Aile Geçmişini Araştırmanın En İyi Yolları

Aile tarihini araştırmak, kişinin soyağacı ile ilgili ilginç ve aydınlatıcı bilgilere ulaşmasını sağlayabilir. Aile tarihi araştırması, “kişisel merak” dolayısıyla yapılabileceği gibi, tıbbi, finansal ya da hukuki nedenlerden dolayı da yapılabilir. Aile tarihini araştırmanın en iyi yolu, soyağacında kendinden başlayıp geriye doğru gitmektir, çünkü bilinen kişilerden başlamak daha kolaydır.

Örneğin, önce ebeveynlerden, büyükanne ve büyükbabadan başlayıp ailenin yaşça büyük diğer fertlerini de soyağacına dâhil ettikten sonra, onlardan aile tarihi ve önceki aile fertleri ile ilgili bilgi istemek mümkündür. Soyağacında sadece baba tarafı ya da sadece anne tarafı dikkate alınabilir. Her ikisi göz önünde bulundurularak ve iki taraftan akrabalık ilişkileri dikkate alınarak da soyağacı oluşturulabilir. Fakat çoğu kültürde kadının kocasının soyadını alması yaygın olduğundan, sadece baba tarafını göz önünde bulundurarak soyağacını hazırlamak daha kolay olabilir.

Soyağacı hazırlarken, aile fertlerinin sözel ifadelerine başvurmak ve eğer mümkünse edinilen bilgileri doğrulamak adına aile tarihine dair bütün kayıtları incelemek faydalı olacaktır. Tarihsel olarak, birçok Hıristiyan evinde, aile İncil’ine soyağacını kaydetmek yaygın bir durumdur. Doğum sertifikaları, evlilik belgeleri, ölüm sertifikaları, dini belgeler, günlükler, miras kayıtları, mektuplar ve fotoğraf albümleri de aile tarihini araştırmada çok büyük önem taşıyabilir. Buna ek olarak, gazete kayıtları, vergi kayıtları, seçmen kayıtları, nüfus sayımı belgeleri, askerlik belgeleri, arazi/tapu kayıtları, göçmen belgeleri, gemi yolcu listeleri, vatandaşlığa kabul belgeleri gibi arşivsel belgelerin tümü de soyağacı oluşturmada işe yarayabilir. Yapılan araştırmaların, kullanılan referansların ve ulaşılan sonuçların tümünü ayrıntılı bir şekilde kayıt altına almak; araştırmanın devamını oldukça kolaylaştıracaktır.

Ayrıca, aile ismini arama motoru kullanarak aratmak ve çıkan sonuçları incelemek de işe yarayabilir. Bu şekilde, ailenin uzak akrabaları hakkında çeşitli bilgilere rastlamak da mümkün olabilir. Çeşitli araştırma yöntemleri, tavsiyeler ve destek bulma bakımından soya ait incelemeler yapan yerel topluluklara katılmak ve soyağacı araştırmasına ilgisi olan insanlarla bağlantı kurmak da faydalı olabilir.

Aile tarihini araştırmanın başka bir yöntemi de, internetteki soyağacı rehberlerini kullanmaktır; fakat bunlardan birkaçı, internet sitesinin veritabanına erişmek için abonelik isteyebilir. İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nin (Mormon Kilisesi olarak da bilinir) internet sitesine bağlı çevrimiçi soyağacı sayfalarından biri olan Uluslar arası Soyağacı Dizini (International Genealogica Index –IGI-), ailelerin geçmişleri ve dünya çapındaki kullanıcıların soyağacı bilgileri hakkında geniş bilgiler içerir. Aynı zamanda cemaat kayıtları, belediyelerden elde edilen kayıtlar ve diğer kaynaklar ile de kapsamlı bir arşive sahiptir. Aynı soy ya da atadan gelme ihtimalini de göz önünde bulundurarak aynı soyada sahip insanların aile tarihi kayıtlarını incelemek de iyi bir fikir olabilir. Böylece daha önce incelenen bilgilerin tekrar üzerinden geçmek yerine, soyağacına dair yeni bilgiler elde etme ihtimali doğacaktır.

Bir Cevap Yazın