Avrupa Birliği Raportörü

Avrupa Birliği(AB) raportörü, belirli bir konuyu takip etmesi veya belirli bir konu üzerine rapor hazırlaması için Avrupa parlamentosu üyeleri arasından seçilen kişilere denir. Raportörler,...

Seçim Kampanyalarında Siyasal İletişim

Şüphesiz, seçimlerde başarılı olmanın yolu, iyi bir iletişim stratejisinde gizlidir. Bu yüzden, seçim süreci boyunca rehber görevi görecek bir iletişim stratejisi hazırlamak hayati önem...

Siyasi Etiket

Siyasi etiket (ing. political label), insanları, oluşumları ve fikirleri karakterize etmek için kullanılan tanımalamalara denir. Çoğu kez yanıltıcı bir biçimde kullanılan siyasi etiketlere örnek...

Avrupa Birliği (AB) Üyesi Ülkeler

Avrupa Birliği, 28 üye devletten oluşan ekonomik ve siyasi bir işbirliği örgütüdür. İkinci dünya savaşı sonrasında kurulan örgüt, ilk olarak ekonomik bir örgüt olarak...

Kamu Yönetimi Nedir?

Kamu yönetimi, devletin amaçlarını gerçekleştirecek biçimde insanların ve araç gerecin örgütlenmesi ve yönetimidir. Kamu yönetimi, devlet etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde uygulanan yönetim sanatı ve bilimidir (Ergun)....

Gramsci ve Tarihsel Blok

Gramsci’ye göre toplumda çeşitli ve karmaşık nitelikli yapılar ve üst yapılar vardır. İşte bu alt yapılar ve üst yapılar bir “tarihsel blok” oluştururlar. Ancak...

Watergate Skandalı

Watergate skandalı, 1972'nin Haziran ayında meydana gelen bir hırsızlık olayının Washington Post gazetesi tarafından ortaya çıkarılması, dünya çapında yankı bulan bir skandaldır. Beş kişi, Demokratik...

Sivil Toplum

Sivil toplum nedir sorusuna cevap aramadan önce sivil toplum kavramını, toplumsal gerçeklik bakımından incelemek gerekir. Bu anlamda bakıldığında kavramın sürekli olarak bir yaşam alanına gönderme...

Roma Statüsü

Roma Statüsü, insanlığa karşı işlenen suçları engellemek amacıyla 1998'de Roma'da gerçekleştirilen bir konferans sonrasında kabul edilmiştir. Bu antlaşmayla, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetkileri ve fonksiyonları...

Toplumsal Sözleşme

Toplumsal sözleşme (doğal hukuk veya toplum sözleşmesi) düşüncesi, orta çağ Avrupa'sında Hobbes, John Locke, Rousseau gibi düşünürler tarafından savunulan, bireylerin doğa durumundan çıkarak genel...