100Kasa.com Forum

Şirket Ortaklarının Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu  

  RSS

vergy
(@vergy)
Üye Admin
Katılım :2 sene  önce
Gönderiler: 29
16/04/2018 2:59 pm  

1. Şirket Ortaklarının Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu

GVK açısından şahıs şirketi ortaklarının,  kişisel teşebbüs sahibi gerçek kişilerden bir farkı yoktur.

Md. 37/2-3: Kolektif ortaklıklarda ortakların, adi veya eshamlı komandit ortaklıklarda komandit ortakların ortaklık karından aldıkları paylar şahsi ticari kazanç hükmündedir.(Md. 66 hükmü mahfuzdur.)

Md. 66/2-3: Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi şirketlerde ortaklar, adi komandit şirketlerde komanditeler; bu işler dolayısıyla serbest meslek erbabı sayılırlar.

Şahıs şirketleri(kollektif, adi komandit, adi şirket) gelir vergisi mükellefi değillerdir. Bunun yerine ortakları mükelleftir. Çünkü bu ortaklar sınırsız sorumludurlar ve şirket yönetimine doğrudan katılırlar.

Adi komandit şirketlerin, komanditer ortaklarının sorumluluklarının sınırlı olması ve şirket yönetimine doğrudan katılmamaları nedeniyle elde ettikleri kazanç MSİ’dir.

Sermaye şirketlerinin(anonim, limited, eshamlı komandit) ortaklarının elde ettiği kazanç Menkul Sermaye İradıdır. Çünkü ortakların sorumluluğu sınırlıdır ve yönetime doğrudan katılmazlar.

1.1. Kollektif Şirket Ortakları

Gelir vergisi uygulamasında kollektif şirket tüzel kişiliği yerine şirketin ortakları muhatap alınmıştır. Bu açıdan, kollektif şirket ortaklarının, kişisel teşebbüs sahibi gerçek kişilerden bir farkı yoktur.

Diğer tarafından, kollektif şirket tüzel kişiliği gelir vergisi stopajı açısından vergi sorumlusu, katma değer vergisi açısından ise mükellef sıfatıyla muhatap kabul edilmiştir.

Kollektif şirketler VUK Md. 177 uyarınca birinci sınıf tüccar sayılmıştır. Buna göre bilanço usulünde defter tutmak zorundadırlar. Şirket ortakları ise Md. 51’e göre basit usulden faydalanamazlar.

1.2. Adi Komandit Şirket Ortakları

Adi komandit şirketlerde komandite(sınırsız sorumlu) ve komanditer(sınırlı sorumlu) olmak üzere iki tür ortak bulunmaktadır.

Adi komandit şirketler, VUK Md. 177 uyarınca birinci sınıf tüccar sayılmıştır. Buna göre bilanço usulünde defter tutmak zorundadırlar. Şirketin komandite ortakları ise GVK Md. 51’e göre basit usulde faydalanamazlar. Komanditer ortakları ise basit usulden faydalanabilirler.

Diğer tarafından, adi komandit şirket tüzel kişiliği gelir vergisi stopajı açısından vergi sorumlusu, katma değer vergisi açısından ise mükellef sıfatıyla muhatap kabul edilmiştir.

Komandite ortağın kazancı ticari kazanç iken, komanditer ortağın kazancı vergisi tevkif suretiyle alınmamış MSİ’dir. (Md. 75)

1.3. Adi Şirket Ortaklarının Durumu

Adi şirket ortakları, adi ortaklığın ticari faaliyette bulunması halinde söz konusu adi ortaklıktan elde ettikleri kazancı, şahsi ticari kazanç olarak ayrı ayrı beyan etmek zorundadır.

Adi şirketlerin tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Buna karşılık kollektif ve adi komandit şirketler gibi, gelir vergisi stopajı yönünden vergi sorumlusu, KDV yönünden mükellef kabul edilmişlerdir.

Adi ortaklıklardaki ortaklar, basit usulde gelir vergisine tabi olabileceği gibi, ikinci sınıf tüccar olarak işletme hesabı defteri veya birinci sınıf tüccar olarak bilanço esasına göre defter de tutabilirler.

 

Ticari kazanç

Zirai Kazanç

Serbest Meslek Kazancı

Adi şirket

Ticari kazanç

Zirai kazanç

Ser. Mes. Kazancı

Kollektif Şirket

Ticari kazanç

Ticari kazanç

Ser. Mes. Kazancı

Adi Komandit Şirket

Komandite

Ticari kazanç

Ticari kazanç

Ser. Mes. Kazancı

Komanditer

MSİ

MSİ

MSİ

Eshamlı Komandit Şirket

Komandite

Ticari kazanç

Ticari kazanç

Ticari kazanç

Komanditer

Şirketin kazancı KVK’ya tabi

Şirketin kazancı KVK’ya tabi

Şirketin kazancı KVK’ya tabi


CevapAlıntı
  
Çalışıyor

Lütfen Giriş yap yada Kayıt ol