ayrıca birçok Hindu mezhebiyle de örtüşen Nirvana’dan farklı bir kavramdır. Bu kavramlar birçok yönden benzerlik gösterse de, uygulamaları ve sonuçları bakımından birbirinden farklıdır.

Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın