KPSS Lisans Konuları

Kpss Lisans Konuları

KPSS lisans konuları yazımızda KPSS konuları dersler itibarıyla listelenmektedir. Kpss konuları sürekli değiştiği için bu sayfa değişikliklere uygun olarak güncellenmektedir. Kpss lisans konuları, Kpss A grubu ve Kpss B grubu konularını ifade etmektedir. Lisanstan kasıt ise lisans mezunları için yapılan Kpss sınavıdır.

KPSS A Grubu – KPSS A Grubu Meslekleri – KPSS A Grubu En İyi Meslekler

Genel Yetenek Konuları


Türkçe
(30 Soru)
Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.
Matematik
(30 Soru)
Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

Genel Kültür Konuları


Tarih
(27 Soru)
a) Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi %5
(Siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)b) Osmanlı Tarihi %15
(XIII. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi %20
(XX. yüzyıl başından XX. yüzyılın ortalarına kadar, Osmanlı Devleti’nin yıkılışından İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Türkiye tarihinde yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)d) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi %5
(XX. yüzyılın başlangıcından günümüze kadar Dünyada; İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar Türkiye’de yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)
Türkiye Coğrafyası
(18 Soru)
a) Türkiye’nin fiziki özellikleri %12
b) Türkiye’nin beşerî özellikleri %5
c) Türkiye’nin ekonomik özellikleri %13
Temel Yurttaşlık Bilgisi
(9 Soru)
a) Hukuk başlangıcı %5
b) Anayasa %5
c) İdare %5
Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular
(6 Soru)
HEMEN İNCELE →  Kamu Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar?

Eğitim Bilimleri Konuları


Öğretim İlke ve Yöntemleri %26
Sınıf Yönetimi %6
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı %6
Program Geliştirme %6
Ölçme ve Değerlendirme %15
Öğrenme Psikolojisi %15
Gelişim Psikolojisi %13
Rehberlik ve Özel Eğitim %13

Hukuk Konuları

KPSS lisans konuları arasında en önemli ders hukuktur. KPSS puan türlerini en çok etkileyen ders hukuktur.


Anayasa Hukuku %10
İdare Hukuku ve İdari Yargı %15
Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Ceza Muhakemesi Hukuku) %15
Medeni Hukuk %15
Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) %15
Ticaret Hukuku %15
İcra ve İflas Hukuku %15

İktisat Konuları


İktisadi Doktrinler Tarihi %5
Mikro İktisat %30
Makro İktisat %25
Para Banka Kredi %10
Uluslararası İktisat %10
Kalkınma Büyüme %10
Türkiye Ekonomisi %10

İşletme Konuları


Temel Kavramlar %10
işletme Yönetimi %25
Üretim Yönetimi %25
Pazarlama Yönetimi %20
Finansal Yönetim %20

Kpss Lisans Konuları

Maliye Konuları


Maliye Teorisi %10
Kamu Gelirleri %15
Kamu Giderleri %15
Kamu Borçları %15
Bütçe %15
Vergi Hukuku %15
Maliye Politikası %15

Muhasebe Konuları


Genel Muhasebe %65
Mali Tablolar Analizi %15
Ticari Aritmetik %10
İhtisas Muhasebesi %10

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Konuları


İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku %65
– İş hukuku ve teorisi %20
– Sosyal güvenlik hukuku ve teorisi %25
– Sosyal politika %10
Çalışma Ekonomisi %30
Çalışma Psikolojisi ve Çalışma Sosyolojisi %15
HEMEN İNCELE →  KPSS A grubu en iyi meslekler

Ekonometri Konuları


Ekonometrik Tahmin ve Tahmin Ediciler %10
Tahmin Sonuçlarının Ekonomik ve  İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi, Hipotez Testleri, Güven Aralığı  %10
İkili (Kukla) Değişkenler, İkili Açıklayıcı ve İkili Bağımlı Değişkenler  %10
Öngörü %5
Kısmi Regresyon ve Korelasyon %5
Otokorelasyon (İçsel Bağıntı) %10
Farklı Yayılım (Değişen Varyans) %10
Çoklu Doğrusal Bağlantı %5
Model Tanımlama ve Tanımlama Hataları %10
Eşanlı Denklem Sistemleri %10
Zaman Serisi Modellemesi %10
Dinamik Ekonometri, Dağıtılmış Gecikme  ve Otoregresif Modeller %5

İstatistik Konuları


Olasılık ve Stokastik Süreçler %15
Matematiksel İstatistik %15
Yöneylem Araştırması %5
Çok Değişkenli Analizler %10
Parametrik Olmayan Testler %5
Uygulamalı İstatistik %15
Zaman Serileri %5
Deney Tasarımı ve Varyans Analizi %10
Örnekleme %10
Regresyon Analizi %10

Kamu Yönetimi Konuları


Siyaset Bilimi %15
Anayasa %15
Yönetim Bilimleri ve Kamu Politikası  %20
Yönetim Hukuku %20
Kentleşme ve Çevre Sorunları %15
Sosyoloji %5
Türk Siyasi Hayatı (Osmanlıdan Günümüze Siyasi Olaylar) %10

Uluslararası İlişkiler Konuları


Uluslararası İlişkiler Teorisi %20
Uluslararası Hukuk %25
Siyasi Tarih %15
Uluslararası Güncel Sorunlar %15
Uluslararası Örgütler %10
Türk Dış Politikası %15

 

Benzer Yazılar

KPSS A grubu en iyi meslekler
Görüntülenme: 8,715
KPSS'ye alan grubundan hazırlanan herkesin ortak hedefi, KPSS A grubu en iyi meslekler. Bu yazımızda kamu kariyer meslekleri hakkında değerlendirmeler...
Kamu Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar?
Görüntülenme: 20,721
Kamu yönetimi bölümü esasen devletin çeşitli kademelerine yönetici ve personel yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle özel sektör-kamu sektörü ayrımı...
Gelir Uzman Yardımcılığı
Görüntülenme: 4,240
Gelir uzman yardımcılığı, Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bünyesinde yer alan kariyer meslektir. Gelir uzmanlığı yönetmeliğind...

Bir Cevap Yazın