Astsubay Ne İş Yapar?

Astsubay, Türk Silahlı Kuvvetlerine astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbeyi haiz olan askerdir. Bu rütbeler şu şekilde sıralabilir:

a) Astsubay çavuş
b) Astsubay üstçavuş
c) Astsubay başçavuş
d) Astsubay kıdemli başçavuş

Peki Astsubay Ne İş Yapar?

Astsubay emri altındaki er ve erbaşları sevk ve idare ile yükümlüdür. Eğitim, muhabere, sevk vb. hizmetleri bunlar arasında sıralanabilir. Bunun yanı sıra astsubayın yaptığı iş bağlı bulunduğu birime göre de değişir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında görev yaptığı birim hangisiyse görevi biraz da buna göre şekillenir.

Astsubaylar mesleğe Astsubay Meslek Yüksek Okullarında aldıkları eğitimin ardından girerler. Bunun yanı sıra sözleşmeli astsubaylık da mevcuttur. Sözleşmeli astsubay adayları, yapılacak ön sözleşmeyi müteakip askeri eğitime alınmaktadır. Sözleşmeli astsubay adayları, yapılacak ön sözleşmeyi müteakip askeri eğitime alınırlar. Sözleşme süreleri üç yıldan az ve dokuz yıldan fazla olmamak şartıyla yönetmelikle belirlenir. Yönetmelikte belirlenen şartları taşıyanların talepleri halinde sözleşmeleri yenilenebilir.

Astsubaylık Mesleği

Astsubaylar günlük mesai veya eğitimin bitiminde vazife mahallinden ayrılabilirler. Subay, askeri memur ve astsubaylar vazife dışında sivil elbise giyebilirler.

Subay ve astsubaylar hizmet dışında da resmi veya sivil elbise ile zati tabancalarını göze görünmeyecek şekilde taşıyabilirler.

Her kışlada kışla binaları ve teşhizatının daima iyi bir halde bulunmasını temin etmekle görevli bir subay veya astsubay bulunur

Her kışlada kışla binaları ve teşhizatının daima iyi bir halde bulunmasını temin etmekle görevli bir subay veya astsubay bulunur. Buna kışla subayı denilir. Bu vazifeninkimin tarafından yapılacağı kadrolarda ve talimatlarda gösterilmemişse kışla kumandanı,emrindeki subay veya astsubaylardan birine bu görevi verir.

Subay, askeri memur ve astsubaylar ile aileleri aşağıdaki hallerde askeri kara ve deniz nakil vasıtalarından faydalanabilirler.

Askerî öğrenciler askerlik yükümlülüğü altına girmiş sayılır ve diğer askerlere uygulanan hükümler bunlara da aynen uygulanır.

Bir Cevap Yazın