Romen Rakamları

Göz yanılması

Ticaret konusunda gelişmiş olan Roma’lılar, yazmayı öğrenmelerinin ardından rakamları da yazıya dökme ihtiyacı duydular. Bu ihtiyacın doğurduğu “romen rakamları“, alfabedeki harfler kullanılarak oluşturulmuş ve yüzyıllarca kullanılmıştır. Günümüzde bazı özel alanlarda halen kullanılsa da, kullanışlı olmadığı için yerini Arap rakamlarına bırakmıştır.

Romen rakamlarıyla ilgili önemli bir ayrıntılı, sıfır için herhangi bir karakterin tanımlanmamış olmasıdır. Ayrıca sayıların bazen birbirinden çıkartılması da Romen rakamlarını, Arap rakamlarından ayıran bir başka özellik olmuştur. Somutlaştırmak gerekirse, dokuz yazmak için önce bir, yani -I-, sonra da -X- yazılır: IX. Burada çıkarma işlemi söz konusudur. Aynı şekilde doksan yazmak istediğimizde önce 10, ardından 100 yazarız: XC. Yapılan bu çıkarma işlemlerinden dolayı, Romen rakamlarında aynı harf üç kereden fazla yanyana gelemez.

Günümüzde Romen rakamlarının kullanım alanlarını şöyle sıralayabiliriz: saat kadranları, kitapların ve makalelerin içindekiler kısımları, takvim yaprakları ve tarihler, tekrarlayan etkinlikler.

I 1
II 2
III 3
IV 4
V 5
VI 6
VII 7
VIII 8
IX 9
X 10
XI 11
XII 12
XIII 13
XIV 14
XV 15
XVI 16
XVII 17
XVIII 18
XIX 19
XX 20
XXI 21
XXII 22
XXIII 23
XXIV 24
XXV 25
XXVI 26
XXVII 27
XXVIII 28
XXIX 29
XXX 30
XXXI 31
XXXII 32
XXXIII 33
XXXIV 34
XXXV 35
XXXVI 36
XXXVII 37
XXXVIII 38
XXXIX 39
XL 40
XLI 41
XLII 42
XLIII 43
XLIV 44
XLV 45
XLVI 46
XLVII 47
XLVIII 48
XLIX 49
L 50
LI 51
LII 52
LIII 53
LIV 54
LV 55
LVI 56
LVII 57
LVIII 58
LIX 59
LX 60
LXI 61
LXII 62
LXIII 63
LXIV 64
LXV 65
LXVI 66
LXVII 67
LXVIII 68
LXIX 69
LXX 70
LXXI 71
LXXII 72
LXXIII 73
LXXIV 74
LXXV 75
LXXVI 76
LXXVII 77
LXXVIII 78
LXXIX 79
LXXX 80
LXXXI 81
LXXXII 82
LXXXIII 83
LXXXIV 84
LXXXV 85
LXXXVI 86
LXXXVII 87
LXXXVIII 88
LXXXIX 89
XC 90
XCI 91
XCII 92
XCIII 93
XCIV 94
XCV 95
XCVI 96
XCVII 97
XCVIII 98
XCIX 99
C 100

Bir Cevap Yazın