İl Göç Uzman Yardımcılığı

İl göç uzman yardımcılığı, KPSS A grubu meslekleri arasında son yıllarda öne çıkan mesleklerdendir. İl göç uzman yardımcılığı İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında görev yapan ve yeni oluşturulan bir kadrodur. İl göç uzman yardımcısı olmak için Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden mezun olmak gerekiyor. Göç Genel Müdürlüğü yürüttüğü hizmetler kapsamında ihtiyaç duyması halinde lisans mezunları arasından da personel alımı yapabiliyor.

Bakınız: KPSS A Grubu –  KPSS A Grubu Meslekleri – KPSS A Grubu En İyi Meslekler

İl Göç Uzman Yardımcılığı

Giriş Sınavı

Giriş Sınavı Puan Türleri: KPSSP31, KPSSP35, KPSSP48, KPSSP112, KPSSP113
KPSS Taban Puan: 70
Sınava Kaç Katı Çağrılıyor?: 20 katı (son sınav)
Sınav Usulü: Test (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından)
Mülakata Kaç Katı Çağrılıyor?: 4 katı (son sınav)

Yazılı Sınav Konuları

Yazılı sınav sorularının %’80’i lisans eğitimine ait mesleki bilgilerden, %20’si Genel Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgilerden hazırlanır. Atama yapılacak kadro sayısının öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda, adayların hangi sınav konularından sorumlu olacağı sınav duyurusunda belirtilir.

Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin sınav konuları: Yabancılar hukuku ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

İl Göç Uzman Yardımcılığı Maaşı

İl göç uzman yardımcılığı maaşı 2016 yılının ilk altı ayı yaklaşık 3.100 TL, ikinci altı ayı içinse yaklaşık 3.250 TL‘dir. Maaş, diğer memurlarda da olduğu gibi medeni hal ile çocuk sayısına göre değişir.

İl Göç Uzman Yardımcısı Ne İş Yapar?

Uzman yardımcıları, görevlendirildikleri birimlerde, birim amiri veya birim amiri tarafından belirlenen uzmanın refakatinde ve gözetiminde çalışırlar. Bir başka deyişle uzman yardımcıları, görevlendirildikleri il müdürlükleri birimlerinde, il müdürüne veya il müdürü tarafından belirlenen uzmanın refakatinde ve gözetiminde çalışırlar. Yardımcılık süresince daha çok il göç uzman yardımcısının yetiştirilmesi amaçlanır. İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliğine göre uzmanlar ve uzman yardımcıları kendilerine verilen konulara ait çalışmaları Göç Genel Müdürlüğün çalışma esas ve ilkeleri ile stratejik plan ve yıllık programlarına göre yürütmekle görevlidir.

Yardımcılık Dönemi ve Yeterlik Sınavı

İl göç uzman yardımcılığı mesleğinde yardımcılık dönemi en az üç yıldır. Üç yıllık süreçte uzman refakatinde çalışan il göç uzman yardımcılarına temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim verilir. Bunun yanında uzman ve uzman yardımcılarına hizmet içi eğitim de verilebilir. Eğitim sonrasında il müdürü veya il müdürünün belirleyeceği uzmanların refakatinde araştırma ve incelemeler ile diğer çalışmalara iştirak ederler. Mesleki uygulamayı öğrenmelerinin yanı sıra, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılmaları yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerinin artırılması sağlanır. Yardımcılık sürecinde, kendilerine verilen görevlere ilişkin rapor yazmak, inceleme ve araştırma yapmak konularında bilgi ve becerilerini artıracak çalışmalara ağırlık verilir.

Yeterlik sınavı: İl göç uzman yardımcılığı yeterlik sınavı Göç Genel Müdürlüğü mevzuatı ile Genel Müdürlüğün görev alanına giren ve yeterlik sınavından en az altı ay önce ilan edilen konulardan yapılır. Yeterlik sınavından başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin verdiği notların aritmetik ortalamasının yüz üzerinden en az yetmiş puan olması şarttır. Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın