KPSS A Grubu

KPSS A grubu, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek üzere uzman, müfettiş, kaymakam vb. kariyer mesleklere personel alımı için düzenlenen sınavdır. B grubundan farklı olarak KPSS A grubunda sınav süreci KPSS ile sona ermiyor. KPSS’nin ardından kamu kurumları yazılı ve/veya sözlü olmak üzere kendi sınavlarını yapmaktadırlar. Bu sınavlara başvuru için KPSS A’ya girip sınav ilanın belirtilen puan türünden belirli bir puanının üzerinde almak gerekiyor. Peki KPSS A Grubunda Alım Süreci Nasıl İşliyor?

KPSS A Sınav Süreci

1: KPSS (A) Sınavına Girilir

KPSS A grubu mesleklere giriş için önce her yıl düzenlenen KPSS A sınavına girilir. Sınavda toplam 4 oturum vardır. Adaylar istedikleri oturumlara katılabilir. Sınava katılım ücretli olup oturum başına ücret alınmaktadır. KPSS sınav ücreti 2016 yılında her oturum için 55 TL’dir. Örneğin üç oturuma katılan birisi 165 TL sınav ücreti ödedi. Ayrıca YDS’ye katılacak adaylar bu sınavın ücretini de ödemeli.

Sınavda Hangi Oturumlar Var?

Sınavdaki Testler: Genel Kültür, Genel Yetenek, Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Cumartesi Sabah Oturumu: Genel Kültür ve Genel Yetenek

Pazar Sabah Oturumu: Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye ve Muhasebe

Pazar Öğleden Sonra Oturumu: Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler

Yabancı Dil (YDS): Birçok puan türünde yabancı dil de vardır. Bu nedenle yabancı dilin etkilediği puan türlerinin hesaplanması için YDS’ye girmek gerekiyor. Eğer daha önce YDS’ye katıldıysanız tekrar katılma şartı aranmıyor.

2: Kurumun Açtığı Yazılı Sınava Girilir

Kamu kurumları yazılı ve/veya sözlü sınav yapmaktadırlar. Kimi kurum doğrudan sözlü sınav (mülakat) yaparak alım yaparken kimi kurumlar ise hem yazılı hem sözlü sınav yapmaktadır.

Yazılı sınava giriş şartları

Kurumların açtığı kariyer meslek alımlarında genellikle şartlar benzerdir. Bu şartları aşağıda sıraladık. Bunların yanında sınav ilanında özel şartlar da olabilir.

  • Sınav ilanında belirtilen KPSS puan türünden istenen minimum puanı almak (genellikle istenen minimum puan: 70, 75, 80)
  • Sınav ilanın belirtilen bölümlerden lisans mezunu olmak
  • 35 yaşı aşmamış olmak
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki memuriyet şartlarını taşımak
  • Bazı kurumlarda yabancı dil şartı

Yazılı sınav konuları

Yazılı sınav konuları çoğunlukla birbirine benzerlik gösterir. Her kurum kendi görev alanına göre belirli derslerden daha zor sorular sormaktadır. Yabancı dil sınavı da bazı kurumlarca uygulanmaktadır. Çoğunluk sınav konuları şöyledir:

Hukuk: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku, Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku

Maliye: Maliye Teorisi, Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçlan ve Bütçesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

İktisat: Ekonomi Teorisi, Mikro, Makro İktisat ve İktisadi Analizi, Ekonomi Politikası, Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası Ekonomi, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar

Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi

3: Sözlü Sınava Girilir

Yazılı sınav olsun olmasın KPSS A grubu mesleklere alım sürecinde sözlü sınav-mülakat yapılır. Mülakata giriş için yazılı sınavdan aranan taban puanı almak gerekir. Çoğunlukla taban puan 65-70 olarak belirlenir.

Alınacak personel sayısının belirli bir katı mülakata çağrılır. Kaç katın mülakata çağrılacağına sınav ilanında yer verilir. Taban puanı aşan adaylar arasından en yüksek puanı alan adaydan başlayarak yazılı sınav puanına göre belirlenen sayıda aday mülakata çağrılır.

Sözlü sınavda adayın öz güveni, temsil kabiliyeti, analitik düşünme yeteneği gibi kriterlere göre sözlü sınav puanı verilmektedir.

KPSS A Grubu

4: Mesleğe Giriş

Adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasına göre başarı sırası belirlenir. En başarılı adaydan başlayarak belirlenen sayıda aday atanmaya hak kazanır.

Mesleğe yardımcı, aday, stajyer olarak alınılır. Uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, stajyer kontrolör, kaymakam adaylığı gibi.

Mesleğe girişin ardından genellikle üç yıl yardımcılık süresi vardır. Yardımcılık sürecinde memurun yetiştirilmesi ve mesleğin gerektirdiği niteliklerin kazandırılması hedeflenir.

5: Yeterlik Sınavı

Üç yıllık yardımcılık süresinin ardından yeterlik sınavı yapılır. Bu sınavda başarı gösterenlerin ataması yapılır. Uzman yardımcısı uzmanlığı, müfettiş yardımcısı müfettişliğe atanır. Bazı kariyer mesleklerin ataması Resmi Gazete’de yayınlanmaktadır.

A Grubu (Kariyer) Meslekler Hangileridir?

KPSS A grubu meslekleri için KPSS A meslekleri yazımızı, en iyileri içinse KPSS A grubu en iyi meslekleri yazımızı inceleyebilirsiniz.

KPSS A Grubu Puan Türleri

KPSS A grubunda 121 puan türü vardır. Kurumlar belirlediği puan türünden alım yapar. Örneğin İl Göç Uzman Yardımcılığı kadrosuna KPSSP31, KPSSP35, KPSSP48, KPSSP112, KPSSP113 puan türlerinden alım yapılırken; Gelir Uzman Yardımcılığı kadrosuna KPSSP35 puan türünden alım yapılır.

Puan türleri arasındaki fark, puan türünü etkileyen testler ve bunların yüzdesidir. Bütün puan türlerine buradan erişebilirsiniz.

KPSS A Grubu Meslekleri Maaşı

Merkezde görev yapan uzman yardımcısı ve müfettiş yardımcısı maaşı yaklaşık 4.000 TL civarındadır. Taşra uzman yardımcısı ve denetmen yardımcısı gibi kadrolarda görev yapanların maaşı 3.250 TL civarındadır.

Uzmanlık mı Müfettişlik mi?

Uzman yardımcılığı ile uzmanlık idari kadrolar iken müfettişlik ve müfettiş yardımcılığı denetim kadrolarıdır. İdari kadrolarla denetim kadroları arasında çeşitli avantajlar ve dezavantajlar vardır.

  • Genellikle ortaya çıkan avantaj ve dezavantajları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.
  • Uzmanlıkta amirin etkisi hissedilir, müfettişlikte hissedilmez. Müfettişlik bu konuda daha rahat ve esnektir.
  • Uzmanların şehir dışı görevi nadirken müfettişler uzun süre evinden ayrı kalıp diyar diyar gezebilir.
  • Uzmanların sorumluluğu daha azdır. Müfettişler sorumluluk baskısı hisseder.
  • Bazı kurumlarda kariyer açısından uzmanlar, bazı kurumlarda ise denetim elemanları avatajlıdır. Kurumdan kuruma değişir.

İmkanlar: Kariyer mesleklerin imkanları KPSS B grubu kadrolara göre daha fazladır. Yurt dışı imkanı, kariyer imkanı bunlar arasında önce çıkanlardır. Yurt dışında yüksek lisans yapmak mümkündür. Ayrıca kamu kurumlarında genel müdürlük, daire başkanlığı gibi bürokrasinin üst kademelerine atananların büyük çoğunluğu kariyer mesleklerdendir.

Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın