SWAT

Swat

SWAT Timi (ing. “special weapons and tactics” team) zor koşullarda görev yapabilecek şekilde özel eğitim almış bir Amerikan polis timidir.  Tehlikeli ve riskli durumlarda, özellikle rehine söz konusu olduğunda inisiyatif almaktadırlar.

Geçmişi çok eskilere dayanan SWAT’a günümüzdeki şeklini veren temel gelişmeler 1960’larda Los Angeles’te atılmıştır. O yıllarda, her geçen gün daha da çok ihtiyaç duyulan elit bir birlik sıkıntısına çözüm aranmaya başlanmıştır. Oluşturulacak özel birlik, riskli durumlarda, üstün beceri gerektiren ve acil durumlarda görev yapabilmeliydi. İşte bu ihtiyaçlar, 1967’de, ilk SWAT timinin kurulmasına ön ayak olmuştur. Günümüzde Amerika’da polis departmanlarının birçoğu böyle bir time sahiptir.

SWAT Timi Kimlerden Oluşur?

SWAT timi, birkaç yıl aktif görev yapmış olan ve işini çok iyi yapan polisler arasından seçilmektedir. Ekibe seçilen polis, özel bir eğitim sürecinden geçirilmektedir. Bu eğitim sürecinde, diğer polislerden farklı olarak sadece SWAT ekibine özel olan silahlar ve teçhizatlar üzerine eğitim alır.

SwatBilinenin aksine SWAT timinde yer alan polisler her zaman aksiyonda değildirler. Olağanüstü bir durum olmadığında masa başı görevlerine devam ederler. Hazırda bekleyen polislerde elbette vardır.

Türkiye’nin SWAT’ı: Özel Harekât Timi

Türkiye’de, SWAT’a benzer işlev gören oluşumun adı Polis Özel Harekât Timleridir. 1963 yılında kurulan timler gerek şehirde, gerekse kırsalda önemli operasyonlarda yer almıştır.

Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın