Hijyen Mühendisliği

Hijyen Mühendisliği, kamu sağlığını geliştirmeyi ve güven altına almayı hedefleyen bazı mühendislik uygulamalarına verilen addır. Temel olarak “insan atıklarını ortadan kaldırma” ve “güvenli su kaynağı sağlama ” sorunlarıyla ilgilenir. Dünya genelinde hijyen mühendisliğiyle ilgili uygulamalar genellikle kamu kuruluşları tarafından yürütülür. Bunun dışında kısıtlı sayıda özel şirket de vardır. Hijyen mühendisleri en iyi sistemi geliştirebilmek için kimyacılar, fizikçiler ve çevre bilimleri uzmanlarıyla sık sık görüşürler. Özellikle tehlikeli atıkları yok etme ve içme suyu içindeki tanecikleri dışarı atma gibi kritik konularda yeni bir sistem geliştirirken uzun süreli çalışıp, birbirinden farklı onlarca teknik denerler.

Bu alan her geçen gün geliştirilen yeni tekniklerle ivme kazanmış bir mühendislik dalıdır. Kariyer anlamında gelecek vaadetse de, riskli bir alan olduğu için, bu alana yönelen kişilerin iyi bir eğitim alması, son gelişmeleri ve teknolojileri yakından takip etmesi gerekir. Yurt dışında lisans ve lisansüstü eğitimlerin yanı sıra hijyen mühendisliğiyle ilgili özel kurslar bulmak mümkündür.

Bir Cevap Yazın