Stopaj Hesaplama Örnekleri

Stopaj hesap hesaplama örnekleri yazımızı okumadan önce stopaj vergisine ilişkin ön bilgi için Stopaj Nedir? yazımızı inceleyebilirsiniz.

Ücret Stopajı Hesaplama

Ücret stopajı hesaplama brüt ücretten SGK kesintilerini düştükten sonra kalan tutara göre yapılmaktadır. Diğer stopaj uygulamalarının aksine ücret ödemelerinde sabit bir stopaj oranı yoktur. Her yıl güncellenen vergi dilimleri oranlarına göre uygulanmaktadır.

2016 yılı için belirlenmiş olan vergi dilimleri sağdaki tabloda yer almaktadır.

Ücret stopajı hesaplama örneği: Bay A’nın Mayıs döneminde SGK kesintileri sonrasında hesaplanan ücreti 2.000 TL’dir. Önceki dönemlerde vergi matrahı tutarı 12.000 TL’dir.

Buna göre Mayıs dönemi geliri ile birlikte toplam geliri 14.000 TL olmaktadır. Önceki dönemlerde vergiye tabi tutulan vergi matrahı 12.000 TL’dir.

2016 yılı vergi dilimlerine göre ücret gelirlerinin 12.600 TL’si %15’lik vergi oranına 12.600 TL’den 30.000 TL’ye kadar olan kısmı ise %20’lik vergi oranına tabidir. Buna göre Bay A’nın Mayıs ayında elde ettiği 2.000 TL’nin 600 TL’si %15, 1.400 TL’si ise %20 vergi oranına tabidir.

Dolayısıyla ödenecek vergi şu şekilde hesaplanır:

(600*0,15 = 90) + (1.400*0,2 = 280) = 370 TL vergi hesaplanacaktır. Hesaplanan vergiden asgari geçim indirimi de mahsup edilecektir.

2016 Yılı Vergi Dilimleri

– 12.600 TL’ye kadar 15%
– 30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası 20%
– 69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL), fazlası 27%
– 69.000 TL’den fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.970 TL), fazlası 35%

Kira Stopajı Hesaplama

Kira stopajı hesaplama, brüt kira tutarına %20 oranının uygulanması suretiyle gerçekleşmektedir. Eğer kira kontratı net kira üzerinden yapılmışsa net kira bedeli %25 oranı ile çarpılarak stopaj hesaplanır.

Kira stopajı hesaplama örneği:

Brüt kira üzerinden stopaj hesaplama: Bay A 2016 yılında aylık 1.000 TL brüt iş yeri kirası ödeyecektir. Buna göre Bay A kira stopajını şu şekilde hesaplayacaktır: 1.000 * 0,20 = 200. Bu durumda Bay A 1.000 TL kira ödemesinin 200 TL’si kira stopajı olarak vergi dairesine yatıracak 800 TL’sini ise iş yeri sahibine ödeyecektir.

Net kira üzerinden stopaj hesaplama: Bay B 2016 yılında aylık 1.000 TL net iş yeri kirası ödeyecektir. Buna göre Bay A kira stopajını şu şekilde hesaplayacaktır: 1.000 * 0,25 = 250. Bu durumda Bay A 1.000 TL iş yeri sahibine ödeyecek ayrıca 250 TL kira stopajı vergi dairesine yatıracaktır.

Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın