Muhasebe Nedir?

Muhasebe, temel olarak karar vericilerin kullandığı ekonomik bilgilerin toplanması, gruplandırılması ve raporlanarak ilgili gruplara iletilmesidir. Yıllar itibariyle büyük değişimler geçirmiştir. Bu yazımızda muhasebe nedir...

Mizan Nedir?

Mizan, işletmelerin bütün muhasebe hesaplarının alacak ve borç toplamı ile bakiye tutarını gösteren tablodur. Mizan genel geçici mizan ve genel kesin mizan olmak üzere ikiye...

Ücretsiz Muhasebe Programları

Ücretsiz muhasebe programları, genellikle ön muhasebe programları olmakla birlikte ücretsiz ticari paketler de mevcuttur. Bu yazımızda işinizi görebilecek ücretsiz muhasebe yazılımı listesi oluşturmaya çalıştık. Tavsiye: Belirtmek...

Muhasebe Yazılımı

Muhasebe yazılımı, muhasebe işlem ve kayıtlarının elektronik ortamda tutulması sağlayan yazılımdır. Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerle artık muhasebe kayıtları bilgisayar ortamında tutulmaktadır. Bu durum bilgisayarlı muhasebe...

100 Kasa Hesabı

100 kasa hesabı, işletmenin mevcut ulusal ve yabancı para varlığının Türk Lirası karşılığının izlendiği muhasebe hesabıdır. Tek düzen hesap planında "hazır değerler" grubunda yer alan aktif...

Gelir Tablosu Örneği

Gelir tablosu, işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirler ile katlandığı gider ve maliyetleri yansıtan mali tablodur. Gelir ile gider ve maliyet rakamları doğrultusunda işletmenin karı...

Muhasebe Programları İsimleri

Muhasebe programları mali müşavirler ve işletmeler tarafından faaliyetlerin takibi ve muhasebeleştirilmesi için kullanılan bilgisayar programlarını ifade etmektedir. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda muhasebe programlarına farklı platformlardan...