Takım Çalışması ve Takım Çalışması Oluşturma

İnsan sosyal bir varlıktır; dolayısıyla diğer insanlarla iletişim kurmaya ihtiyaç duyar. Neredeyse her insan, hayatının bir döneminde –çocukluğunda arkadaşlarıyla oynarken ya da büyüdüğünde çalıştığı iş ortamında-, bir şekilde takım içinde çalışma deneyimini yaşamıştır. Ne yazık ki bazı takımlar, çalışma hedeflerine ulaşamamaktadır. Ne zaman bir meydan okumayla karşılaşsak, başarısız olma olasılığımız da vardır. Fakat eğer grup içindeki herkes TEAMWORK kelimesinin sembolize ettiği kavramları kullanarak çalışırsa, başarısız olma olasılığı en aza inecektir. Evet, bu bütün gruplar için geçerlidir; grup içindeki herkes kendi çıkarını düşünerek değil; tüm bireyler takımın bir parçası olarak ortak bir hedef uğruna çalışmalıdırlar. Herkesin yapacağı bu küçük katkılar bir araya gelecek ve başarı engellenemez olacaktır.

Kişi, grubun bir parçası olarak nasıl çalışmalıdır? Aslında bu oldukça kolay. Sadece size rehber olacak “TEAMWORK” (takım çalışması) kelimesini hatırlamanız yeterli. Ayrıca şunu da bilmelisiniz ki aşağıda açıklayacağımız tüm bu konseptler birlikte işler, takımın başarılı olabilmesi için siz de tüm bu kavramları birbirinden ayırmamalı ve hepsini birlikte kullanmalısınız. Bu kavramlardan hiçbiri tek başına yeterli olmayacak ve başarılı bir takım oluşturabilmek için salt olarak yeterli gelmeyecektir.

Talent (Yetenek) –T-

Yetenek ile kişinin bilgi ve kabiliyetini kast ediyoruz. Takım üyesi için, elbette takımın yapacağı iş hakkında bilgi sahibi olması çok önemlidir. Bu bilgi nasıl edinilir? Bilgi kullanışlı el kitaplarından ya da çalıştığınız konuyla alakalı olarak çeşitli kaynaklardan uzun uzadıya edinilebilir. Fakat deneyim ve alıştırmayla kazanılan net ve kesin bilgi takım çalışması sırasında daha yararlıdır.

Enthusiasm (Heves) –E-

Fakat daha sonra fark edeceğimiz üzere, yetenek tek başına yeterli değildir. Bilgili bir takım elemanı aynı zamanda hevesli de olmalıdır. Sorumluluk almak konusunda istekli olmalıdır, bu şekilde yeteneklerini kullanabileceği bir ortam oluşturur. Her zaman yüksek enerjiye sahip olmalıdır ve bu enerjiyi işe aktarabilmelidir. Eninde sonunda bu heves kendiliğinden oluşmaya başlayacaktır ve onun çizdiği örnek diğer takım arkadaşlarını da motive edecek ve arkadaşlarından bir şey yapmasını istemeden onlar kendiliğinden yapacaktır.

Accountability (Sorumluluk) –A-

Takımın bütün üyeleri hem takımından hem takım elemanlarından sorumludur. Takım çalışması söz konusu olduğunda sadece kendimizden sorumlu olmayız. Bir konuda diğerlerini bilgilendirmek herkesin sorumluluğudur. Ne zaman bir eleman yapması gereken işi unutsa, bunu ona hatırlatmak bizim görevimizdir. Başka bir elemanın yapmakta başarısız olduğu iş, kendimizin de yapmakta başarısız olduğumuz işin yansımasıdır.

Management (Yönetim) –M-

Her takım elemanı, diğer elemanların grupta neyi en iyi yaptığıyla alakalı olarak kendi uzmanlık alanını bilmelidir. İyi bir organizasyon, doğru bir işbölümü oluşturmak için çok önemlidir. Takımın en iyi elemanı, neyi en iyi yapabildiğini bilen ve buna göre iş isteyen elemandır. Bize bir iş verildiğinde aynı zamanda kimden ve ne zaman yardım alacağımızı da çok iyi bilmemiz gerekir (iş sırasında bir zorluk yaşama ihtimalimize karşı). Sonuçta, herkesin yapacak bir işi olduğundan ve herkesin kendisine verilen işte en iyisi olduğundan emin olmak tüm takım elemanlarının görevidir.

Workable (Çalışabilirlik) –W-

Çok yetenekli ve hevesli birinin çalışacak zamanı yoksa yeteneği ve hevesi hiçbir işe yaramaz demektir. Takım çalışmasında bulunan tüm çalışanların çalışabilir durumda olması çok önemlidir. Eğer işe hiç kimse gelmezse, takımın amaçlarını kim gerçekleştirecektir? Çalışabilirlik tamamen boş zaman ile ilgili değildir, aynı zamanda uyumlulukla da ilgilidir. Tüm elemanlar her an karşılarına çıkabilecek olaylara karşı açık ve hazırlıklı olmalıdırlar ve önlerine geldiğinde bütün ihtimalleri düşünmelidirler.

Openness (Açıklık) –O-

Takım elemanları arasında anlayış, takımın en iyi şekilde çalışabilmesi için bir zorunluluktur. Herkes yeni fikirlere ve önerilere açık olmalıdır. Herkes bir diğerini anlayabilecek, anlayış gösterebilecek kapasiteye sahip olmalıdır. İletişim kanallarını açık tutarak takım daha verimli şekilde çalışarak hedeflerini gerçekleştirebilecektir.

Respect (Saygı) –R-

Takım elemanlarının hepsi, çalıştığı gruptaki herkese saygı göstermelidir ki kendisi de diğer elemanlardan saygı görebilsin. Takım içinde herkes konu ne olursa olsun tartışabilmeli, kendi düşüncelerini karşısındaki insanı küçültmeden söyleyebilmeli ve ne kadar mantıksız olursa olsun takım arkadaşının görüşlerini saygılı bir şekilde dinleyebilmelidir. Dinlemek ve tevazu ile bir görüşe karşı çıkmak ile dinlemeyi reddetmek arasında fark vardır. Bir takım beyin fırtınası yaptığında, takım içindeki herkes birbirine kırılmadan düşüncelerini dile getirebilmelidir.

Keenness (Gayret) –K-

Gayret takım çalışması yaparken sahip olunması gereken son özelliktir. Gayret, hevesten farklıdır; hevesten çok daha fazlasıdır. Heves, asıl çalışmayı yapmadan önce gelir. Bu gayret, bu yoğunluk çalışma sırasında ortaya çıkar. Gayret bizi çalışma sırasında, işi bitirene kadar daha çok çalışmak için sürekli bir itici güç oluşturur.

Ayrıca: Takım çalışmasıyla ilgili olarak şu yazıyı incelemenizde fayda var.

Bir Cevap Yazın