Keynesyen Ekonomi

Keynesyen ekonomi, kurucusu olan Maynard Keynes‘in ismini taşıyan bir ekonomi modelidir. Temelinde paranın dönüşümlü akışı yatar. Özellikle “büyük buhran” olarak adlandırılan ekonomik krizden çıkış yolu olarak görülen bu keynesyen model, ekonomiye yoğun müdahaleler içermektedir.

Keynesyen teoriye göre: birinin harcaması, bir diğer kişinin kazancıdır. O kişinin harcaması ise bir başka kişinin harcamalarını finanse etmektedir. Burdan yola çıkaraj bir daire benzetmesi yapan Keynes, paranın sürekli dolaştığını belirtmiştir. Ancak büyük buhran patlak verdiğinde, tüketicinin tavrı, parayı yastık altında tutmak şeklinde değişmiş ve ekonomi durgunlaşmıştır.

Ekonominin içine düştüğü bu zayıf durum için Keynes’in önerisi devlet yatırımlarıyla ekonomiyi canlandırmaktı. Böylece insanların harcama yapmaya teşvik edileceğini savunan Keynesyen ekonomi modeli, bu tezinin kaynağını, para arzının artmasına veya devletin bizzat piyasadan alım yapmasına dayandırmaktadır.

Bir Cevap Yazın