Maliye Uzman Yardımcılığı

Maliye Uzman Yardımcılığı, Maliye Bakanlığının merkez teşkilatında görev yapan uzman personel kadrosudur. Kamu kariyer meslekleri arasında yer alan maliye uzman yardımcılığına giriş için öncelikle KPSS A grubu puan türlerinden yeterli puanı almak gerekiyor. Ardından kurum tarafından yapılan yazılı ve sözlü sınavdan oluşan iki aşamalı sınavı vermek gerekmekte.

Diğer kariyer meslekler için KPSS A grubu meslekleri yazımızı inceleyiniz.

Giriş Sınavı

Giriş Sınavı Puan Türleri: KPSSP54, KPSSP56, KPSSP71, KPSSP72 ve KPSSP105
Taban Puan: 80
Sınava Kaç Katı Çağrılıyor?: 20 katı (son sınav)
Sınav Usulü: Test
Mülakata Kaç Katı Çağrılıyor?: 4 katı (son sınav)

Yazılı Sınav Konuları

a) İktisat Grubu:
1) Mikro ve makro iktisat,
2) İktisat politikası,
3) İşletme iktisadı,
4) Uluslararası iktisat.

b) Maliye Grubu:
1) Maliye teorisi,
2) Kamu harcamaları ve bütçe,
3) Kamu gelirleri ve Türk vergi sistemi,
4) Maliye politikası

c) Hukuk Grubu:
1) Anayasa hukuku,
2) Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku),
3) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı,
4) Borçlar hukuku (Genel hükümler),
5) Ticaret hukuku (Başlangıç-ticari işletme-ticaret şirketleri-kıymetli evrak),
6) Ceza hukuku (Genel hükümler).

ç) Muhasebe Grubu:
1) Genel muhasebe,
2) Şirketler muhasebesi.

Maliye Uzman Yardımcılığı Maaşı

Maliye uzman yardımcılığıYeni atanmış ve vergi dilimine girmemiş olan maliye uzman yardımcısı maaşı aşağıdaki gibidir.

Temmuz/2016 – Aralık/2016
Bekar, çocuksuz: 4.000 TL
Evli, eşi çalışmayan, çocuksuz: 4.200 TL

Maliye Uzman Yardımcısı Ne İş Yapar?

Maliye uzman yardımcılığı mesleğine yeni başlayanlar öncelikle temel mesleki eğitime tabi tutulurlar. Eğitimin ardından tercihleri ve eğitim puanları da dikkate alınarak genel müdürlükler ve müstakil daire başkanlıklarında görevlendirilirler. Bakanlık içi rotasyon uygulaması ile geçici süre ile diğer genel müdürlüklerde veya defterdarlıklarda görevlendirilebilirler.

Yardımcılık sürecinde maliye uzmanlarının refakatine verilirler. Denetimle görevli olanlar genellikle milli emlak birimleri ile saymanlıkların denetimine katılırlar.

Maliye uzman yardımcılığında yapılan iş görev yapılan genel müdürlüğü ve daire başkanlığına göre değişmektedir. Genel itibarıyla özetleyecek olursak görev birimleri aşağıdaki gibidir.

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü: Bütçeleme ve kamu harcamaları alanında devletin öne çıkan birimidir. Çok sayıda daire başkanlığı bulunmaktadır. Genellikle kamu kurum ve kuruluşlarının bütçeleme süreçlerinin takibi iş yükünün büyük kısmını oluşturmaktadır.

Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü: Devletin gelir politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmaları yapmak, gelir bütçesini hazırlamak ve uluslararası vergi ilişkileri gibi alanlar temel görevleri arasındadır.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı: Bakanlık hizmetlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin temin edilmesi, protokol hizmetlerini yürütmek, yazı işlerinin yürütülmesi gibi görevleri bulumaktadır.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı: Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi alanında çalışmalar yapmaktadır.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü: Devlet taşınmazların yönetimi temel görevidir. Taşınmazların satışı, tahsisi, trampa edilmesi vb. işlemleri yürüten birimdir.

Muhasebat Genel Müdürlüğü: Devlet muhasebesi ve saymanlık hizmetleri temel görev alanıdır. Kesin hesap kanun tasarı bu birim tarafından hazırlanır.

Personel Genel Müdürlüğü: Maliye Bakanlığının insan gücü planlaması, atama, nakil, eğitim, sınav hizmetleri vb. personel işlemlerinin gerçekleştirildiği birimidir.

Strateji Geliştirme Başkanlığı: Bakanlığın strateji ve politikalarına ilişkin çalışmaları yapmak, bütçesini hazırlamak gibi görevleri yürütmektedir.

Görüldüğü üzere diğer bakanlıklarda da olduğu gibi birimlere göre işin konusu değişim göstermektedir. Genellikle kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatında görev yapan uzman yardımcıları benzeri çalışma ortamlarına sahiptirler. Yapılan görevin niteliği ise genel müdürlüğe ve daire başkanlıklarına göre değişmektedir. Bu durum aynı birim içinde de geçerlidir.

Geçmişte Muhasebat Kontrolörü veya Milli Emlak Kontrolörü olarak görev yapan denetim elemanları da Maliye Uzmanlığı kadrosuna atanmıştır. Dolayısıyla bu da maliye uzman yardımcılığı mesleğinde görev alanının oldukça geniş olduğunu bir kez daha göstermektedir.

Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın