Avrupa Birliği Raportörü

Avrupa Birliği(AB) raportörü, belirli bir konuyu takip etmesi veya belirli bir konu üzerine rapor hazırlaması için Avrupa parlamentosu üyeleri arasından seçilen kişilere denir. Raportörler, parlamentoda yer alan değişik politik grupların(Yeşiller, Hristiyan demokratlar vs) temsil çoğunlukları göz önünde bulundurularak, bir puan sistemine dayalı olarak dağıtılır. Her rapora, önemlilik seviyesine göre bir puan atanır.

Bkz. Avrupa Birliği (AB) Üyesi Ülkeler

Puan sisteminin normal bir sonucu olarak, en büyük siyasi grup, en önemli raporları hazırlama şansını elde eder. Bunun yanı sıra puan sistemi, bazı önemli raporların küçük siyasi gruplara verilmesini garanti altına alacak şekilde tasarlanmıştır.

Raportör hazırladığı raporda konuyla ilgili tespitlere ve önerilere yer verir. Raporlar, raportörün kendi beyanatlarını da içerebilir ancak; gerçekleştirilmesi söz konusu olabilecek değişiklikler için nihai karar komisyonun ortak kararıdır.

Raportörlere genellikle “gölge raportör” adı verilen yardımcı raportörler eşlik eder. Gölge raportörler, asıl raportörün dışındaki siyasi partilerden seçilmektedir. Bunun yanı sıra rapor sürecine bir koordinatör de katılabilmektedir.

Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın