Seçim Kampanyalarında Siyasal İletişim

Şüphesiz, seçimlerde başarılı olmanın yolu, iyi bir iletişim stratejisinde gizlidir. Bu yüzden, seçim süreci boyunca rehber görevi görecek bir iletişim stratejisi hazırlamak hayati önem taşımaktadır.

Siyasal iletişim açısından bakıldığında, doğaçlama yürütülen bir iletişim süreci, seçimi kaybetmeyle aynı anlama gelebilmektedir. Daha sürecin başındayken hazırlanan ve iletişim stratejisinin genel çerçevesini belirten bir metin hazırlamak, başarıyı getiren en ideal yol olacaktır. Kısa maddelerden oluşan bu rehber, daha sonra genişletilebilecek stratejiler için başvuru kılavuzu olabilir.

İletişim stratejisi aşağıdaki sorulara cevap bulmalıdır:

Kampanya Mesajı

Aday söylemleri nasıl olmalıdır?

Adayın konuşmalarında vereceği kilit mesajlar açık ve anlaşılır olmalı, sayısı üçü geçmemelidir. Seçim süreci boyunca asla “hedefleme prensibi”nden taviz vermemelidir: az miktarda mesajı farklı biçimlerde ve boyutlarda tekrar tekrar dile getirmelidir.

Bu strateji adaya net bir konum kazandırır, ismini seçmenlerin hafızasına yerleştirir. Çizilen imaj ve verilen net mesajlar oy verenlerin zihnini meşgul eder ve diğer adaylara nazaran adayı daha hatırlanabilir kılar.

Hedef kitle

Seçmenlerin analizi yapılmalı.

Nitelikli seçmenlerin tümünün oyunu almak mümkün değildir. Bu yüzden, aday, oy verenler arasından belli bir kitleyi hedeflemeli ve onları iletişim yoluyla yönetmelidir. Seçmen kitle arasından iyi bir hedef seçmek adaya şu kolaylıkları sağlar:

  1. İletişime odaklanmasını kolaylaştırır.
  2. Seçim zaferi için nereden gelecek oylara gereksinim duyulduğunu belirlemesinde yol gösterir.
  3. Gerçek destekçilerine güç verir.
  4. Kararsız seçmenleri ve herhangi bir partiye bağlı olmayan seçmenlerin kazanılmasını sağlar ve seçim sandığına gitmelerine ön ayak olur.

İletişim araçları

Hangi medya aracı neden seçilmeli?

Hedef kitleyi net bir biçimde belirlemek, seçim kampanyası süresince kullanılacak araçların belirlenmesinde yardımcı olur. Ayrıca seçim kampanyasının mesajlarını yaymada kullanılacak medya ve araçlarının belirlenmesinde de yardımcı olur.

Posterler, reklam panoları, radyo reklamları, basın, televizyon reklamları ve hatta internet bile hedef kitleye ulaşmada yetersiz kalabilir. Dolayısıyla hedef kitleye ulaşmanın doğru yolunu dikkatli bir şekilde belirlemek gerekir. Bazen seçim kampanyası için para harcamamak bile doğru bir strateji olabilir.

Seçim Takvimi ve İletişim Gündemi

Doğru zamanda doğru mesajlar verilmeli.

Yazımızın üst kısmında üç temel unsuru öne çıkardık: açık mesajlar, hedef kitle, iletişim araçları. Seçim sürecinde bu üç unsurun içini dikkatli bir şekilde doldurduktan sonra yapılması gereken şey ise bunları bir zaman çizelgesine yerleştirmektir. Burada hedef kitle ve kitlenin tepkileri oldukça dikkatli izlenilerek doğru yerde doğru şekilde iletişim kurulmalıdır.

Seçim sürecinde, seçim kampanyasının çıkardığı gürültüde oldukça hassastır. Hedef kitleyi doğru analiz ederek belirlenmelidir. Nitekim başarıyı doğrudan etkileyen faktörlerden biri de budur.

Seçim kampanyasının takviminin yoğunluğu da oldukça iyi hazırlanmış olmalıdır.

Bir Cevap Yazın