Mizan Nedir?

Mizan, işletmelerin bütün muhasebe hesaplarının alacak ve borç toplamı ile bakiye tutarını gösteren tablodur. Mizan genel geçici mizan ve genel kesin mizan olmak üzere ikiye ayrılır.

Genel Geçici Mizan Örneği

Hesap KoduHesap AdıBorç ToplamıAlacak ToplamıBakiye BorçBakiye Alacak
100Kasa285.000270.00015.000 
190Devreden KDV11.000 11.000 
252Binalar250.000 250.000 
257Birikmiş Amortismanlar 10.000 10.000
321Borç Senetleri 60.000 60.000
500Sermaye 100.000 100.000
570Geçmiş Yıllar Karları 106.000 106.000
  546.000546.000276.000276.000

Genel Geçici Mizan Nedir?

İşletmeler dönemler itibariyle dönem sonunda finansal sonuçlarını finansal tablolar aracılığıyla ilgililere raporlar. Raporlamanın başlangıcı genel geçici mizan ile olur.

Genel geçici mizan; işletmenin dönem içinde gerçekleştirmiş olduğu kayıtlarına göre hesaplarının durumunu gösteren bir tablodur. Burada “genel” kelimesi bu mizanın tüm dönemin işlemlerini kapsamasını, “geçici” kelimesi ise bu mizanda yer alan hesap kalanlarının işletmenin varlık, alacak ve borçlarının gerçek durumunu yansıtmadığını ifade etmektedir.

Genel geçici mizanın gerçek durumu yansıtmama nedenleri ise şöyle sıralanabilir;

 1. Uygulanan muhasebe yöntemleri nedeniyle bazı hesaplar gerçek durumu göstermeyebilir.
 2. Varlıklarda kullanım zamanına bağlı olarak aşınma ve yıpranmalar oluşabilir.
 3. Hata ve hile nedeniyle hesapların kaydi durumu ile fiili durumu arasında farklılıklar olabilir.
 4. Gerçekleştirilen faaliyetlerin işletmeye geç ulaşması. İşte bu bunun gibi nedenlerden dolayı finansal tabloları düzenlemeden önce işletmenin genel geçici mizanında gözüken hesaplarının bir kez daha incelenmesi gerekir.

İşletmenin genel geçici mizanında gözüken varlık ve kaynaklarının (borçlarının) kaydi tutarları ile bu kaynakların fiili tutarlarının karşılaştırılması ve farklılıklarının giderilmesi gerekir. İşte yapılan bu işlemlere dönem sonu (envanter) işlemleri denir. İşte bu varlık ve kaynakların miktar olarak tespitine “Envanter” denilirken”, tespit edilen bu varlık ve kaynakların değerleme günündeki değerini tespit etmeye de “değerleme” adı verilir. Bütün bu yapılan işlemler işletmenin dönem sonu işlemlerini oluşturur.

Mizan nedir?

Envanter İşlemleri

Muhasebe uygulamasında envanter işlemleri genel olarak aşağıdaki sıraya göre yapılır:

 1. Dönem sonunda muhasebe kayıtlarına göre genel geçici mizan düzenlenir.
 2. Muhasebe dışı envanter işlemleri yapılarak iktisadi kıymetlerin gerçek durumu
  tespit edilir.
 3. Muhasebe dışı envanter sonuçlan ile genel geçici mizan karşılaştırılır varsa farklar bulunur.
 4. Bulunan farkların sebeplerine göre gerekli düzenleyici muhasebe kayıtları yapılarak muhasebe içi envanter işlemleri yapılır.
 5. Muhasebe kayıtları ile envanter sonuçlarının uyumu sağlanarak genel kesin mizan değerlendirilir.
 6. Daha sonra mali tablolar düzenlenir.

Genel Kesin Mizan Nedir?

Genel kesin mizan dönem sonunda envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizandır. Bu mizanda gelir, gider ve maliyet hesaplarında bakiye bulunmaz.

Kesin mizanın kalan sütunları, işletmenin dönem sonu bilançosunu verir. Borç kalanı bilançonun aktifini, alacak kalanı bilançonun pasifini oluşturur.

Benzer Yazılar

Ücretsiz Muhasebe Programları
Görüntülenme: 1,994
Ücretsiz muhasebe programları, genellikle ön muhasebe programları olmakla birlikte ücretsiz ticari paketler de mevcuttur. Bu yazımızda işinizi görebil...
Muhasebe Programları İsimleri
Görüntülenme: 4,917
Muhasebe programları mali müşavirler ve işletmeler tarafından faaliyetlerin takibi ve muhasebeleştirilmesi için kullanılan bilgisayar programlarını if...
Gelir Tablosu Örneği
Görüntülenme: 2,354
Gelir tablosu, işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirler ile katlandığı gider ve maliyetleri yansıtan mali tablodur. Gelir ile gider ve mali...

Bir Cevap Yazın