100Kasa.com Forum

[Çözüldü] Transfer fiyatlandırması gelirin hangi unsurlarına uygulanabilir?  

  RSS

0

Transfer fiyatlandırması gelirin hangi unsurlarına uygulanabilir?

 
0

Kurumlar Vergisi Mükellefleri

Transfer fiyatlandırması kurumlar vergisi mükelleflerinin tamamına uygulanır. Konuya ilişkin düzenlemelere Kurumlar Vergisi Kanununun 11. ve 13. maddesinde yer almaktadır.

Ticari ve Zirai Kazanç Elde Eden Gelir Vergisi Mükellefleri

Gelir Vergisi Kanununda transfer fiyatlandırmasına ilişkin düzenleme Kanunun 41. maddesinde yer almaktadır. Söz konusu madde ticari kazancın tespitinde indirilemeyecek giderleri düzenlemektedir.

Zirai kazançta hasılattan indirilemeyecek giderlere ilişkin 58. maddede Kanunun 41. maddesine atıfta bulunulmuştur. Buna göre 41. maddede yer alan giderler zirai kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınamazlar.*

Bu nedenle transfer fiyatlandırması hükümleri zirai kazanç elde eden gelir vergisi mükelleflerine de uygulanır.

* İşletmede istihsal olunan mahsullerden teşebbüs sahibi ile eşi ve velayet altındaki çocukları tarafından istihlak edilenler hariç.)

 
  
Çalışıyor

Lütfen Giriş yap yada Kayıt ol