Romen Rakamları

Ticaret konusunda gelişmiş olan Roma’lılar, yazmayı öğrenmelerinin ardından rakamları da yazıya dökme ihtiyacı duydular. Bu ihtiyacın doğurduğu “romen rakamları“, alfabedeki harfler kullanılarak oluşturulmuş ve yüzyıllarca kullanılmıştır. Günümüzde bazı özel alanlarda halen kullanılsa da, kullanışlı olmadığı için yerini Arap rakamlarına bırakmıştır.

Romen rakamlarıyla ilgili önemli bir ayrıntılı, sıfır için herhangi bir karakterin tanımlanmamış olmasıdır. Ayrıca sayıların bazen birbirinden çıkartılması da Romen rakamlarını, Arap rakamlarından ayıran bir başka özellik olmuştur. Somutlaştırmak gerekirse, dokuz yazmak için önce bir, yani -I-, sonra da -X- yazılır: IX. Burada çıkarma işlemi söz konusudur. Aynı şekilde doksan yazmak istediğimizde önce 10, ardından 100 yazarız: XC. Yapılan bu çıkarma işlemlerinden dolayı, Romen rakamlarında aynı harf üç kereden fazla yanyana gelemez.

Günümüzde Romen rakamlarının kullanım alanlarını şöyle sıralayabiliriz: saat kadranları, kitapların ve makalelerin içindekiler kısımları, takvim yaprakları ve tarihler, tekrarlayan etkinlikler.

I1
II2
III3
IV4
V5
VI6
VII7
VIII8
IX9
X10
XI11
XII12
XIII13
XIV14
XV15
XVI16
XVII17
XVIII18
XIX19
XX20
XXI21
XXII22
XXIII23
XXIV24
XXV25
XXVI26
XXVII27
XXVIII28
XXIX29
XXX30
XXXI31
XXXII32
XXXIII33
XXXIV34
XXXV35
XXXVI36
XXXVII37
XXXVIII38
XXXIX39
XL40
XLI41
XLII42
XLIII43
XLIV44
XLV45
XLVI46
XLVII47
XLVIII48
XLIX49
L50
LI51
LII52
LIII53
LIV54
LV55
LVI56
LVII57
LVIII58
LIX59
LX60
LXI61
LXII62
LXIII63
LXIV64
LXV65
LXVI66
LXVII67
LXVIII68
LXIX69
LXX70
LXXI71
LXXII72
LXXIII73
LXXIV74
LXXV75
LXXVI76
LXXVII77
LXXVIII78
LXXIX79
LXXX80
LXXXI81
LXXXII82
LXXXIII83
LXXXIV84
LXXXV85
LXXXVI86
LXXXVII87
LXXXVIII88
LXXXIX89
XC90
XCI91
XCII92
XCIII93
XCIV94
XCV95
XCVI96
XCVII97
XCVIII98
XCIX99
C100

Bir Cevap Yazın