Avrupa Birliği Raportörü

Avrupa Birliği(AB) raportörü, belirli bir konuyu takip etmesi veya belirli bir konu üzerine rapor hazırlaması için Avrupa parlamentosu üyeleri arasından seçilen kişilere denir. Raportörler,...

Avrupa Birliği (AB) Üyesi Ülkeler

Avrupa Birliği, 28 üye devletten oluşan ekonomik ve siyasi bir işbirliği örgütüdür. İkinci dünya savaşı sonrasında kurulan örgüt, ilk olarak ekonomik bir örgüt olarak...

Roma Statüsü

Roma Statüsü, insanlığa karşı işlenen suçları engellemek amacıyla 1998'de Roma'da gerçekleştirilen bir konferans sonrasında kabul edilmiştir. Bu antlaşmayla, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetkileri ve fonksiyonları...

Karşılıklı Tanıma İlkesi

Avrupa Birliği'nin önemli ilkelerinden biri olan karşılıklı tanıma ilkesi uyarınca, AB üyesi ülkelerden herhangi birinde satışa sunulabilen bir mal, diğer ülkelerde de satılabilir. Bu madde,...

Cassis de Dijon davası

Cassis de Dijon davası, Avrupa Birliği'nde "mutual recognition" olarak bilinen "karşılıklı tanıma ilkesi"ni doğuran kritik davadır. Bu ilkeye göre; AB üyesi herhangi bir ülkede satılabilen...