Kimyasal Silah Nedir?

Kimyasal silahlar, zehirli madde içeren kimyasallardır ve savaş durumlarında ya da bir kalabalığı kontrol altına alma maksadıyla kullanılabilir. Cenevre Protokolü sayesinde, kimyasal silahların savaş sırasında kullanımı 1925 yılında yasaklanmıştır; ancak yine de bazı uluslar kendilerine yapılacak olası bir kimyasal saldırıya misilleme yapabilmek için ellerindeki kimyasal silahları tutmaya devam ediyor. 1993 Kimyasal Silah Kongresi ile kimyasal silah depolama hakkı engellenmiş; kimyasal silahları geliştirme programlarının durdurulması ile bu silahların tahribatı da kontrol altına alınmıştır.

20. yüzyılda insanlar kimyasal silah teknolojisini yeni bir seviyeye taşımış olsalar da, bu silahların geçmişi antik çağlara kadar uzanır. Fakat tarihi kanıtlara göre, milattan önce 5. yüzyıldan beri insanlar kimyasal silahlardan yararlanıyor; buna Spartalıların Athenalıları boğmak için Athena duvarlarının altında zehirli maddeleri ateşe vermeleri örnek verilebilir. 20. yüzyıla kadar sadece insanları direk olarak boğmaya yönelik zehirli gazlar üretilmiş olsa da, 1. Dünya Savaşı daha yıkıcı, karmaşık ve tahrip edici kimyasal silah üretiminin başlangıcı olmuştur.

Kimyasal Silah Nedir?
Fotoğraf: brizzle born and bred

İlaçlar gibi, kimyasal silahlar da çeşitli kategorilere ayrılır. Birinci kategorideki kimyasal silahların silah haricinde bir kullanım alanları yoktur, sinir gazı bu türe örnektir. İkinci kategorideki kimyasalların bazı kullanım alanları vardır. Örneğin bazı sinir gazı türlerinin ön maddeleri çeşitli uygulamalarda kullanılır ve bu yüzden yasaklanması zordur. Üçüncü kategorideki kimyasalların birden çok ticari kullanım alanı vardır; klor buna örnek olarak verilebilir.

Türleri

Kimyasal silahlar etkilerine göre de listelenebilir. Sinir gazları insanların sinir sisteminin işleyişini bölerek çeşitli derecelerde güçten düşmeye sebep olur. Sarin, V türü kimyasal olan VX, tabun ve birçok böcek ilacı sinir ilacı olarak geçer. “Asphyxiants” olarak geçen tür ise “boğucu kimyasal madde” olarak bilinir ve insanların boğularak ölümüne sebebiyet verir. Fosgen (COCI3) ve klor bu türe örnektir. “Vesicant” ya da deri kabartıcı gazlar ise deri üzerinde kabarıklığa neden olur. Bazı durumlarda deri kabarıklığı belirli bir süreden sonra ortaya çıkar. Hardal gazı deri kabartıcı gazların tipik bir örneğidir. Birçok ulus, kalabalıkları kontrol altına almak için göz yaşartıcı gaz ve hafif sinir gazı gibi öldürücü olmayan kimyasal silahlar geliştirmiştir. Ayrıca “Etkin Madde 15” (Agent 15) olarak bilinen ve kişiyi 3 güne kadar tamamen etkisiz hale getiren, öldürücü olmayan bir kimyasal silah türü de vardır.

Etkileri

Birçok insan kimyasal silahların oldukça tehlikeli olduğunu düşünür, çünkü kimyasal silahlar öldürürken asker ve sivil ayrımı yapmaz ve havayı, suyu ve toprağı zehirleme riski içerir. Kimyasal silahların etkileri görmeye değer değildir ve bu silahlar tarih boyunca birçok ulus tarafından kötüye kullanılmıştır. Örneğin Irak’ta Saddam Hüseyin, Irak Kürtlerinin yaşadığı köylerde, birçok kimyasal silah test etmiştir ve çok sayıda ölüme neden olmuştur. Ayrıca Almanya, 2. Dünya Savaşı sırasında, kendi kamplarında milyonlarca insanı öldürmek için kimyasal silahlara başvurmuştur. Dünyanın her tarafından birçok insan, kimyasal silahların sonsuza kadar yasaklanmasını ve hali hazırda depolanmış bütün silahların da yok edilmesini istemektedir.

Bir Cevap Yazın