100Kasa.com Forum

Gelir vergisinin konusu  

  RSS

vergy
(@vergy)
Üye Admin
Katılım :2 sene  önce
Gönderiler: 29
16/04/2018 2:51 pm  

Gelir vergisinin konusu; gerçek kişilerin gelirleridir. Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.

Gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır: (GVK Md. 2)

  1. Ticari kazançlar,
  2. Zirai kazançlar,
  3. Ücretler,
  4. Serbest meslek kazançları,
  5. Gayrimenkul sermaye iratları,
  6. Menkul sermaye iratları,
  7. Diğer kazanç ve iratlar.

Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır.

Gerçek kişiler tarafından bu iratların dışında elde edilen gelirler Gelir Vergisi Kanunu’nun uygulamasında gelir sayılmaz ve vergiye tabi tutulmazlar. Bunlara örnek olarak; milli piyango ikramiyelerini, eşya piyangolarını, kumar kazançlarını sayabiliriz. Önemli olan, elde edilen gelirin yukarıda sayılan yedi gelir unsurundan birinin içerisine girmesidir. Yoksa vergiyi doğuran olayın kanunen yasak olan faaliyetler sonucu gerçekleşmiş olması veya kanuni ehliyete bulunmayanlar tarafından elde edilmiş olması, vergilendirmeyi diğer bir deyişle mükellefiyeti ortadan kaldırmayacaktır.

Gerçek kişilerin gelirlerinin vergilendirilmesinde kaynak teorisi esas alınmıştır. Kaynak teorisi, üretim faktörlerinden (emek, doğal kaynaklar, sermaye, teşebbüs) süreklilik içinde elde edilen gelirleri vergi konusu yapan ve ülkemizde kabul gören vergi anlayışıdır.


CevapAlıntı
  
Çalışıyor

Lütfen Giriş yap yada Kayıt ol