Kentsel Çürüme

Kentsel çürüme, bir şehrin veya şehrin belirli bir bölgesinin eski fonksiyonlarını yitirmesi sonucu harabe haline dönüşmesidir. İşsizlik oranının artması, nüfusun azalması, suç oranlarının artması, ailelerin parçalanması şeklinde ortaya çıkar.

1970 ve 1980’li yıllardan itibaren, adı batılı şehirlerle anılan kavramın örneklerine Kuzey Amerika’da ve Avrupa’nın bazı bölgelerinde sıkça rastlanılır. Büyük ekonomilerde meydana gelen yapısal bir takım değişiklikler, ulaşım sorunları ve hükümet politikaları, kentsel çürümeye neden olan sosyal ve ekonomik koşulları yaratmıştır.

Bilindiği gibi, sanayi devrimi ve onu takip yıllarda köyden kente göç artarak devam etmiştir. Bu, bir yandan köylerin boşalmasına neden olurken; bir yandan da şehirlerde nüfus patlaması yaşanmasına yol açmıştır. Ancak ilerleyen yıllarda ekonomide meydana gelen krizler ve daralmalar kentleri savunmasız bırakmıştır. Dolayısıyla kentsel çürümeyle ilgili birçok örnek bu dönemde ortaya çıkmıştır. Kimileri köye dönüş yaparken, kimileriyse başka kentlere göç etmiştir.

Bir Cevap Yazın