Göz Yanılması

Göz yanılması

Oyunlarda, sanat eserlerinde, psikolojik test ve terapilerde sık sık karşımıza çıkan göz yanılması, gözlerimizin bir nesneyi olduğundan farklı algılaması veya beynimizin gelen verileri yanlış yorumlanması olarak tanımlanabilir. Bu da nesnelerin olduğundan farklı algılanmamıza yol açar. Çoğu zaman serapla ile karıştırılsa da, bu ikisi çok farklı kavramlardır.

Göz yanılması

Göz yanılmasına benzer bir durum olan pareidolia da oldukça ilginçtir ancak bu ikisi aynı şeyler değildir birbirine karıştırılmamalıdır.

Genellikle göz yanılmalarını yol açan etkenlerin fiziksel olarak var olduklarını söyleyemesek de, bunun mantıklı açıklamasını yapmak kolay değildir. Uzaktaki bir dağla ilgili ortaya çıkan bir yanılsama gözümüzün muhakeme gücünden kaynaklanan bir sorunken; yeşil bir arka plandaki beyaz kağıdın pembe olarak algılanması bir duyu hatasıdır.

Göz yanılmalarının psikoloji alanında kullanımının altında yatan temel sebep, bir yandan konuyu daha ilginç bir hale getirirken bir yandan da anlaşılabilirliğini kolaylaştırmaktadır. Genel bir kabul gören bu teze göre beyin gelen görsel verileri işlerken kişinin dünya görüşü(hayat felsefesi) ile ilişki kurmaktadır. Kişinin yaşadığı olaylar beynin verileri nasıl işleyeceğini şekillendirmektedir. Bu konuya verilebilecek en iyi örnek mürekkep lekesi testidir. Hastadan mürekkep lekesinde gördüğü şekilleri tarif etmesi istendiğinde, beyin eski tecrübelere ve bilgilere dayanarak şekilleri yorumlar. Bu da kişinin geçmişte yaşadığı olayların kendisini nasıl etkilediği, ruh halinin nasıl olduğu ve duygularının ne durumda olduğuyla ilgili ipuçları verir.

Göz Yanılması Türleri

Kavramsal yanılsama: Bu yanılsama türü beynimizin geçmişteki tecrübeler doğrultusunda nesneleri yorumlamasıdır. Günümüzdeki popüler örneği “birden fazla anlamı olan resimler” bu kategori altında incelenebilir. Aşağıda örneğini bulabilirsiniz.

Göz yanılması

Ardışık görüntü: Gözün ve beynin, parlaklık, eğilim, renk veya hareketlerle gereğinden fazla uyarılmasının ortaya çıkardığı yanılsamalardır. Özellikle siyah ve beyaz renklerle dizayn edilmiş karmaşık şekiller bu kategori altındadır. Aşağıda örneğini bulabilirsiniz.

Göz yanılması

Göz yanılması

Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın