100Kasa.com Forum

Oto kiralama faaliyetinin basit usulde vergilendirilip vergilendirilemeyeceği  

  RSS

vergy
(@vergy)
Üye Admin
Katılım :2 sene  önce
Gönderiler: 25
11/04/2018 9:57 pm  

T.C.

RİZE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

85550353-120[2017/10]-1

16.01.2018

Konu

:

Üç adet araç ile oto kiralama faaliyeti nedeniyle, basit usulde vergilendirilip vergilendirilemeyeceği hakkında.

 

         

 

 

 

 

İlgi

:

30.11.2017 tarihli ve 3660 sayılı özelge talep formunuz.

 İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Rize ili Portakallı Mahallesinde ikamet ettiğiniz, adınıza kayıtlı üç adet araç ile oto kiralama faaliyetinde bulunacağınızı belirterek, basit usulde vergilendirilip vergilendirilemeyeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, aynı Kanunun 46 ncı maddesinde, 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı belirtilmiş, anılan maddelerde ise basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır.

Aynı Kanunun 47 nci maddesinde basit usule tabi olmanın genel şartları sayılmış olup maddenin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde, "Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)"  hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, ikametgâhınızda üç adet araç ile kiralama faaliyetinizde bulunmanız, Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazılı "Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak" şartını ihlal anlamına geleceğinden basit usulde vergilendirilmeniz mümkün bulunmamaktadır.


CevapAlıntı
  
Çalışıyor

Lütfen Giriş yap yada Kayıt ol